PVDA wil burgers meer inspraak geven

SINT-NIKLAAS. Kersvers PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes wil de Sint-Niklazenaren meer inspraak geven in het beleid van de stad. Daarnaast wil hij ook dat de gemeenteraad live wordt gestreamd zodat iedereen de kans heeft om de gemeenteraad makkelijk te volgen. Op de eerstvolgende gemeenteraad zal de PVDA kant-en-klare modelreglementen indienen zodat de Sint-Niklazenaren voortaan zelf politieke voorstellen kunnen lanceren, andere burgers zich hierover kunnen uitspreken en zij bovendien inspraak krijgen in waar de stad geld aan besteedt. 

De PVDA haalt hiervoor de mosterd bij ‘Meer Democratie VZW’, een beweging die de burger meer zeggenschap wil geven in politiek en maatschappij.  "Hoe meer bewoners betrokken zijn bij het beleid via inspraak en participatie, hoe groter de draagkracht en kans op slagen. Belangrijk is evenwel dat het gaat om echte inspraak in het beleid en niet alleen om punten en komma’s te veranderen", benadrukt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes.  "Door het petitierecht (voorstellen van burgers) kunnen burgers zelf een verzoek of vraag aan de gemeenteraad voorleggen, mits die worden gesteund door 300 inwoners van de stad Sint-Niklaas. De initiatiefnemers krijgen op deze manier 10 minuten spreektijd tijdens een gemeenteraad. De raad neemt vervolgens binnen de 2 maand een gemotiveerd besluit omtrent het voorstel", licht Jef Maes toe. (mb)

 

Lees ook:

De gemeente Zwijndrecht geeft heel wat geld uit om jeugdcentrum Den Trechter in orde te krijgen.ZWIJNDRECHT. Bij de bestelbons die aan de jongste gemeenteraad werden voorgelegd stond nogal wat op...

ZWIJNDRECHT. De Vlaamse regering heeft in januari een besluit van 2007 gewijzigd  waarbij de nieuwe grenzen werden vastgelegd voor het salaris van de gemeentesecretaris en de financieel...

Is deze groene ruimte in de wijk Neerbroek ook geschikt als 'bewegingstuin' voor senioren.ZWIJNDRECHT. Op de jongste gemeenteraad in Zwijndrecht kreeg de herinrichting van de speelpleintjes aan de...

De geluidsoverlast in OC 't Waaitgat in Burcht blijft voor beroering zorgen in de Zwijndrechtse gemeenteraad.ZWIJNDRECHT. In de gemeenteraad werd uiteraard nog wat na verteld over het voorval van de...

KRUIBEKE. In de gemeenteraad van november kwamen heel wat onderwerpen naar voor. Waaskrant.be zet ze voor u op rij.

KRUIBEKE. In de gemeenteraad van november kwamen heel wat onderwerpen naar voor. Waaskrant.be zet alles voor u op een rij: