Verkeer - Premie voor een roetfilter loopt verder

Image
Te weinig diesel(vracht)wagens hebben een roetfilter. Nochtans bestaat er een premie voor.
REGIO. Dieselrijders hebben nog steeds wat te maken met een roetfilter. De nieuwe dieselwagens zijn er mee uitgerust. Minister van Milieu Joke Schauvliege had al aangekondigd dat ze de retrofit roetfilters voor niet-nieuwe wagens ook wilde stimuleren.  Maar de premie voor de filter is nu bijna een jaar verkrijgbaar, maar slechts een tiental dieselauto’s en vijfenzestig vrachtwagens hebben er gebruik van gemaakt.

Vlaams parlementslid Ivan Sabbe(LDD) noemde het een pijnlijke vaststelling zeker voor een regering die beweert dat milieu een prioriteit is. Het optrekken van de premie, vindt hij een goede aanzet om dit trieste resultaat weg te werken, maar het initiatief  riskeert opnieuw zijn doel voorbij te schieten omdat er een plafond wordt ingevoerd voor de premie.

Maar hoe gaat het bij de mensen meestal? Ze willen in eerste instantie dat hun auto veilig en comfortabel rijdt. Liggen ze van de milieu-impact niet minder wakker? LDD denkt dat vele autobezitters, indien ze, bovenop de subsidie,  nog een relatief (te) hoog bedrag moeten neerleggen voor de roetfilter, voor hun portemonnee kiezen in plaats van voor het milieu. Daarom pleit LDD al langer voor de volledige terugbetaling van de roetfilter en ziet dat plafond helemaal niet zitten.

Peter Reekmans (LDD) wijst er op dat de Vlaamse regering veel te lang heeft getalmd met de invoering van een roetfilterpremie èn met de aanpassing van de voorwaarden voor de premie. Nederland is vijf jaar geleden reeds gestart met de roetfilterpremie voor nieuwe èn niet-nieuwe wagens. Intussen zijn een massa nieuwe dieselwagens uitgerust met een roetfilter terwijl die wagens in Vlaanderen nog niet zo talrijk zijn.

"Dat heeft alles te maken met de administratieve rompslomp voor de aanvraag van een Vlaamse subsidie", meent Reekmans. Positief is dat de Minister nu ook de Euro4-wagens in aanmerking neemt voor de premie (Euro 4 is de Europese uitstootnorm voor koolmonoxide (CO), roet (PM), koolwaterstoffen (HC) en stikstofoxiden (NOX) en werd op 1 januari 2005 van kracht). Al die kopers van zulke wagens met roetfilter, in de voorbije jaren, betaalden daar toch 400 tot 800 euro uit eigen zak voor. Nu Euro4-wagens ook een premie krijgen, zitten de milieuvriendelijke burgers der voorbije jaren, wel met de gebakken peren.

Euro3-wagens (2000-2005/2006) kregen wel reeds een premie voor de inbouw van een roetfilter in een dieselwagen of bestelwagen. Deze Euro norm van de wagen staat op het inschrijvingsbewijs. De premie kan worden aangevraagd door elke natuurlijke persoon die in Vlaanderen gedomicilieerd is.
Om in aanmerking te komen voor een premie moet de roetfilter aan bepaalde eisen voldoen. Elke roetfilter moet geleverd worden met een beveiligde kopie van het validatieverslag afgeleverd door de Dienst Voertuigen van de federale overheid. Zo wordt verzekerd dat de roetfilter minstens 30% van het roet opvangt en het eventuele meerverbruik beperkt wordt.

Er wordt 80%, begrensd tot 400 euro, terugbetaald van de totale kosten. Niet alleen de kosten van de roetfilter, maar ook de kosten van de installatie en eventueel andere kosten (bv controle van de montage door de voertuiginspectie) mogen hierbij in rekening worden gebracht.(Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

ZWIJNDRECHT/REGIO. De Mobiliteitsclub VAB dringt aan op meer controles op het vrachtverkeer.  Voor VAB moeten deze acties op het terrein zeer goed zichtbaar zijn. Dit visuele aspect moet op...

Dit vrachtverkeer van de E17 moet worden in goede en veilige banen geleid.ZWIJNDRECHT. De Mobiliteitsclub VAB heeft werk gemaakt van een duidelijk actieplan om het vrachtverkeer veiliger te maken....

REGIO. Het vrachtverkeer zorgt op de autosnelwegen rond Antwerpen, en dus ook in de Wase regio, voor problemen bij de verkeersveiligheid. VAB vraagt dringend een actieplan voor de Antwerpse regio en...

De Oosterweelverbinding begint op de Linkeroever met een tunnel en komt dan op de Lange Wapper Brug.WAASLAND/LINKEROEVER. Dit voorjaar komt de aanleg van de Oosterweelverbinding verder in de...

Het VAB-gebouw in de Pastoor Coplaan te ZwijndrechtZWIJNDRECHT. VAB heeft de uitdaging aangegaan om gezinnen met eco-wagens doeltreffend zuinig te leren rijden. Er werd een test gedaan met gezinnen...

ZWIJNDRECHT. Het gemeentebestuur heeft in samenwerking met twee infomomenten vastgelegd om de belangstellenden een stap ter laten zetten op de Oosterweelverbinding  waarvoor de definitieve...