Prominenten tekenen portret van zilveren burgemeester

Image
Gouverneur Denys, Freddy Willockx, mevrouw en Antoine Denert en Herman De Croo stappen voorbij de vlaggen van de Vlaamse gemeenten. Er hingen er 256 en vooral De Croo was er door geraakt:"Elke vlag is het symbool van de voeling met de bevolking", zei hij.
KRUIBEKE. De viering van Antoine Denert bij zijn 25 jaar burgemeesterschap is een feit geworden dat in de geschiedenis van Kruibeke veel aandacht zal krijgen. En dat om verschillende redenen: een kwarteeuw is op zich al iets uitzonderlijks, bij de aanwezigen waren namen die in de nationale politiek betekenis hebben en dat de aandacht ten top is gedreven komt ook uit de moderne middelen in de fotografie of de filmwereld.

Hoeveel foto’s er genomen zijn is niet bij benadering te zeggen maar elk beeld, hoe eenvoudig ook, zal bijdragen om het later als erfgoed aan het nageslacht voor te leggen. Dat is geschiedenis. Onvergetelijk zal het feest ook wel zijn omdat er gratis bier te drinken was. Dát, hoe raar het misschien klinkt, schrijft ook geschiedenis…

 

Waaskrant.be heeft ook geluisterd naar de eminente sprekers en uit hun gelegenheidstoespraak hebben we een portret gemaakt van Antoine Denert die we eigenlijk anders hebben gezien, nu met een zilveren baard.

 

Willockx

 

Image
De belangstelling was groot en burgemeester Denert en zijn eregasten kregen applaus toen ze in stoet van het gemeentehuis naar de feesttent stapten.
Freddy Willockx liet verstaan dat hij ook een kwarteeuw met de figuur van Toine Denert het politieke landschap moest kleuren. "In gans onze loopbaan hebben we verschillende keren op een andere lijn gezeten, ideologisch ook. Tegenover de ideologische, soms politieke tegenstand, staat een grote menselijke waarde en een grote vriendschap. En dát staat boven alles. En dat is uw sterkte Antoine, en is ook de reden dat u hier in Kruibeke zo graag gezien bent bij mensen van alle politieke pluimage. U bent op dat punt een voorbeeld en het is voor mij eigenlijk een eer dat u mij hebt gevraagd om vijf minuten te spreken over de toekomst van de gemeenten in Vlaanderen.

Antoine Denert gehinderd door zijn baard, kon niet snel lopen om kinderen tegen te houden bij een betoging op de E17."

 

De burgemeester van Sint-Niklaas besloot: "Nog veel gezondheid, nog veel geluk, u verdient het. U hebt vooral fantastische gepresteerd hier in Kruibeke. U hebt een charisma, u hebt een menselijke warmte waarmee je vele mensen hebt gelukkig gemaakt."

 

De Crem


En toen besteeg ook Minister Pieter De Crem, de burgemeester van Aalter, het podium. We hadden hem al aan het woord gehoord toen hij in Melsele bij de opening van de Aardbeifeesten, de eregast was en zo wisten we dat het aangenaam is te luisteren naar de man van Landsverdediging.

 

Image
Minister Pieter De Crem werd in de bloemen gezet en mocht de hartelijke knuffel van burgemeester Denert eveneens in ontvangst nemen. Links mevrouw Denert en gouverneur Denys.
Pieter De Crem ging terug in de geschiedenis van Denert en wist dat hij vroeger als jongere werd gekust door de toenmalige burgemeester van Rupelmonde. "En die kus heeft bij hem twee zaken doen ontstaan: de kus is belangrijk en wanneer ik vandaag mevrouw Denert zie, die hem al die jaren heeft gevolgd, ben ik ervan overtuigd dat, wanneer het moeilijk ging en zeker dat het goed ging, hem ook heeft overladen met die kus. Dat is een symbool in de knuffel die hij zo graag geeft. Maar het is dus wel iets uit zijn jonge tijd waaruit de droom, de ambitie kwam van: 'ik wil ooit burgemeester worden'. Dat heeft dus die kus van die vroegere burgemeester mogelijk gemaakt. En dat was in 1954."

 

"Voor u staat een burgemeester", zei Pieter De Crem, "Op de eerste rij zitten hier burgemeesters en misschien zijn er hier nog andere mensen die het ooit zijn geweest of het ooit willen worden. Het is het mooiste ambt in dat kleine Koninkrijk aan de Noordzee. Antoine, ik volg u reeds lang. Twee zaken zijn me van u bij gebleven:in de eerste plaats iets uit de tijd dat men in de politiek nog op zoek was naar BV’s, werd ook Antoine Denert als bekende Vlaming gesolliciteerd om zich in dat wijzigende landschap te begeven naar het grote politieke landschap. En dat had niets te maken met zijn imposante baard maar wel  met een paar andere zaken. Toen is hij wel zichzelf gebleven en er is niets positiever in de politiek dan zichzelf te blijven."

