Nieuwe wedde gemeentesecretaris

ZWIJNDRECHT. De Vlaamse regering heeft in januari een besluit van 2007 gewijzigd  waarbij de nieuwe grenzen werden vastgelegd voor het salaris van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder (in de normale taal heette die vroeger gemeenteontvanger). Volgens het voorliggend besluit zal het loon van een gemeentesecretaris worden verhoogd met 3,5 % in gemeenten uit de klasse van 15.000 inwoners. Daar zit Zwijndrecht goed boven want ze naderen er de kaap van de 19.000.


Dus vanaf 1 januari 2009 al verdient de gemeentesecretaris 3,5% meer. Raadslid Frans De Gendt (sp.a) zette daarover een eigen stelling neer die hij putte uit zijn rijke politieke carrière. Hij had niets tegen de verhoging van de wedde van de gemeentesecretaris, die op de raadszitting niet aanwezig was wegens verlof. Ze werd vervangen door Martine Roothooft.

Het probleem voor De Gendt lag hem echter bij het ontkoppelen van de weddeschalen van de secretaris tegenover de weddeschalen van het administratieve personeel. "Vroeger werden alle weddeschalen geënt op de wedde van de secretaris. Bevoegd minister Keulen stelt dat door bijkomende verantwoordelijkheden van de secretaris, een loonsverhoging verantwoord is. Maar wij durven toch pleiten voor een herkoppeling van al de weddeschalen aan de wedde van de secretaris." De Gendt vroeg aan de gemeenteraad om zich daarover uit te spreken. Maar er werd niet op ingegaan en van dat voorstel zal niets in huis komen. Maar de sp.a heeft het dan toch geprobeerd. (rd)

 

Lees ook:

De gemeente Zwijndrecht geeft heel wat geld uit om jeugdcentrum Den Trechter in orde te krijgen.ZWIJNDRECHT. Bij de bestelbons die aan de jongste gemeenteraad werden voorgelegd stond nogal wat op...

Is deze groene ruimte in de wijk Neerbroek ook geschikt als 'bewegingstuin' voor senioren.ZWIJNDRECHT. Op de jongste gemeenteraad in Zwijndrecht kreeg de herinrichting van de speelpleintjes aan de...

De geluidsoverlast in OC 't Waaitgat in Burcht blijft voor beroering zorgen in de Zwijndrechtse gemeenteraad.ZWIJNDRECHT. In de gemeenteraad werd uiteraard nog wat na verteld over het voorval van de...