Verkeer - Waarom vrachtverkeer moet aangepakt worden

REGIO. Het vrachtverkeer zorgt op de autosnelwegen rond Antwerpen, en dus ook in de Wase regio, voor problemen bij de verkeersveiligheid. VAB vraagt dringend een actieplan voor de Antwerpse regio en heeft daar terecht redenen voor. "Naast de harde, objectieve argumenten kan een overheid niet blind blijven voor de ergernissen en het onveiligheidgevoel bij automobilisten.", aldus VAB .

De toenemende groei van het vrachtverkeer vraagt om acties. Er is 8 tot 10% verkeersaangroei op belangrijkste autosnelwegen rond Antwerpen (E313 – E34 – E19). Deze groei, opgetekend tussen 2003 en 2006, is in de eerste plaats het gevolg van het toegenomen vrachtverkeer en dat blijkt uit de  verkeerstellingen.

 

Tegen 2020 wordt volgens een  prognose van BAM, 40% meer vrachttransport voorspeld in de Antwerpse regio. De zware impact op vlak van verkeersveiligheid uit zich. Er zijn 15,7% meer dodelijke ongevallen met vrachtwagens in 2007  en er is 7 maal meer kans op een dodelijke afloop bij een botsing met een vrachtwagen, dan wanneer de personenwagen een aanrijding heeft met een andere personenwagen. Dat zegt een Swov-onderzoek Nederland. De ongevallenstatistieken bewijzen dat bij 1 op 3 van de dodelijke ongevallen op de autosnelwegen een vrachtwagen betrokken is.

 

Dat er acties nodig zijn voor het vrachtverkeer blijkt ook uit de economische kost van vrachtverkeer. Overgewicht lijdt tot grote slijtage aan het wegdek. Bij overschrijding  van het toegelaten maximum gewicht neemt de schade aan de weg niet evenredig toe, maar wel tot de vierde macht ervan. Concreet betekent dit: in vergelijking met een asbelasting van 4 ton zal een asbelasting van 8 ton niet dubbel zoveel schade aanrichten, maar zestien maal zoveel.
De filekost bij een ongeval met vrachtwagens loopt snel op omdat vaak meerdere rijstroken geblokkeerd zijn en het vrijmaken van de rijweg veel langer duurt.

 

Maar ook de ergernis en de subjectieve onveiligheid vragen naar een oplossing. Een VAB–onderzoek bewees dat  9 op 10 automobilisten zich ergeren op een snelweg aan het inhaalgedrag van vrachtwagens met o.a. inhalen zonder kijken of het verbod negeren en het onvoldoende afstand houden door een vrachtwagen. Uit een onderzoek van de Federale Politie bleek dan weer dat 7 op 10 automobilisten denken dat vrachtwagens de meeste ongevallen op de autosnelweg veroorzaken. (R.D)

 

Lees ook:

af-ritssignalisatieZWIJNDRECHT. Vanuit VAB wil de mobiliteitsclub niet alleen veilig vrachtverkeer op de weg brengen maar de aandacht gaat daarbij ook naar automobilisten die zelf een gevaarlijk...

ZWIJNDRECHT/REGIO. De Mobiliteitsclub VAB dringt aan op meer controles op het vrachtverkeer.  Voor VAB moeten deze acties op het terrein zeer goed zichtbaar zijn. Dit visuele aspect moet op...

Dit vrachtverkeer van de E17 moet worden in goede en veilige banen geleid.ZWIJNDRECHT. De Mobiliteitsclub VAB heeft werk gemaakt van een duidelijk actieplan om het vrachtverkeer veiliger te maken....

De Oosterweelverbinding begint op de Linkeroever met een tunnel en komt dan op de Lange Wapper Brug.WAASLAND/LINKEROEVER. Dit voorjaar komt de aanleg van de Oosterweelverbinding verder in de...

Het VAB-gebouw in de Pastoor Coplaan te ZwijndrechtZWIJNDRECHT. VAB heeft de uitdaging aangegaan om gezinnen met eco-wagens doeltreffend zuinig te leren rijden. Er werd een test gedaan met gezinnen...

ZWIJNDRECHT. Het gemeentebestuur heeft in samenwerking met twee infomomenten vastgelegd om de belangstellenden een stap ter laten zetten op de Oosterweelverbinding  waarvoor de definitieve...