 

"Hij begon de gemeenteraad met een bezinning en misschien is het wel iets dat we meer zouden moeten doen: bezinnen voor we beginnen. Het werk dat hier in Kruibeke is begonnen was altijd goed bezonnen en dat siert u. Een tweede zaak is: elkaar vasthouden. Het eens dicht bij mekaar kunnen staan. De menselijke warmte die je zo over geeft. Dat is ook belangrijk in het leven."


"Ik wens u veel succes  en ik ben ervan overtuigd dat u soms wel iets anders wil, maar u blijft burgemeester en al uw inwoners hebben het recht op een goed bestuur en samen met uw ploeg kan dat. Ik ben er ook van overtuigd dat u ook uw kwaliteiten, die van liefde, die van sympathie, van genegenheid ook in het bestuur zult kunnen aanwenden om te doen wat u altijd wil: een goede burgemeester te zijn. U bent voor wat dát betreft, nummer 1. De gouden medaille om de beste burgemeester van het land te zijn."

 

"Op het einde van deze legislatuur zal u 66 zijn. Om een Duitse schlager te parafraseren: 'Mit 66 jahren fangt das leben an'. Dat is dus voor u 2012. De inwoners zullen uitmaken of dat kan. Maar u blijft in elk geval het monument 'Burgemeester Denert'. Moest u minister van landsverdediging zijn dan zou u die schlager van Liliane St Pierre iedere dag uit volle borst zingen: 'Soldiers of Love'. En geloof me, ik probeer dat ook te doen."

 

Minister De Crem besloot: "Antoine, het ga je goed, blijf uw gemeente graag zien en u bent een prachtburgemeester."

 

Image
In de Brouwerij stond een ‘levende troon’ waar burgemeester Denert in de zachte kussens zijn gasten verwelkomde. Hier met Koen Dassen.


De Croo

 

Minister De Croo zag onmiddellijk de kleur van zijn partij toen hij zei: "Ik ben niet met lege handen gekomen, ik heb een 'blauwe hemel' mee gebracht. Ik heb u ontmoet 21 jaar geleden. U was in 1987 op mijn verjaardag, bebaard en gewapend aan het protesteren tegen de mogelijke afschaffing van de veerdienst Kruibeke - Hoboken. En ik moet u zeggen, de veerdienst is er nog altijd en ik heb hem zelf bevaren in die tijd en gezien dat ge gelijk had."

 

"Er zijn dingen die zich tussen Brakel en Kruibeke vereenzelvigen. Gedurende decennia was er in Brakel een lijst en die noemde zich D.E.C.R.O.O. En al die jaren is er hier een lijst die zich D.E.N.E.R.T. noemt. Het grote geheim dat ik hier vandaag ga verklaren is waarvoor D.E.N.E.R.T. staat: de D van Dienstbaarheid, de E van Ervaring, de N van Nieuwe ideeën, de E van Eerlijkheid, de R van Rechtvaardigheid en de T van Teder."

 

"Rond zijn baard zijn er dingen die mij verontrusten. Een citaat  uit 2007 van Denert: 'Ik heb me in geen 40 jaar geschoren en dat wil ik zo houden. Geregeld vragen vrouwen of ze een stukje mogen afknippen. Ik ontgoochel de mensen niet graag, maar op die vraag zeg ik resoluut: neen'. De Croo haalde er nog een citaat bij uit 2000: 'Een baard is een teken van echtheid. Men zegt dat mannen met baarden iets te verbergen hebben. Maar dat klopt niet. De juiste expressie is op het gezicht van de man met de baard te zien. Wie zich scheert probeert zich anders voor te doen….'"

 

"Ik zeg het luidop aan alle Kruibekenaren: uw burgemeester is geboren in Rupelmonde, woont in Bazel in de Rupelmondestraat en zijn woning voor alle inwoners staat in Kruibeke." De Croo sloot nogal fier af met de woorden: "Denert is ook een tijd lid geweest van de VLD."

 

Image
De prominenten klaar voor een optocht: vlnr Jos Stassen, André Denys, Freddy Willockx, mevrouw Denert, de jubilaris en Herman De Croo. Pieter De Crem arriveerde te laat en achteraf werd gezegd dat z'n F16 niet in Kruibeke kon landen.

 

Denys


De Gouverneur van Oost-Vlaanderen, André Denys, tekende het portret van Denert verder: "25 jaar burgemeester zijn is uitzonderlijk. Vroeger was dat anders want een burgemeester had vlug 25 jaar dat ambt. Vandaag zijn er in Oost-Vlaanderen twee burgemeesters die langer het ambt bekleden dan Antoine Denert: dat is in de kleinste gemeente uit de provincie Horebeke en Paul Tant in Kruishoutem."

