Verkeer - Meer controles op afstand houden, inhalen, lading en rusttijden

ImageZWIJNDRECHT/REGIO. De Mobiliteitsclub VAB dringt aan op meer controles op het vrachtverkeer.  Voor VAB moeten deze acties op het terrein zeer goed zichtbaar zijn. Dit visuele aspect moet op meerdere manieren ingevuld worden. Maarten Matienko en zijn team zien eerst het inschakelen van gemotoriseerde wegpolitie die de vrachtwagens onderschept en afleidt naar een controlepunt dat bij voorkeur ook duidelijk zichtbaar is, het gebruik van de dynamische infoborden voor de aankondiging van de controleacties. VAB wil ook de media meer betrekken bij de controleacties door deze niet alleen aan te kondigen maar na afloop ook de resultaten te verspreiden en vervolgacties aan te kondigen. Daarbij moet telkens verantwoord worden waarom dergelijke controles belangrijk zijn voor de verkeersveiligheid.

 

Wie met de wagen op de weg is wordt zeker geconfronteerd met vrachtwagens die de juiste afstand niet houden. Wettelijk moeten vrachtwagens tussen elkaar een minimumafstand van 50 meter respecteren. Het respecteren van deze tussenafstand is zeer belangrijk voor de veiligheid want bij een kortere tussenafstand rijdt een trucker blind. Hij heeft geen zicht op de verkeerssituatie en kan zich enkel oriënteren op de stoplichten van de truck die voor hem rijdt. In een noodsituatie leidt dit onvermijdelijk tot een te trage reactie.


Beladen vrachtwagens hebben een veel langere remweg dan lege vrachtwagens of personenwagens. Er werd berekend dat een noodstop bij 90 km/u en 1 seconde reactietijd een personenwagen met ABS stopt na 67 meer, een lege vrachtwagen na 74 meter en een geladen vrachtwagen heeft dan 94 meter nodig.

 

De VAB heeft een observatieonderzoek uitgevoerd bij normale verkeersintensiteiten en dat wijst uit dat de veiligheidsafstand van 50 m vaak niet gerespecteerd wordt. De cijfers zeggen dat op de E313 43 % de wettelijke tussenafstand niet respecteert en op de E17 is het zelfs 54 % van de truckers die de afstand tegenover de voorop rijdende vrachtwagen niet naleeft. Ze s volgen zelfs op minder dan 15 meter afstand. In Nederland bleek uit een onderzoek dat in 26% van de letselongevallen met vrachtwagens het onvoldoende afstand houden de oorzaak van het ongeval is.

 

Dan is er nog het dubbel inhaalverbod voor vrachtwagens dat eigenlijk volgens VAB maar een complexe regelgeving is. Het verbod geldt voor vrachtwagens en voertuigen met aanhangwagen boven de 3,5 ton op alle snelwegen met twee keer twee rijstroken. Verkeersborden kunnen echter uitzonderingen toestaan. En dan is er het inhaalverbond Voor alle voertuigen zwaarder dan 7,5 ton bij neerslag. Dit geldt op alle autosnelwegen en autowegen.
"Een regelgeving die beter vereenvoudigd en geharmoniseerd zou worden in Europese context zodat o.m. ook een eenduidige communicatie mogelijk wordt naar de buitenlandse vrachtwagenchauffeurs", zo stelt men bij VAB, "Het inhaalverbod bij neerslag is een maatregel die volgens ons zeker een positieve impact kan hebben op de verkeersveiligheid."

 

Het respecteren van rij - en rusttijden speelt volgens VAB ook mee in de run naar veiligheid bij het vrachtverkeer. "Voor ons is het zeer belangrijk dat chauffeurs fit en alert achter het stuur zitten. Het verstandig gebruik van de cruise control maakt daar deel van uit. Cruise control kan namelijk de aandacht verder doen verslappen bij verminderde fitheid. De reglementering van rij en rusttijden is een middel om de vermoeidheid achter het stuur te beperken.Controles op de naleving van deze regelgeving zijn dus belangrijk."

 

Ook de controle op de lading is niet onbelangrijk. Dat een vrachtwagen zijn lading verloor wordt meer gehoord en door het overgewicht krijgt ook de spoorvorming meer diepte en de remweg meer lengte. VAB vindt dan ook dat Controles op overgewicht en de vereisten van een goede bevestiging van de lading essentieel zijn.

In een besluit zegt de Mobiliteitsclub VAB nog: "Veel van deze vrachtwagencontroles zijn arbeidsintensief. Vandaar dat ze zo weinig gebeuren." (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

af-ritssignalisatieZWIJNDRECHT. Vanuit VAB wil de mobiliteitsclub niet alleen veilig vrachtverkeer op de weg brengen maar de aandacht gaat daarbij ook naar automobilisten die zelf een gevaarlijk...

Dit vrachtverkeer van de E17 moet worden in goede en veilige banen geleid.ZWIJNDRECHT. De Mobiliteitsclub VAB heeft werk gemaakt van een duidelijk actieplan om het vrachtverkeer veiliger te maken....

REGIO. Het vrachtverkeer zorgt op de autosnelwegen rond Antwerpen, en dus ook in de Wase regio, voor problemen bij de verkeersveiligheid. VAB vraagt dringend een actieplan voor de Antwerpse regio en...

De Oosterweelverbinding begint op de Linkeroever met een tunnel en komt dan op de Lange Wapper Brug.WAASLAND/LINKEROEVER. Dit voorjaar komt de aanleg van de Oosterweelverbinding verder in de...

Het VAB-gebouw in de Pastoor Coplaan te ZwijndrechtZWIJNDRECHT. VAB heeft de uitdaging aangegaan om gezinnen met eco-wagens doeltreffend zuinig te leren rijden. Er werd een test gedaan met gezinnen...

ZWIJNDRECHT. Het gemeentebestuur heeft in samenwerking met twee infomomenten vastgelegd om de belangstellenden een stap ter laten zetten op de Oosterweelverbinding  waarvoor de definitieve...