Prosperpolder in beeld

Image
de kerk van Prosperpolder (foto: beeldbankwaasland)
PROSPERPOLDER/ BEVEREN. De gemeente is op zoek naar beeldmateriraal over Prosperpolder dat een groot deel overstromingsgebied wordt. Wat de gemeente Beveren in Prosperpolder zinnens is past in een projectdossier waarvoor via Interreg IV subsidies kunnen gekregen worden. Ze zijn met drie partners die het ganse gebied aan Scheldemond voor ogen hebben.

 

Voor Zeeuws-Vlaanderen werkt de 'Stichting tot instandhouding van het Nederlands-hervormde Kerkgebouw te Groede'rond de religieuze factoren (in de Lutherse kerk te Groede) die in deze streek over de grenzen heen aan de basis van migraties lagen. Voor het Meetjesland brengt de Erfgoedcel Meetjesland de sociaal-economische factoren van migratie en dynamiek in beeld, gekoppeld aan een rode draad van transport, handel en mobiliteit via waterwegen. En dan is er in het Waasland de gemeente Beveren, die zich concenteert op de landschappelijke oorzaken en gevolgen van migratie en dynamiek in de Euregio Scheldemond.

 

Het is o.a. de bedoeling op drie unieke locaties interactie ontmoetings- en belevingscentra te realiseren. Dat moet gebeuren in  de dorpskern van Groede, de dorpskern van Prosperpolder en een nog niet bepaalde kern in het Meetjesland. Het zouden ankerpunten moeten worden voor voor toerisme en recreatie.

 

De geschiedenis, al van in de Middeleeuwen, toont aan dat de Scheldemond, waar Prosperpolder bijhoort, steeds beweging kende op landschappelijk en demografisch gebied. Mensen kwamen, mensen gingen. Het landschap wijzigde onafgebroken. Hoewel na een overstroming bijna steeds een nieuwe inpoldering volgde, kon de ligging, de vorm, de oppervlakte van de nieuwe min of meer van de oude verdronken polder afwijken. Schuren, stallen en hoeves werden opgetrokken om even later door de golven te worden opgezwolgen en nog later op een andere plaats te herrijzen. De bevolking verdween en kwam terug.

 

En dan zijn we waar we moeten zijn, het jaar 2008. De geschiedenis herhaalt zich maar dan met dit verschil, dat het nu de overheid is die het forceert en niet een overstroming: de Hedwige- en Prosperpolder, waarvan 170 ha op Vlaams grondgebied, wordt definitief onder water gezet. De voorbereidende werken zijn gestart voor een intergetijdengebied dat slikken en schorren moet baren.

 

Deze werken kaderen in het geactualiseerde Sigmaplan en de Ontwikkelingsschets 2010 en voeren beslissingen van de Vlaamse Regering uit. In latere fases zal voor de verdere uitvoering van het Sigmaplan en de uitbreiding van de Waaslandhaven, nog meer landbouwgebied in de Prosper- en de Doelpolder verdwijnen. En dat daar mensen bij betrokken zijn en dat vruchtbare gronden verdwijnen, dat lijkt maar bijzaak te zijn. Slikken en schorren, daar gaat het blijkbaar om.

 

Vanuit de gemeente Beveren wordt wel met vragen gespeeld: "Welke gevolgen zal dit hebben op het landschap, op de mens, het gemeenschapsleven, de economie, de bebouwing, de flora en de fauna, de grens? Kunnen we vergelijkingen maken met het verleden, evoluties onderkennen en het gegeven kaderen in de eeuwenoude dynamiek van transitie en migratie die deze streek kenmerkt? Hoe vertalen we dit cultuurhistorisch perspectief naar een relevante maatschappelijke visie voor de mens vandaag en morgen? En hoe laten we zien, horen, voelen, aanvoelen en smaken hoe dit land er ooit uitzag, wie er woonde, wat hij/zij verbouwde, waar hij/zij leefde, woonde, werkte."

Naar de mens van morgen toe , naar de toekomst toe, neemt de gemeente Beveren het initiatief om het gehele gebied uitgebreid te documenteren in beeld en woord. Daarvoor vraagt de gemeente de actieve medewerking van verzamelaars, verenigingen, amateurfotografen, cineasten, dichters en schrijvers, en van iedereen die zich bij de polders betrokken voelt.

 

De gemeente Beveren werkt in samenwerking met de Beeldbank Waasland aan de opbouw van een uitgebreide Beeldbank voor de Prosper- en Hedwigepolder. Iedere geïnteresseerde kan dan, via het internet, beelden van de polders opzoeken en bekijken. Bovendien wordt op deze wijze een belangrijk gedeelte van ons typisch poldererfgoed samengebracht, gedigitaliseerd en bewaard om door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen.

 

Er wordt nu een oproep gedaan naar mensen die over historische prentbriefkaarten beschikken of  een persoonlijke fotoreportage, amateurfilmpjes, professionele filmopnames, geluidsfragmenten, foto’s, dia’s, gedichten of flarden tekst die de Prosper- en Hedwigepolder (en eventueel Doelpolder).

 

De gemeente Beveren gaat,  gezien het historisch belang en de hoogdringendheid van het dossier,  nu reeds van start. Ook zonder Europese subsidiëring wordt dit volledig uitgevoerd.(rolf duchamps)

 

Lees ook:

Er wordt naarstig verder gewerkt aan de in- en uitwateringsconstructies, de overloopdijk en andere bouwstenen.REGIO. Waterwegen en Zeekanaal werken nu al jaren rond de veiligheid langs de...

Vorig jaar kon deze afbraak stil gelegd worden.KIELDRECHT. Het is al een jaar geleden dat er in Kieldrecht werd geknokt om de hoeve van ‘Hof ter Walle’en een andere bedreigde hoeve op...

de Prosperhoeve in ProsperpolderPROSPERPOLDER/BEVEREN. De Prosperhoeve aan de Belgische Dreef 5-7-8 is een gebouwengroep als herenhoeve opgetrokken in de periode 1850-1859 door hertog Prosper van...

Zand uit de Schelde verhuist naar de Hedwige-Prosperpolder als bouwsteen van de ringdijk rond het nieuwe getijdengebied.PROSPERPOLDER. Afgelopen zomer klonk het nog dat Waterwegen en Zeekanaal NV...

De afgevaardigden van de actiegroep zetten hun standpunt uiteen. PROSPERPOLDER. Het initiatief van het Beverse gemeentebestuur om een Beeldbank aan te leggen over Prosperpolder is bij het...

KIELDRECHT. Op dinsdag 20 mei organiseert Waterwegen en Zeekanaal NV van 16 tot 20u in de foyer van OC Ermenrike, Molenstraat 32A een informatiemarkt over het geactualiseerde SIGMAPLAN, het project...