 

"Ik moet echter toegeven dat ik Denert niet onmiddellijk associeer met die twee burgemeesters. Zij danken hun lange ambtstermijn aan oerdegelijkheid. Denert iets apart, een ongewone burgemeester. Ik ken de 65 burgemeesters van de provincie vrij goed maar ik weet niet bij welke categorie ik hem moet plaatsen. Hij pakt voortdurend uit met verrassingen, zelfs met tegenstellingen. Vandaag noemt hij zich een burgemeester zonder kleur maar hij is voor mij de meest kleurrijke burgemeester van de ganse provincie. Hij is vooral kleurrijk omdat hij voortdurend alles vernieuwd en onvoorspelbaar is."

 

"Hij pleit gemeend voor nederigheid maar toch verdenk ik hem er van dat hij graag in de belangstelling staat, zoals alle politici trouwens. Als je hem bezig ziet tijdens zoveel acties, dan denken we soms in een eerste reactie: 'nu gaat hij te ver!' Intussen heeft de ervaring mij geleerd om voorzichtig om te sprongen met te voorbarige conclusies. Zijn opmerkingen, vaak het gemengde resultaat van creatief denken, koppigheid, gevoeligheid, humor maar ook van ernstigheid."

 

"Toen ik tijdens mijn werkbezoek hier in Kruibeke arriveerde, werd ik onthaald met de bijna legendarisch geworden knuffel. Ik herinner me nog dat de grijze haartjes van de rijzige baard mijn neusgaten prikkelden en dat ik een niesbui moest onderdrukken. Ik moet toegeven dat ik het niet zo gauw zie gebeuren dat ik een knuffel krijg van Freddy Willockx of van Pieter De Crem. En omgekeerd ook niet. Maar bij Antoine Denert liet ik mij gewillig doen en ik moet toegeven, de knuffel brak het ijs en zette de toon van een zeer hartelijk en warm bezoek."

 

"Denert pleitte voor meer solidariteit tussen de gemeenten. Samenwerking. We zullen voor meer autonomie pas een goede vuist kunnen maken wanneer alle gemeenten er ook in slagen om grensoverschrijdend met elkaar samen te weren. Ik wens het waasland te feliciteren dat het er in geslaagd is een eigen mobiliteitsplan op te maken vertrekkend vanuit de basis want alle gemeentebesturen staan er achter."

 

"Ik houd van kleurrijke figuren in de politiek en daarom is Antoine Denert méér dan zomaar één van de 65 burgemeesters. Het  is een unieke figuur, die mij bijzonder charmeert en boeit. Maar het is ook een burgemeester waar men altijd kan op rekenen. Hij is steeds aanwezig op belangrijke strategische vergaderingen. Denert gaat tot het uiterste voor de gemeente, niet vanuit groepsegoïsme of kortzichtigheid maar uit gemeende liefde voor zijn mensen."

 

Gouverneur Denys besloot: "Antoine u bent een schitterende burgemeester en een mooi mens. Ik ben fier om vandaag in naam van de provincie Oost-Vlaanderen, u te kunnen feliciteren. Nog vele jaren als burgemeester!" (verzameld door Rolf Duchamps)

 

 

 

Lees ook:

Antoine Denert tijdens zijn toespraak.KRUIBEKE/BAZEL/RUPELMONDE. Tijdens de viering van burgemeester Denert werden heel wat woorden uitgesproken door eregasten, enorm veel inwoners hebben hem...

KRUIBEKE. Op initiatief van de groep DENERT werd in 2008 gestart met een reeks concerten, die telkens zouden doorgaan op 11 november. Bedoeling was de vredesboodschap van 11 november ieder jaar...

Dimitri Van Laere, de nieuwe voorzitter van ‘Raad Denert’, in zijn woonkamer waar zijn grote interesse voor heemkunde met heel wat zaken wordt onderstreept.KRUIBEKE. Dimitri Van Laere is de...

Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Jos Stassen.KRUIBEKE. Bij de viering van 25 jaar burgemeesterschap Antoine Denert heeft volksvertegenwoordiger- gemeenteraadslid van Groen!, Jos Stassen,...

In de hele gemeente hangen naast de grote spandoeken ook veel vlaggen en wimpels met het nieuw logo en de aankondiging van 25 jaar Burgemeester Denert.KRUIBEKE Zaterdag 20 september wordt voor...

burgemeester Antoine DenertKRUIBEKE. Zaterdag 20 september wordt Antoine Denert gevierd omdat hij een kwarteeuw de burgervader is van inwoners uit Bazel, Kruibeke en Rupelmonde. Zelf stond hij niet...