Dimitri Van Laere nieuwe voorzitter van Raad D.E.N.E.R.T.

Image
Dimitri Van Laere, de nieuwe voorzitter van ‘Raad Denert’, in zijn woonkamer waar zijn grote interesse voor heemkunde met heel wat zaken wordt onderstreept.
KRUIBEKE. Dimitri Van Laere is de nieuwe voorzitter van de Raad D.E.N.E.R.T. , de raad die werd opgericht rond en voor de politieke partij van burgemeester Antoine Denert. De nieuwe voorzitter kwam bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen in 2006 voor het eerst in beeld bij D.E.N.E.R.T. Hij zette die stap omdat hij als redactiesecretaris van de Heemkundige Kring in contact was gekomen met Irène Gorrebeeck, schepen bij Denert en wiens echtgenoot Dirk Ruymbeke eveneens in het bestuur van de Heemkring zetelde en zelf voorzitter was van N-VA.

"Reeds jaren lang ijvert Raad D.E.N.E.R.T. om bij te dragen aan een goed en degelijk bestuur van onze gemeente. We zijn een groep waar de mensen centraal staan en niet het eigenbelang of het partijbelang. We zijn een groep waar er plaats is voor iedereen, elke politieke gezindheid en filosofische overtuiging kan bij ons terecht", zo kaderde Dimitri van Laere de raad in het Kruibeke van heden.

Dimitri is bijzonder gemotiveerd om intens te werken aan de partij. Hij wil niet alleen de werking van D.E.N.E.R.T. in het gemeentebestuur verder blijven zetten maar ook zorgen dat het beter wordt. En daarbij wijst hij naar de nood aan verjonging. Velen die zich met de politiek bezighouden zijn al vijftigers, daarom dat gewerkt wordt om de groep te verjongen. "De strijd kan niet eeuwig door dezelfden gestreden worden. Vernieuwing en verjonging is onvermijdelijk, ook in een politieke groepering. Daarom ging ik graag in op de vraag van Raad D.E.N.E.R.T. om de komende jaren het roer in handen te nemen en de groep te sturen in deze, zowel politieke als economische, moeilijke tijden."

Er is in Kruibeke voor het bewind van Antoine Denert een moeilijke periode achter de rug. Volgens Dimitri wordt er nog wat aan gewerkt maar grotendeels is het voorbij omdat de samenwerking met de coalitie nu beter is. Vooral de komst van de ervaringrijke André Lardon bij CD&V noemde hij positief. "Hij probeert om op een rustige manier aan politiek te doen en niet om met een shock-therapie alles trachten te veranderen. Met hem kan gepraat worden.", aldus Van Laere.

Image
De ‘dinsdagavondbetogingen’ van Antoine Denert tegen de potpolder zijn voorbij. Voorzitter Van Laere van Raad Denert, vindt nu ook dat moet getracht worden om van de nieuwe polder iets goed te maken.
Van Laere is zelf niet afkomstig van Kruibeke maar van Beveren. Hij is de zoon van wijlen Eric Van Laere van het overbekende bouwbedrijf Van Laere uit Burcht ( vroeger ook gevestigd in Kruibeke!). De roots van die familie ligt dus zeerzeker in Kruibeke. Dimitri ontkent niet dat zijn hart toch altijd in deze gemeente is gebleven. Momenteel woont hij in Bazel en werkt in Rupelmonde. "Iedereen kent eigenlijk alle Van Laere’s, ze kennen mijn familie beter dan ik", lachte hij.
De nieuwe voorzitter heeft zeker niet de intentie om in de politiek naar iets hoger te mikken dan de dorpspolitiek. "Ik ben in de nationale politiek minder geïnteresseerd. Voor mij is het gewoon de bedoeling om de gemeente beter te maken"

Het is volgens de nieuwe voorzitter gewoon ernaar  streven dicht bij de mensen te staan en het beleid te sturen vanuit de noden van de bevolking. Een gezond evenwicht tussen jong en oud, industrie en natuur. Hij onderstreepte ook dat D.E.N.E.R.T. open staat voor elk plan of idee waar de gemeente beter kan van worden.

potpolder en fusie

Wat het gecontroleerd overstromingsgebied betreft, waartegen Denert zich steeds heeft verzet en trouwens nog, maar de voorzitter denkt dat het nu toch een afgesloten hoofdstuk zal moeten worden. De potpolder is er nu en ook de raad D.E.N.E.R.T. moet er zich bij neerleggen en proberen er het beste van te maken. "Het zal wel een mooi natuurgebied worden, hoop ik maar het is natuurlijk spijtig dat ze daar een eeuwenoud poldergebied voor moeten afbreken hebben. We kunnen echter niets anders dan het te aanvaren zoals het nu is. Laat ons proberen er een toeristische troef van te maken."

