Uit de Kruibeekse gemeenteraad (2)


KRUIBEKE. In de gemeenteraad van november kwamen heel wat onderwerpen naar voor. Waaskrant.be zet ze voor u op rij.

huur sporthal

De gemeente huurt de sporthal van de VZW Schoolcomité Sint-Joris te Bazel.De overeenkomst werd nu aangepast. Die huurovereenkomst bestond al van in 2005. Nu de gemeentelijke sportdienst noodzakelijk de uren die hij ter beschikking had uitbreidde, moest de huurovereenkomst tochwat worden aangepast. De jaarlijkse huurprijs bedraagt momenteel 12.000 euro, aan te passen aan de index, te betalen in 10 maandelijkse stortingen van 1200 euro. Geen 12 omdat tijdens de maanden juni en juli de sporthal niet wordt gebruikt. De gemeentelijke sportdienst kan de accommodaties er nu meer gaan gebruiken wat dus neerkomt om verenigingen en ook particulieren er te laten sporten. Hierdoor werd het wel noodzakelijk om de automatisering van de sloten uit te breiden. De kostprijs hiervoor bedraagt ongeveer 25.000 euro. De vzw Schoolcomité Sint-Joris vroeg het gemeentebestuur om een tussenkomst in deze kosten ten bedrage van 5.000 euro. En dat werd aanvaard.

wereldwinkel

Om de Oxfam-Wereldwinkel Antwerpen voor de afdeling Kruibeke, een goed onderkomen te geven ging het gemeentebestuur akkoord met het verhuren van een gedeelte van het gebouw Rupelmondestraat 17 te Bazel. De huurprijs wordt symbolisch vastgesteld op 1 euro per jaar.

kWAK

Omdat het Jeugdbeleidsplan 2008-2010, wordt gevolgd, wordt aan de vereniging kWAK (Kruibeekse Week van de Amateurskunsten) voor de organisatie van de tentoonstelling in het voorjaar van 2008 een forfaitaire toelage verleend van 250 euro.

aankoop stroomgroep

In september keurde de gemeenteraad een dossier goed met betrekking tot de aankoop van een stroomgroep gemonteerd op een gemeentelijke aanhangwagen voor de gemeentelijke technische dienst. Er werd toen geopteerd voor een stroomgroep  van 120 KVA. Maar nadien werd bij onderzoek vastgesteld dat een stroomgroep met een vermogen van 80 KVA ruim voldoende is. Het dossier werd aangepast met het gevolg dat de kostprijs nu wordt geraamd op 23.000 euro zonder BTW.

verkeersborden

Het gemeentebestuur gaat nieuwe verkeersborden met diverse betekenis kopen. Deze opdracht werd geraamd op 7.870 euro.

waterleiding

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening te Gent maakte een ontwerp voor de uitbreiding van het waterleidingsnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de Nobeekstraat te Bazel. De totale kostprijs voor deze werken wordt geraamd op 8.596 euro en is volledig ten laste van de verkavelaar.

kleuterschool

Omdat er steeds maar meer kleuters naar de gemeentelijke school 'De Eenhoorn' in de Cauterhoek te Kruibeke komen, is het gemeentebestuur genoodzaakt om de school uit te breiden. Het wordt zeker geen klein werk want er is voor deze opdracht een kostenplaatje klaargelegd dat geraamd wordt op meer dan 300.000 euro, zonder de BTW. Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd om deze opdracht te gunnen via openbare aanbesteding.

bodemdeskundige

In het kader van de grondverzetsregeling dient bij een grondverzet vanaf 250 m³, op een verdachte grond of bij wegen- en rioleringswerken een technisch verslag opgemaakt te worden door een erkend bodemsaneringdeskundige. Die deskundige moet nu worden aangesteld wat ook wordt bepaald door de Samenwerkingsovereenkomst Milieu 2008-2013. Die deskundige zal de nodige vaststellingen doen met betrekking tot een acuut geval van bodemverontreiniging en indien nodig om verdere maatregelen in het kader van het Bodemsaneringdecreet te laten voorstellen.
Dat vraagt natuurlijk ook weer geld en de kostprijs voor deze opdracht wordt geraamd op 46.030 euro.

slemlaag

In de jongste gemeenteraad kwam het herstellen van het wegdek ter sprake in enkele straten. Er zal een slemlaag komen het wegdek in de wijk Ter Linden, de Berkenlaan, de Beukenlaan, de Lindelaan en de Moldovitalaan. Verschillende straten vertonen verouderingsverschijnselen, zoals kleine scheurtjes e.a. Aangezien deze straten verder nog in orde zijn, zal het gemeentebestuur al kontent zijn met een slemlaag laten aanbrengen in deze straten. De kostprijs wordt geraamd op 61.700 euro euro zonder BTW. De slem is een koud bereid mengsel van mineraal aggregaat (steenslag, brekerzand en vulstof) en bitumenemulsie, dat met dezelfde machine zowel wordt bereid als verwerkt. Verder worden er nog cement of eventuele andere additieven aan het mengsel toegevoegd om het verwerkingsgedrag te sturen. Tijdens en na verwerking breekt de bitumenemulsie, waarna bij toepassen van de juiste mengselsamenstelling een dunne asfaltlaag ontstaat.

voetpaden

In de 2de fase van de heraanleg van de voetpaden in de Parklaan, bleek dat de grond nog niet onderzocht was. En dat is verplicht. Zo kreeg de firma Amberco bvba uit Stabroek de opdracht de grond te onderzoeken en er een technisch verslag van op te maken. Dan moet er nog een conformverklaring bij komen van Grondbank. Dit onderzoek kost 1.165 euro aan de gemeente. En dan moet de aanleg van het voetpad zelf nog gebeuren. Of er goud is gevonden in de grond is ons niet bekend.(Rolf Duchamps)

 

 

 

Lees ook:

KRUIBEKE. In de gemeenteraad van november kwamen heel wat onderwerpen naar voor. Waaskrant.be zet alles voor u op een rij: