Hoe zit het nu met het Jeugdcentrum van Prosperpolder?

BEVEREN/PROSPERPOLDER. Het Jeugdcentrum van Prosperpolder is al veel jaren een succesverhaal. Het gemeentebestuur heeft het steeds ter beschikking gesteld voor jeugdverenigingen, scholen en verenigingen bij de organisatie van hun kampen, weekends.  Vroeger was dat de school van Prosper en de klaslokalen werden omgebouwd tot twee identieke paviljoenen op gelijkvloers en eerste verdieping waar telkens 24 personen kunnen verblijven.  Elk blok heeft een uitgeruste keuken, een sanitair blok, een eetkamer, een dagruimte en een vergaderlokaal. Tot slot is er ook nog een zaal en een TV met ingebouwde video is aanwezig. 

Buiten heeft het jeugdcentrum een koer en een tuin waar een kampvuurkring aanwezig is. Verder ook een trapveld, speelweide en oude boomgaard. De tarieven voor erkende jeugdwerkverenigingen bedroegen 50 euro voor 1 blok of 80 euro voor de 2 blokken. Andere jeugdgroepen en Beverse verenigingen betalen meer. In deze tarieven zijn verwarming en elektriciteitsverbruik niet inbegrepen.
Verblijvende groepen vinden in het jeugdcentrum toeristische informatie, een leeshoek met strips, een kampvuurkring, een barbecue en fietsen. In de omgeving vinden groepen uitgestrekte polders, het dorpje Doel, de kerncentrale, het natuurgebied "Verdronken land van Saeftinghe, het stadje Hulst, … Tot daar de voorstelling van het Jeugdcentrum van Prosperpolder.

Maar zoals het er nu uit ziet, gaat dit knap Jeugdcentrum een triestige toekomst tegemoet. Gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens had in de gemeenteraad daar al heel wat vragen over en in de  collegebesluiten van 6 april vernam hij dat de werking in het Jeugdcentrum van Prosperpolder wordt stopgezet omwille van de tegenwerking  van Waterwegen en Zeekanaal die eigenaar is. Volgens de beslissing van het college zou het gebouw - behalve de voorbouw - gedurende jaren niet meer gebruikt kunnen worden. Nochtans bewees het jaar 2009 nog hoe populair het jeugdcentrum wel is: er waren 5 eendaagse verblijven, 58 meerdaagse verblijven en ongeveer 4000 overnachtingen. Dat is toch wat!

Het jeugdcentrum is thans eigendom is van de NV Waterwegen en Zeekanaal. Eerder was bekend geraakt dat  Waterwegen en Zeekanaal de gebouwen niet wil verkopen en dat de voorgestelde huurprijs veel te hoog is. Waterwegen en Zeekanaal is ook van andere gebouwen eigenaar zoals bv.de Prosperhoeve. Volgens Stevenheydens lijkt het er sterk op dat zij een verborgen agenda hanteren.

In 1983 ging de gemeente Beveren van start met het Jeugdcentrum voor de  huurprijs van 60.000 fr.en later 1.500 euro per jaar. Het Jeugdcentrum was  toen eigendom van DOLSO (Dienst Ontwikkeling Linker Schelde Oever), later  van de Waterwegen en Zeekanaal.

Na 25 jaar gebruik werden er in 2007 tekortkomingen vastgesteld aan de  stookinstallatie, het dak en de dakgoten, de elektriciteit en de ramen. En nog een pak andere zaken zoals bijvoorbeeld "de muur" aan de straatkant waar  Bruno Stevenheydens al veel langer geleden aandrong op herstellingen.

Stevenheydens: "Een architect heeft becijferd dat de meest noodzakelijke instandhouding- en  renovatiewerkzaamheden ongeveer 200.000 euro zouden kosten. De gemeente was bereid deze werken uit te voeren, maar alleen als er een  erfpachtovereenkomst of verkoop zou plaatsvinden. De NV Waterwegen en Zeekanaal wou hier echter niet van weten. Onbegrijpelijk!"

De W&Z kwam uiteindelijk met een concessievoorstel van 30 jaar op de proppen.  De eerste 5 jaar zou de gemeente 13.000 euro per jaar moeten betalen, de  volgende 25 jaar jaarlijks 26.000 euro. Wablief? Voor Bruno Stevenheydens was dat een waanzinnig voorstel. De gemeente ging hiermee dan ook niet akkoord en stelde  opnieuw voor het gebouw aan te kopen of een erfpachtregeling uit te werken. Op 6 april 2010 deed W&Z hetzelfde voorstel, zonder ook maar één
aanpassing.

Het gemeentebestuur heeft nu meegedeeld vanaf 2011 de werking stop te zetten, onder andere ook omwille van de onveiligheid en het sterk verouderde  karakter van het gebouw. Het voorste gedeelte wil men blijven gebruiken voor  de plaatselijke bevolking/verenigingen en periodieke activiteiten zoals de jaarlijkse wandel-mee-dag in november.

"Wij begrijpen niet dat men de NV niet onder druk kan zetten met een concreet tegenvoorstel. Anderzijds moet de gemeente W&Z "verplichten" de noodzakelijke werken uit te voeren. De muur is een potentieel gevaar voor de omgeving. De gemeente dient dus op te treden tegen de eigenaar. De ramen staan onder spanning en kunnen bij de minste tik gemakkelijk springen. Een potentieel gevaar voor de omgeving dus. Als de NV onder druk komt te staan, zouden ze dan niet inzien dat het beter is dat de gemeente eigenaar wordt van het gebouw?", zo redeneert Gemeenteraadslid Stevenheydens.

Hij meent dat de gemeente zich veel te laks opstelt tegen de NV Waterwegen en  Zeekanaal. "Maar de raad van bestuur bestaat ondermeer uit bevriende politici van het gemeentebestuur. Onbegrijpelijk dat die nog niet werden gecontacteerd of  zich hiervoor hebben ingezet", aldus nog Bruno Stevenheydens.(Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

Vorig jaar kon deze afbraak stil gelegd worden.KIELDRECHT. Het is al een jaar geleden dat er in Kieldrecht werd geknokt om de hoeve van ‘Hof ter Walle’en een andere bedreigde hoeve op...

de Prosperhoeve in ProsperpolderPROSPERPOLDER/BEVEREN. De Prosperhoeve aan de Belgische Dreef 5-7-8 is een gebouwengroep als herenhoeve opgetrokken in de periode 1850-1859 door hertog Prosper van...

Zand uit de Schelde verhuist naar de Hedwige-Prosperpolder als bouwsteen van de ringdijk rond het nieuwe getijdengebied.PROSPERPOLDER. Afgelopen zomer klonk het nog dat Waterwegen en Zeekanaal NV...

De afgevaardigden van de actiegroep zetten hun standpunt uiteen. PROSPERPOLDER. Het initiatief van het Beverse gemeentebestuur om een Beeldbank aan te leggen over Prosperpolder is bij het...

de kerk van Prosperpolder (foto: beeldbankwaasland)PROSPERPOLDER/ BEVEREN. De gemeente is op zoek naar beeldmateriraal over Prosperpolder dat een groot deel overstromingsgebied wordt. Wat de...

KIELDRECHT. Op dinsdag 20 mei organiseert Waterwegen en Zeekanaal NV van 16 tot 20u in de foyer van OC Ermenrike, Molenstraat 32A een informatiemarkt over het geactualiseerde SIGMAPLAN, het project...