Gehoord in de gemeenteraad

ZWIJNDRECHT. De gemeenteraad heeft ontwerp van het nieuwe jeugdbeleidsplan goedgekeurd. Dat gebeurde niet zonder commentaar van enkele raadsleden. Denise Melis-De Lamper (sp.a) vond dat het geld dat wordt voorzien voor de levering van water aan de jeugdverenigingen met amper 100 euro stijgt en ook zo voor de volgende jaren. "Gaan ze dan zoveel minder water gebruiken of zullen de jeugdverenigingen minder saneringspremie moeten betalen?", vroeg ze zich af. Ze vond in elke geval dat er voor de komende jaren weinig budget is voorzien.
Schepen Ann Van Damme zei dat het waterverbruik nauwkeurig wordt opgevolgd in het kader van ‘duurzaamheid’. Het bedrag van 2300 euro wordt nu ingeschreven en zal de komende jaren gewoon herhaald worden. Er moet dus zuinig worden omgesprongen met waterverbruik. Het is de dienst ‘duurzaamheid’ die het waterverbruik bij de jeugdverenigingen opvolgt.

Voor IGEAN, werkend rond de speelpleinen, is er voor 2011 voor de erelonen een zeer sterke stijging voorzien van 2500 euro in 2010 naar 7000 euro. Voor het onderhoud van de speelpleinen is er een daling met 1500 euro. Dat deed Denise Melis-De Lamper zeggen: "aan we de speelpleintjes laten verkommeren of wat? Het is in ieder geval een sterke daling.". Een dikke besparing zag ze ook in het bedrag voor het onderhoud door derden. Dat gaat van 3000 euro naar 1000 euro. Ook de bedragen voor verzekeringen stond er veel minder ingeschreven. Ze vroeg of er minder verzekerd werd of de verzekeringspremies zijn gedaald.

Schepen Van Damme wees er op dat IGEAN de controle doet op de speelruimten en net is "Grondgebiedzaken" dat alles regelt er omtrent. Bij de opstelling van het voorliggend jeugdbeleidsplan baseert de jeugddienst zich op de gegevens die door de andere diensten worden doorgegeven en zo wordt het ook ingeschreven in het budget van de jeugdwerking. Ze liggen nu vast voor de begroting 2011 en in de besparingsronde die moet gedaan worden. "Het is dan wel  nog mogelijk dat die cijfers er nog anders uitzien wanneer de begroting 2011 voorligt. De bedoeling is toch om met het jeugdplan verder te bouwen op wat er is  maar wel inloggen op de prioriteiten die er zijn bij de jeugd én cultuur. Daar gaan we voor. De algemene financiële toestand zal ons duidelijk maken welke de middelen zijn die ter beschikking staan", zo klonk het bij de schepen.

Denise Melis-De Lamper zei nog dat kinderen en jongeren hen erg dierbaar zijn en dat er in de begroting moet voor worden "gevochten". Maar hoe dan ook, uit het meeste dat we hoorden bleek toch dat het allemaal veel weg heeft van ‘financiële crisis’ in de gemeente Zwijndrecht.
Op vlak van speelpleinen is er zeker nog werk op het terrein. Raadsld Melis-de Lamper stond ook stil bij de gemeenteraadscommissie waar werd gezegd dat het speelplein in de Nieuwlanwijk maar in 2012 zal openen. Daarmee was ze helemaal niet akkoord omdat ze de situatie daar kende:
-"De toestand is daar het exploderen", zei ze, "Is 2012 niet wat laat?" Schepen van Damme stelde haar wat gerust door te zeggen dat er op 8 november een vergadering komt in de buurt. De rest heeft met planning te maken. In 2011 is het de bedoeling de speelinfrastructuur op Neerbroek uit te voeren en het jaar nadien Nieuwland. "Het zou te gek zijn dat nu al in te schrijven om aan te besteden en het dan er weer uit te halen via een begrotingswijziging", aldus de schepen.