Wat de nieuwe voorzitter ook erg bezighoudt is de fusie met Beveren. Hij gelooft daar in. "Ik denk dat het voor de beide gemeenten een positieve invloed zal hebben: Beveren wordt groter en wordt sterker ten opzichte van Antwerpen.  Beveren zou na het verlies van Doel een prachtige bruid kunnen huwen, daar waar Beveren grondgebied verliest aan haven en industrie kunnen wij dit verlies terug aanvullen. Het krijgt er een mooie gemeente bij met onder andere onze toeristische troeven, onze open ruimte en onze bevolking. Ze krijgen er drie dorpen bij. Ik hoop dat het niet bij een droom blijft maar dat het er echt van zal komen."

Dimitri Van Laere weet ook dat heel wat Beverenaars naar Kruibeke komen omdat er in Beveren vrijwel geen plaats meer is en hij stelt anderzijds ook de vraag hoeveel Kruibekenaren er  niet in de richting Beveren gaan om er werk te vinden in zijn uitgebreide industrie. "Samen met Beveren zou er veel kunnen worden gerealiseerd van hetgeen nu slechts toekomstdromen blijven", aldus Dimitri Van Laere. "Ik denk daarbij nog maar aan de infrastructuur die Beveren nu reeds ter beschikking heeft van zijn inwoners, denk maar aan een sporthal en een goed uitgerust voetbalveld in elke deelgemeente, moderne rusthuizen, een uitstekend draaiend jeugdhuis, culturele infrastructuur zoals het pas gerestaureerde Hof ter Welle, kasteel Cortewalle en Hof ter Saksen, goed uitgeruste bedrijventerreinen. Dat dit alles niet onmiddellijk kan gerealiseerd worden, is vanzelfsprekend, maar dromen van een geslaagd Huwelijk Beveren-Kruibeke mag. "

opvolger van André Hauman

André Hauman heeft een bijzonder lange periode achter de rug. Hij kwam uit de Volksunie en stapte meteen mee met Antoine Denert in diens partij. André vond dat de tijd gekomen was, halfweg de huidige legislatuur, om binnen de groep van ‘raad Denert’ de werking meer naar de toekomst te richten. André verduidelijkte: "In tegenstelling met de algemene tendens van de onverschilligheid van de jongeren tegenover de politiek, vinden wij dat verjonging, met daaruit volgend frissere ideeën, binnen de groep nodig is.  In de vergadering van de raad van 4 november 2009 werd als eerste stap een nieuwe, jongere, voorzitter aangesteld. Dimitri is een actieve persoonlijkheid binnen onze gemeente.  We vinden hem terug in vele gemeentelijke aangelegenheden.  Als groep Denert zijn we blij dat Dimitri deze taak op zich wil nemen en hij kan op onze volledige steun rekenen." (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

Antoine Denert tijdens zijn toespraak.KRUIBEKE/BAZEL/RUPELMONDE. Tijdens de viering van burgemeester Denert werden heel wat woorden uitgesproken door eregasten, enorm veel inwoners hebben hem...

KRUIBEKE. Op initiatief van de groep DENERT werd in 2008 gestart met een reeks concerten, die telkens zouden doorgaan op 11 november. Bedoeling was de vredesboodschap van 11 november ieder jaar...

Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Jos Stassen.KRUIBEKE. Bij de viering van 25 jaar burgemeesterschap Antoine Denert heeft volksvertegenwoordiger- gemeenteraadslid van Groen!, Jos Stassen,...

Gouverneur Denys, Freddy Willockx, mevrouw en Antoine Denert en Herman De Croo stappen voorbij de vlaggen van de Vlaamse gemeenten. Er hingen er 256 en vooral De Croo was er door geraakt:"Elke vlag...

In de hele gemeente hangen naast de grote spandoeken ook veel vlaggen en wimpels met het nieuw logo en de aankondiging van 25 jaar Burgemeester Denert.KRUIBEKE Zaterdag 20 september wordt voor...

burgemeester Antoine DenertKRUIBEKE. Zaterdag 20 september wordt Antoine Denert gevierd omdat hij een kwarteeuw de burgervader is van inwoners uit Bazel, Kruibeke en Rupelmonde. Zelf stond hij niet...