Verkeer - BAM informeert over Oosterverbinding

ImageZWIJNDRECHT. Het gemeentebestuur heeft in samenwerking met twee infomomenten vastgelegd om de belangstellenden een stap ter laten zetten op de Oosterweelverbinding  waarvoor de definitieve ontwerpen klaar zijn.Op woensdag 30 januari van 14 tot 20u en zaterdag 2 februari van 11 tot 17u  zal men in het Administratief Centrum aan het Binnenplein meer vernemen.

 

De gemeente Zwijndrecht is bij de Oosterweelverbinding van nabij betrokken en de inwoners willen er zeker het fijne van weten. Maar topt hiertoe was dat nog moeilijk vermits er nog geen definitief ontwerp was. Nu kan de specifieke situatie voor Zwijndrecht wel al concreet worden voorgelegd. 

Tijdens de infosessies zal een team van BAM aanwezig zijn en inwoners die het wensen kunnen een persoonlijk gesprek aangaan. De infosessies zijn uiteraard gratis.


BAM start deze maand met finale contractonderhandelingen met THV Noriant, het enige overgebleven bouwconsortium. In mei start de vergunningsprocedure voor de bouwaanvraag waarna in oktober kan worden overgegaan tot definitieve contractsluiting met het bouwconsortium. Daarna kunnen de werkzaamheden aanvangen. De Oosterweelverbinding én de Lange Wapperbrug wordt het grootste infrastructuurproject dat ooit in ons land werd uitgevoerd.

 

BAM of de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel Dat de Antwerpse regio en daardoor ook het Waasland al jaren in een verkeersknoop zit weten ze al ver buiten de landsgrenzen. De Vlaamse Regering wilde daar wat aan doen en zo ontstond het Masterplan Antwerpen. BAM werd opgericht om dat Masterplan uit te voeren.

 

Het was op 15 december 2000 dat de Vlaamse Regering haar akkoord gaf over de uitvoering van het Masterplan en de projecten die eruit voortvloeien. De Regering verklaarde zich akkoord met als voorwaarden: een alternatieve financiering die geen invloed mag hebben op de gewone begroting, een tolheffing op de Oosterweelverbinding en de oprichting van een onafhankelijke Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) die instaat voor de realisatie, het beheer, de exploitatie en de financiering van het Masterplan.

 

Op 28 september 2001 krijgt de tijdelijke vereniging 'Studiegroep Antwerpen Mobiel' (TV SAM) de studieopdracht voor de realisatie van de projecten van het Masterplan Antwerpen. Het gaat nu vrij snel  want op 26 oktober 2001 zorgt de Staten-Generaal Mobiliteit Antwerpen onder voorzitterschap van provinciegouverneur Camille Paulus voor een maatschappelijk draagvlak voor het Masterplan. Ze staan achter het principe van de voorgestelde tolheffing op de geplande Oosterweelverbinding.


Eind 2002 ziet het BAM –decreet het levenslicht en daarin staat dat  het maatschappelijk doel van BAM is, de mobiliteit in de Antwerpse regio te bevorderen. Het is geen kleintje hetgeen BAM moet realiseren met het financieren, realiseren, beheren en exploiteren van de verkeersinfrastructuur in Antwerpen.

De Vlaamse Regering brengt ook alle activa met betrekking tot de Schelde-  oeververbindingen in BAM onder dat natuurlijk een reeks publiekrechtelijke bevoegdheden krijgt. Zo is het bevoegd om retributies te vragen, te onteigenen en mag het goederen die tot het openbare domein behoren beheren en exploiteren.


Het Vlaamse Gewest bezit meer dan 50% van de kapitaalaandelen en de regering kent jaarlijks een werkingstoelage toe. De Vlaamse Regering en het Parlement behouden het administratieve toezicht.
Het is op 20 juni 2003 dat de Vlaamse Regering de oprichtingsstatuten voor BAM goedkeurt. Het bedrijf is operationeel vanaf 15 september 2003. BAM is dus voortaan verantwoordelijk voor de financiering, de realisatie, het beheer en de exploitatie van de verkeersinfrastructuur in de Antwerpse regio met het oog op het bevorderen van de mobiliteit.

 

Een team van BAM zal dus op 30 januari en 2 februari te gast zijn in het AC van Zwijndrecht om de bevolking wegwijs te maken in de Oosterweelverbinding. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

ZWIJNDRECHT. Het 'Actiecomite voor een mobiel en leefbaar Zwijndrecht' brengt op dinsdag 21 september een bezoek aan Vlaams minister Kris Peeters, onder meer bevoegd voor de domeinen...

Het Platform "Het Juiste Trace dat zich inzet om Zwijndrecht en Linkeroever te beschermen tegen de ingrepen in verband met de "Oosterweelverbinding", heeft de minister-president...

ZWIJNDRECHT. Het Masterplan Antwerpen, dat een heleboel voorstellen bevat om de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen op een duurzame manier op te lossen, werd de afgelopen maanden getoetst op haar...

ZWIJNDRECHT. De afgevaardigden van het "Actiecomite voor een leefbaar en mobiel Zwijndrecht" en het Platform 'Het juiste tracé Linkeroever' kregen bij een bezoek aan...

LINKEROEVER/ZWIJNDRECHT. Het bouwen van de Oosterweelverbinding waar in Zwijndrecht zoveel rond te doen is op het vlak van de leefbaarheid van het dorp, nadert een definitieve plooi. De start van de...

ZWIJNDRECHT. Dinsdag 20 januari trekt een delegatie van het Zwijndrechtse Actiecomite tegen de Oosterweelverbinding, naar Brussel. Ze worden er om 12.30u verwacht op het kabinet van Minister Bossuyt...