Bij de voorbereiding van Neerbroek werd vastgesteld dat de studie al in 2009, werd uitbesteed en in oktober werd er mee naar de bewoners gegaan. Nu, 2010, is het nog altijd wachten op de bouwvergunning. De uitvoering komt er dus in 2011. Wat Nieuwland betreft zal het dan ook in 2011 de aanbesteding zijn en de uitvoering sowieso in 2012. Maar een feit blijft dat het daar in de wijk niet goed gaan. Vorige week donderdag nog stelden we vast dat daar absoluut geen orde heerst. Jongeren laten er allerlei afval als zwerfvuil achter met blikjes, plasticflessen, chipszakjes, papier. Op de paden en in het gras. Maar alleen op de jongeren schieten is verkeerd gemikt want aan de  vuilbak aan de kant van de Heidestraat worden regelmatig hele zakken huishoudafval aangevoerd. Die groene afvalbak zit dan uiteraard om de haverklap vol en de zakken liggen er open en bloot bij.
Raadslid Denise Melis-De Lamper, heeft dan ook gelijk dat ze aandringt op een snelle ingreep en die gaat eerst en vooral naar een degelijk speelplein en mogelijkheden voor jongeren om zich in hun wijk degelijk te kunnen ontspannen met sport, spel en een praathoek. Afwachten wat de bijeenkomst van 8 november zal brengen.

Raadslid Walter De Wulf had het over de wegmarkeringen waarvoor de aannemer nog niet alles kon schilderen. Hij meende dat de gemeente misschien wel te laat was met de aanvraag zodat de markeringslaag nog voor een deel moest gedaan worden. Misschien had de firma wegbeschildering geen tijd meer. In ieder geval burgemeester Minnebo zei dat de gemeente niet tevreden was over de aangestelde firma op basis van de laagste prijs in de aanbieding. Hij zal volgend jaar zeker niet meer worden aangezocht om de witte lijnen te komen trekken. De firma van vroeger zal weer in dienst worden genomen.

De waterpartij die als geschenk door AWW werd geschonken en aan het Kerkplein staat, zal dan toch niet worden verplaatst. Dat bleek uit het antwoord op een opmerking van raadslid Walter De Wulf in verband met een gegeven uit de begrotingswijziging waarin werd gesproken over de verhuis van het kunstwerk. Burgemeester Minnebo antwoordde hem dat het college zich had bezonnen over de waterpartij en besloot dat het toch best op de huidige plaats blijft staan. Er werd al een opknapbeurt uitgevoerd met een zandstraling zodat het nu een beter uitzicht kreeg.

Er was ook al sprake om met een straatveegmachine in een afroepconstructie met een firma te werken. Dat gaat ook nog niet door omdat de gemeentediensten dat thans nog niet nodig achten omdat ze het zelf nog aankunnen. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

De gemeente Zwijndrecht geeft heel wat geld uit om jeugdcentrum Den Trechter in orde te krijgen.ZWIJNDRECHT. Bij de bestelbons die aan de jongste gemeenteraad werden voorgelegd stond nogal wat op...

ZWIJNDRECHT. De Vlaamse regering heeft in januari een besluit van 2007 gewijzigd  waarbij de nieuwe grenzen werden vastgelegd voor het salaris van de gemeentesecretaris en de financieel...

Is deze groene ruimte in de wijk Neerbroek ook geschikt als 'bewegingstuin' voor senioren.ZWIJNDRECHT. Op de jongste gemeenteraad in Zwijndrecht kreeg de herinrichting van de speelpleintjes aan de...

De geluidsoverlast in OC 't Waaitgat in Burcht blijft voor beroering zorgen in de Zwijndrechtse gemeenteraad.ZWIJNDRECHT. In de gemeenteraad werd uiteraard nog wat na verteld over het voorval van de...

KRUIBEKE. In de gemeenteraad van november kwamen heel wat onderwerpen naar voor. Waaskrant.be zet ze voor u op rij.

KRUIBEKE. In de gemeenteraad van november kwamen heel wat onderwerpen naar voor. Waaskrant.be zet alles voor u op een rij: