Verkeer - Mobiliteitsclub VAB wil actieplan voor veilig vrachtverkeer

Image
Dit vrachtverkeer van de E17 moet worden in goede en veilige banen geleid.
ZWIJNDRECHT. De Mobiliteitsclub VAB heeft werk gemaakt van een duidelijk actieplan om het vrachtverkeer veiliger te maken. Ze beklemtoont dat daarbij moet gesteund worden op twee pijlers: een hogere pakkans van truckers die de verkeersregels niet respecteren en maatregelen tegen het gevaarlijk rijgedrag van automobilisten tegenover truckers.

De overheid beloofde in 2007 om van de veiligheid van het vrachtverkeer een prioriteit te maken. De invoering van het inhaalverbod van vrachtwagens kwam ter wereld maar bij de Mobiliteitsclub bekeken ze de realiteit en daaruit bleek dat de wegpolitie de controlemogelijkheid niet bezit. Stelselmatige controles op het inhaalverbod kunnen niet omdat hierdoor de prioriteiten, controles op snelheid en alcohol, in het gedrang komen. Dat zegt ook Els Cleemput van de federale politie. Het VAB- observatieonderzoek leert nochtans dat de truckers de regel opvallend beter naleven als politie zichtbaar aanwezig is.
 
Het observatieonderzoek, dat VAB op 8 en 10 januari 2008 uitvoerde op de E313, wijst op de noodzaak van een hogere pakkans:  4 op 10 truckers houden zich niet aan de wettelijke minimum tussenafstand van 50 meter terwijl het verkeer dit wel toelaat.Wanneer de politie niet controleert telt VAB 70% meer overtreders van het inhaalverbod. Dat kon vastgesteld worden op  8 januari toen er een duidelijk zichtbare politiecontrole op het inhaalverbod werd uitgevoerd.

 

De Mobiliteitsclub VAB stelt voor: "Ongevallen met vrachtwagens dienen een prioriteit te zijn in het beleid, zeker in een regio als Antwerpen met zeer veel vrachtverkeer. We suggereren twee maatregelen om de pakkans van truckers in overtreding te vertienvoudigen: de aanwerving van een extra politieteam van 14 personen dat zich specialiseert in vrachtverkeer en ten tweede het gebruik van efficiëntere controlemethodes zoals het WIM-weegsysteem waarbij, door een weegbalk in het wegdek, alle vrachtwagens gecontroleerd worden op overgewicht. Enkel de overtreders moeten uit het verkeer geplukt worden voor een bijkomende controleweging."

Mobiliteitsclub VAB heeft voor de Antwerpse regio op basis van studie en eigen onderzoek een actieplan opgesteld dat moet leiden naar een veiliger vrachtverkeer.


Rond een hogere pakkans stelt VAB voor:

Drastisch meer controles gericht op
- afstand houden;
- respecteren van inhaalverbod;
- rij- en rusttijden;
- de regels omtrent lading (overgewicht en bevestiging).

 

Zeer goede zichtbaarheid van en communicatie over controles hetgeen een belangrijke impact heeft op de subjectieve pakkans, en dus op het preventieve rijgedrag. Dit kan door:
- onderschepping van overtreders
- aankondiging van controles
- informatie over de resultaten van de controles
- lancering van vervolgacties

 

Verhoogde efficiëntie van de controles. Dit kan door:
- het inschakelen van nieuwe, efficiëntere controlemethodes
- evaluatie van de effecten en bijsturen waar nodig (vb. zijn boetes voldoende ontradend?)

Cruciaal probleem blijkt het gebrek aan middelen bij de wegpolitie Antwerpen. VAB schat dat een wekelijkse controle, op elk van de vijf belangrijkste autosnelwegen in de regio Antwerpen, alleen al een extra team van 14 personen noodzaakt.

 

In 2007 heeft de wegpolitie in de regio Antwerpen nochtans haar doelstelling van het ‘Actieplan Zwaar Vervoer’ ruim gerealiseerd. Als we als uitgangspunt 30 minuten voor elke gecontroleerde vrachtwagen nemen voor onderschepping op snelweg, controles en opstellen PV, dan komen we aan 13.120 gecontroleerde vrachtwagens in 2007. Daartegenover staat dat mobiliteitsclub VAB het dagelijks aantal ritten met zware vrachtwagens op deze vijf autosnelwegen in het Antwerpse op 123.000 schat. De pakkans is met 1 controle op 2.365 vrachtwagenritten dan wel zeer klein. Voor een noodzakelijke attitudewijziging moet deze pakkans objectief en subjectief toenemen. Vandaar dat VAB de pakkans wil vertienvoudigen en controleacties voorstelt waarbij de politie sterk visueel aanwezig is op de autosnelwegen.

 

VAB vraagt dat de overheid die noodzakelijke middelen dringend beschikbaar stelt en wijst erop dat met het voorkomen van ongevallen de kostprijs snel terugverdiend wordt. Zo’n actieplan veilig vrachtverkeer in de regio Antwerpen vb. zou 590.000 euro per jaar aan personeel kosten. Deze kosten kunnen terugverdiend worden op drie vlakken: er is de economische kost van ongevallen. Eén ongeval op de E313 in Ranst waarbij een vrachtwagen een file tot Geel-West veroorzaakt voor de duur van vijf uur, vertegenwoordigt een economische kost van 220.000 euro en de kost van een ongeval op een belangrijk knooppunt loopt al snel op tot 600.000 euro.

 

Een ander vlak waarop investeringen kunnen worden terugverdiend zijn de opbrengst van de boetes en tenslotte zijn er nog de lagere onderhoudskost van het wegennet wanneer het overgewicht van vrachtwagens wordt teruggedrongen. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

af-ritssignalisatieZWIJNDRECHT. Vanuit VAB wil de mobiliteitsclub niet alleen veilig vrachtverkeer op de weg brengen maar de aandacht gaat daarbij ook naar automobilisten die zelf een gevaarlijk...

ZWIJNDRECHT/REGIO. De Mobiliteitsclub VAB dringt aan op meer controles op het vrachtverkeer.  Voor VAB moeten deze acties op het terrein zeer goed zichtbaar zijn. Dit visuele aspect moet op...

REGIO. Het vrachtverkeer zorgt op de autosnelwegen rond Antwerpen, en dus ook in de Wase regio, voor problemen bij de verkeersveiligheid. VAB vraagt dringend een actieplan voor de Antwerpse regio en...

De Oosterweelverbinding begint op de Linkeroever met een tunnel en komt dan op de Lange Wapper Brug.WAASLAND/LINKEROEVER. Dit voorjaar komt de aanleg van de Oosterweelverbinding verder in de...

Het VAB-gebouw in de Pastoor Coplaan te ZwijndrechtZWIJNDRECHT. VAB heeft de uitdaging aangegaan om gezinnen met eco-wagens doeltreffend zuinig te leren rijden. Er werd een test gedaan met gezinnen...

ZWIJNDRECHT. Het gemeentebestuur heeft in samenwerking met twee infomomenten vastgelegd om de belangstellenden een stap ter laten zetten op de Oosterweelverbinding  waarvoor de definitieve...