Verkeer - Oosterweelverbinding komt er aan

Image
De Oosterweelverbinding begint op de Linkeroever met een tunnel en komt dan op de Lange Wapper Brug.
WAASLAND/LINKEROEVER. Dit voorjaar komt de aanleg van de Oosterweelverbinding verder in de definitieve plooi te liggen. Op 21 december 2007 stelde de Raad van Bestuur THV Noriant aan als voorkeursbieder voor de bouw van de Oosterweelverbinding en nu worden de finale contractbesprekingen verder gezet. De Oosterweelverbinding wordt de vierde verbinding in de Antwerpse regio voor het goederenverkeer tussen de linker- en rechteroever van de Schelde naast de Kennedytunnel, de Liefkenshoektunnel en de Scheldebrug in Temse. Voor het andere vervoer is er dan ook nog de Waaslandtunnel en de Sint-Annatunnel brengt voetgangers en fietsers over de Schelde. De Oosterweelverbinding maakt deel uit van het Masterplan Antwerpen.

 

Als de nieuwe verbinding is verwezenlijkt zal hoogstwaarschijnlijk heel wat vrachtverkeer geweerd worden uit de Kennedytunnel. De bedoeling is eigenlijk de bereikbaarheid van de haven en de stad te garanderen, de zuidelijke ring te ontlasten, een goede vrachtwagenverbinding voor doorgaan verkeer te realiseren en natuurlijk de verkeersveiligheid te verhogen.

 

De Oosterweelverbinding is op het Waasland afgekomen als de ‘sluiting van de kleine ring’ of R1 rond Antwerpen. Het gaat over een verbinding van zo’n 10 km en krijgt een nieuw aan te leggen verkeerswisselaar tussen de Kennedytunnel – E17 en E34 Expressweg op Linkeroever. En dat zal bijzonder in het oog springen van de Waaslanders die toch vaak in de omgeving komen van tramterminus Linkeroever en de Park & Ride.

 

Die verkeerswisselaar wijst dan naar een nieuw te bouwen Scheldeoeververbinding, de Oosterweeltunnel en langs de overkant op Rechteroever een Oosterweelknoop die dan zal leiden naar het viaduct van Merksem en zo E19  en A12. Samengevat kunnen we zeggen dat het nieuwe tracé de Antwerpse Ring sluit met een tunnel onder de Schelde, vanop Linkeroever tussen Sint-Annabos en Blokkersdijk naar Rechteroever ter hoogte van het kerkje van Oosterweel . Na het knooppunt voor de aansluiting met de haven zal de weg dan aansluiten op het viadukt van Merksem, via een  Lange Wapperbrug ten Noorden van het Eilandje .

 

De Vlaamse Regering besliste op 16 september 2005 om de Oosterweelverbinding te realiseren via het 'geoptimaliseerde Middentracé'. Een tracé dat ook door de gemeente Zwijndrecht werd weerhouden want de vrees bestond dat deze gemeente zou worden onthoofd door de aanleg van nieuwe wegen en verkeerswisselaars. Uit alle mogelijke opties werd het 'geoptimaliseerd Middentracé' weerhouden daar dit tracé het best alle doelstellingen, zowel economisch, verkeerstechnisch als natuurtechnisch met elkaar verzoent. Zo blijft op Linkeroever Blokkersdijk gevrijwaard. Plannen voor herbebossing en groenontsnippering zorgen voor meer natuur en uitgebreide recreatiemogelijkheden.

 

Op Rechteroever werd het tracé zo ver mogelijk noordwaarts verschoven, zodat het op de grens tussen de vaarwegen voor binnenscheepvaart en zeescheepvaart komt te liggen. Het dubbeldeksviaduct 'Lange Wapper' is maximaal gebundeld met het Albertkanaal, een belangrijke industriële vaarweg, zodat alle harde infrastructuur in Antwerpen-Noord in een zo compact mogelijke zone is ondergebracht: vaarweg, spoorweg en autoweg.

De Vlaamse Regering heeft in haar beslissing van 2 maart 2007 de realisatieprijs van de Oosterweelverbinding geplafoneerd op 1,850 miljard euro, exclusief B.T.W. Vlaanderen kiest ervoor om deze investering te financieren in een samenwerkingsverband tussen overheid en privé-bedrijven, een zogeheten  Publiek-Private Samenwerking of PPS. De investeringskosten worden op termijn terugbetaald door een tolheffing. Uitvoeringstermijn van het reusachtig werk van de brug –tunnelconstructie loopt van einde 2008 tot einde 2012 maar de Oosterweelverbinding zal toch in de tweede helft van 2012 in dienst kunnen gesteld worden. Pas daarna, in de stillere verkeersperiode van de zomer, zal de aansluiting E17 met  Kennedytunnel worden uitgevoerd.

 

De door Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) werden ook reeds de toltarieven voorgesteld. Op basis van een indexatie van 2 % zullen ze 2,44 euro voor personenvervoer bedragen maar 15,85 euro voor vrachtvervoer van 3,5 tot 12 ton en boven de 12 ton kan dat tot 19,02 euro gaan. 

 

De Europese tolrichtlijn is van toepassing op het Trans Europese Wegennet (TEN), en is aldus van toepassing op de Oosterweelverbinding. De richtlijn stelt dat de gehanteerde toltarieven gebaseerd moeten zijn op het beginsel van het terugverdienen van de investeringskosten van de betrokken infrastructuur.

 

De Lange Wapper Brug zal een lengte hebben van 2,580 m vanaf ingang tunnel tot aansluiting complex van Merksem. Het is een tuikabelbrug op 5 pijlers met dragende kabels met een overspanning van telkens 436,8 m. De Wapperbrug is een dubbeldekbrug met 3 rijstroken op 17,9 m breedte plus een pechstrook.Het onderste wegdek loopt in de richting van Merksem en het bovenste naar de Oosterweeltunnel. De pijlers zijn 138 meter hoog. Het onderste wegdek ligt tussen 14 en 20 m boven de waterspiegel en het bovenste op 24 tot 30 m.

 

De Lange wapperbrug overspant het Straatsburgdok, Amerikadok, de Royerssluis en het Albertkanaal. De prijs staat op 440 miljoen euro.(Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

ZWIJNDRECHT. Het 'Actiecomite voor een mobiel en leefbaar Zwijndrecht' brengt op dinsdag 21 september een bezoek aan Vlaams minister Kris Peeters, onder meer bevoegd voor de domeinen...

Het Platform "Het Juiste Trace dat zich inzet om Zwijndrecht en Linkeroever te beschermen tegen de ingrepen in verband met de "Oosterweelverbinding", heeft de minister-president...

ZWIJNDRECHT. Het Masterplan Antwerpen, dat een heleboel voorstellen bevat om de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen op een duurzame manier op te lossen, werd de afgelopen maanden getoetst op haar...

ZWIJNDRECHT. De afgevaardigden van het "Actiecomite voor een leefbaar en mobiel Zwijndrecht" en het Platform 'Het juiste tracé Linkeroever' kregen bij een bezoek aan...

LINKEROEVER/ZWIJNDRECHT. Het bouwen van de Oosterweelverbinding waar in Zwijndrecht zoveel rond te doen is op het vlak van de leefbaarheid van het dorp, nadert een definitieve plooi. De start van de...

ZWIJNDRECHT. Dinsdag 20 januari trekt een delegatie van het Zwijndrechtse Actiecomite tegen de Oosterweelverbinding, naar Brussel. Ze worden er om 12.30u verwacht op het kabinet van Minister Bossuyt...