Kwarteeuw Antoine Denert: feest van de burger(vader)

Image
burgemeester Antoine Denert
KRUIBEKE. Zaterdag 20 september wordt Antoine Denert gevierd omdat hij een kwarteeuw de burgervader is van inwoners uit Bazel, Kruibeke en Rupelmonde. Zelf stond hij niet klaar met een vreugdedans om er een 'feest van de burgemeester' van te maken. Daarom dat zijn vriend Raf Spinoy, voorzitter van het OCMW, er een 'feest van de burger' van moest maken. Zo wordt aan het Onze-Lieve-Vrouwplein dan ook een volksfeest aangekondigd waarbij de burger centraal staat.

 

Het initiatief gaat niet uit van de gemeente maar onder impuls van Raf Spinoy werd wel een comité opgericht en alle partijen worden er bij betrokken. Denert stond er dan ook op, dat zijn 25 jaar burgemeesterschap in een context moest gezien worden die ook naar buiten de gemeente zelf gaat. Daarom dat ook alle Vlaamse burgemeesters zijn uitgenodigd.

 

Dat kadert dan weer in een zekere actie om te reageren op het steeds maar verder ontnemen van de bevoegdheden van het burgemeesterschap. Dat is zo door de politiehervorming maar ook op vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening heeft de burgemeester niet zoveel mogelijkheden meer om een eigen beleid te voeren. De hogere overheid moeit zich met alles en dat wil Antoine Denert aanklagen. De lokale besturen moeten meer zelfstandigheid krijgen, minder regelgevingen. Denert zal er zeker over kunnen praten met minister-president Kris Peeters en gouverneur André Denys, want die lieten al weten op 20 september naar Kruibeke te komen.

 

Het 'Feest van de Burger' wordt geen aanloop naar Kruibeekse feesten zoals in de zin van de Gentse-, Lokerse- of Beverse Feesten. Het moet allemaal gezien worden in de nieuw slogan: 'Kruibeke, altijd een feest'.

De viering van 25 jaar burgemeester Denert moet alle burgers, jong en oud, naar het Onze-Lieve-Vrouwplein rond de kerk lokken. Het feestcomité beschikt maar over een beperkt budget maar om het gewoon volks, Kruibeeks te houden is een mega-budget ook niet nodig.

 

De burgers zullen lachen want aan de kramen zal gratis drank worden aangeboden. Daarmee zullen de cafébazen echter niet lachen want wie zal er bij hen een pint komen drinken als die wél moet betaald worden?
Rond de kerk zal animatie zijn voor kinderen, jeugd en volwassenen. Een werkgroep ‘animatie’ vond groepen die een optreden wilden verzorgen. Ze willen het toch ook allemaal zo professioneel mogelijk doen. Dat geldt alvast voor de presentatie die zal gebeuren door Bazelnaar Hubert Damen, in gans Vlaanderen bekend als Witse.

 

In het officiële gedeelte, na 15 uur, zal het woord worden gevoerd door Freddy Willockx (sp.a) namens de burgemeesters en voor de plaatselijke politiek spreekt Jos Stassen (Groen!)

 

Het is ook niet de bedoeling om op het plein een grote tent te plaatsen. Ze houden het liever bij grote paraplu’s met het nieuwe logo op dat ook het label is van het 'Feest van de burger'.  Het Onze-Lieve-Vrouwplein en de omliggende straten, zullen zaterdag 20 september dan ook verkeersvrij gehouden worden. (ROLF DUCHAMPS)

 

Lees ook:

Antoine Denert tijdens zijn toespraak.KRUIBEKE/BAZEL/RUPELMONDE. Tijdens de viering van burgemeester Denert werden heel wat woorden uitgesproken door eregasten, enorm veel inwoners hebben hem...

KRUIBEKE. Op initiatief van de groep DENERT werd in 2008 gestart met een reeks concerten, die telkens zouden doorgaan op 11 november. Bedoeling was de vredesboodschap van 11 november ieder jaar...

Dimitri Van Laere, de nieuwe voorzitter van ‘Raad Denert’, in zijn woonkamer waar zijn grote interesse voor heemkunde met heel wat zaken wordt onderstreept.KRUIBEKE. Dimitri Van Laere is de...

Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Jos Stassen.KRUIBEKE. Bij de viering van 25 jaar burgemeesterschap Antoine Denert heeft volksvertegenwoordiger- gemeenteraadslid van Groen!, Jos Stassen,...

Gouverneur Denys, Freddy Willockx, mevrouw en Antoine Denert en Herman De Croo stappen voorbij de vlaggen van de Vlaamse gemeenten. Er hingen er 256 en vooral De Croo was er door geraakt:"Elke vlag...

In de hele gemeente hangen naast de grote spandoeken ook veel vlaggen en wimpels met het nieuw logo en de aankondiging van 25 jaar Burgemeester Denert.KRUIBEKE Zaterdag 20 september wordt voor...