Geluidsoverlast Waaigat heet hangijzer in gemeenteraad

Image
De geluidsoverlast in OC 't Waaitgat in Burcht blijft voor beroering zorgen in de Zwijndrechtse gemeenteraad.
ZWIJNDRECHT. In de gemeenteraad werd uiteraard nog wat na verteld over het voorval van de geluidsoverlast in ’t Waaigat die zowaar de schepen van cultuur een correctionele veroordeling aan het been lapte van 11.000 euro indien binnen de drie jaar nog een overtreding door de milieupolitie wordt vastgesteld. Raadslid Ronny Dobbeleir (VL.B.) zei dat er aldus toch nog een dreiging boven ’t Waaigat hangt die de activiteiten die er kunnen plaatsvinden, ernstig zal blijven belemmeren.

Door de foute verklaring tegen de milieupolitie dat de schepen verantwoordelijk was voor de feiten en niet de toenmalige VZW, de laatste vaststelling gebeurde immers in 2006, is er volgens Dobbeleir, een ongebruikelijke situatie ontstaan. De huidige gemeentelijke VZW ’t Waaigat stemde erin toe die 11 000 euro op te hoesten aan de schepen, indien ’t Waaigat binnen de drie jaar een nieuwe overtreding zou begaan.

Dobbeleir: "De leden van de raad van bestuur van ’t Waaigat beslisten ook de eerste drie activiteiten in ’t Waaigat niet te laten doorgaan. Sluiting was geen optie, hetgeen naar mijn gevoel een beetje op paniekvoetbal leek. Er werd ook beslist in beroep te gaan. Hierbij zijn drie advocaten betrokken: de advocaat van de gemeente, de advocaat van de schepen en de advocaat van de vereffenaar van de oude VZW. Dit beroep kan nog enkele jaren aanslepen. Graag had ik in de besloten vergadering de naam van deze vereffenaar geweten."

De leden van de beheerraad en de huidige VZW. moesten op de twee vergaderingen een advies of beslissing uitbrengen, met de summiere gegevens die hen verstrekt werden, namelijk de eerste vier punten van de huidige agenda. Het raadslid vond het voor de leden van de beheerraad moeilijk om een klaar en duidelijk beeld te hebben rond de ganse problematiek van ’t Waaigat. En dat als gevolg van de discretie in naam van de rechtszaak, het beroep daartegen en de bemiddelingspoging. "Onze fractie zal deze vier punten over het beheersorgaan en de wijzigingen van de statuten, goedkeuren, maar hoopt op meer openbaarheid van het beleid, zeker wat cultuur betreft. Het blijft in het belang van de ganse gemeenschap", zo besloot Rony Dobbeleir.

Raadslid Walter De Wulf (Open VLD) vroeg wat er nu naar de toekomst gaat gebeuren. Nu staat men nog steeds even ver als vroeger. Hij wou dat ’t Waaigat terug een volwaardige zaal werd. Burgemeester Minnebo wees er op dat het nu toch al van in oktober 2006 geleden is dat er een klacht kwam. Dat was natuurlijk het gevolg van de aanpassing van het programma dat stilletjes werd gehouden. Het is nu zeker de bedoeling dat ook naar de toekomst zó nog te houden. En dat zal juist zolang duren tot de woning van de aanklager zal verworven zijn.
Dat verwerven zal in der minne geprobeerd worden. Er worden enkele pistes gevolgd en met de uitslag daarvan zal de gemeente weten welke houding ze zal moeten aannemen. De burgemeester hoopt op een oplossing zodat ’t Waaigat opnieuw degelijk kan organiseren. Maar nu is het uitkijken en luisteren of de 82 decibels niet wordt overschreden. Hoe dan ook naar de toekomst toe ligt de grote nadruk toch op het ‘in der minne’ regelen. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

ZWIJNDRECHT. De Vlaamse regering heeft in januari een besluit van 2007 gewijzigd  waarbij de nieuwe grenzen werden vastgelegd voor het salaris van de gemeentesecretaris en de financieel...

Is deze groene ruimte in de wijk Neerbroek ook geschikt als 'bewegingstuin' voor senioren.ZWIJNDRECHT. Op de jongste gemeenteraad in Zwijndrecht kreeg de herinrichting van de speelpleintjes aan de...

OC 't Waaigat in BurchtZWIJNDRECHT/BURCHT. Er zijn moeilijke momenten voortgevloeid voor de gemeente in verband met de rechtzaak rond ’t Waaigat waarin de rechter de gemeente heeft veroordeeld...

Het Zwijndrechtse gemeentebestuur gaat in OC 't Waaigat samenwerken met BMG Media.BURCHT.De gemeente heeft eind vorig jaar een samenwerkingsverband afgesloten tussen het gemeentelijk...

’t Waaigat aan de kerk van Burcht. Hier staan de optredens onder decibelocontrole.ZWIJNDRECHT/BURCHT. In het O.C. ’t Waaigat aan het Kerkplein in Burcht, kunnen al geruime tijd niet alle...

OC 't Waaigat, de cultuurtempel van Zwijndrecht-Burcht.BURCHT. Het is dit jaar precies 15 jaar geleden dat het Ontmoetingscentrum ’t Waaigat de deuren opende. Na al die jaren is het een...