Hoe zit het nu met die hoeves aan de Oud Arenberg?

Image
Vorig jaar kon deze afbraak stil gelegd worden.
KIELDRECHT. Het is al een jaar geleden dat er in Kieldrecht werd geknokt om de hoeve van ‘Hof ter Walle’en een andere bedreigde hoeve op Oude Arenberg te behoeden tegen afbraak. Het is dus ook  één jaar geleden dat Minister-president Peeters de afbraak van de schuur stop legde onder druk van drukkingsgroepen en van het herhaaldelijk aandringen van Vlaams Belang. Het was dan ook deze partij die na een jaar eens ging informeren naar de toestand.

De Vlaamse overheid had immers in januari vorig jaar de onderzoekers 3 maanden de tijd geven om de historische waarde van de schuur te bepalen. Marleen Coucke, gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang, bleef het gemeentecollege ondervragen omtrent de evolutie van het dossier.
"Na 7 maanden bevestigde burgemeester Van de Vijver dat er inderdaad een rapport was gepubliceerd dat aangaf dat het dakgebinte een historische waarde had. Voor beide hoeves geldt een bijzondere historische waarde. Maar vermits zij onteigend werden lag de redding van de schuur in handen van de Vlaamse gemeenschap!"

Maar voor VL.B. handelde burgemeester Van de Vijver in de zin van: "Het is onteigend, Beveren kan er niets aan doen, we doen dus niets en wachten af of de Vlaamse overheid zich Beveren herinnert." Toen gaf Bruno Stevenheydens hem de suggestie dat de burgemeester als Vlaams parlementslid maar zijn netwerk in Brussel moest aanspreken maar dat werd genegeerd.

Image
Hof ter Walle
De studie van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed heeft uitgewezen dat de Hoeve Hof ter Walle een hoge erfgoedwaarde en dat de andere hoeve "architectuurhistorisch en historisch waardevol" is.  De 18de eeuwse hoeve Hof ter Walle zou ook de oudste hoeve in de polder zijn. Tijdens de bespreking van de jaarlijkse begroting stelde VL.B. voor om de Het is al een jaar geleden dat er in Kieldrecht werd geknokt om de hoeve van ‘Hof ter Walle’en een andere bedreigde hoeve op Oude Arenberg te behoeden tegen afbraak. Het is dus ook  één jaar geleden dat Minister-president Peeters de afbraak van de schuur stop legde onder druk van drukkingsgroepen en van het herhaaldelijk aandringen van Vlaams Belang. Het was dan ook deze partij die na een jaar eens ging informeren naar de toestand.

De Vlaamse overheid had immers in januari vorig jaar de onderzoekers 3 maanden de tijd geven om de historische waarde van de schuur te bepalen. Marleen Coucke, gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang, bleef het gemeentecollege ondervragen omtrent de evolutie van het dossier. "Na 7 maanden bevestigde burgemeester Van de Vijver dat er inderdaad een rapport was gepubliceerd dat aangaf dat het dakgebinte een historische waarde had. Voor beide hoeves geldt een bijzondere historische waarde. Maar vermits zij onteigend werden lag de redding van de schuur in handen van de Vlaamse gemeenschap!"

Maar voor VL.B. handelde burgemeester Van de Vijver in de zin van: "Het is onteigend, Beveren kan er niets aan doen, we doen dus niets en wachten af of de Vlaamse overheid zich Beveren herinnert." Toen gaf Bruno Stevenheydens hem de suggestie dat de burgemeester als Vlaams parlementslid maar zijn netwerk in Brussel moest aanspreken maar dat werd genegeerd.

De studie van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed heeft uitgewezen dat de Hoeve Hof ter Walle een hoge erfgoedwaarde en dat de andere hoeve "architectuurhistorisch en historisch waardevol" is.  De 18de eeuwse hoeve Hof ter Walle zou ook de oudste hoeve in de polder zijn. Tijdens de bespreking van de jaarlijkse begroting stelde onze fractie voor om de nodige kredieten te voorzien om een visie uit te werken voor het behoud van de Hoeve Hof ter Walle (Oud Arenberg 73) en de eveneens bedreigde boerderij (Oud Arenberg 71). De weggenomen dakbedekking kan vervangen worden door een rietendakbedekking. In samenwerking met mogelijk externe partners en sponsors moet het mogelijk zijn een positieve wending te geven aan de onnodige afbraak van deze erfgoedpareltjes. De sloopvergunningen van de VLM voor beide hoeves zijn vervallen. In samenwerking met mogelijk externe partners en sponsors moet het mogelijk zijn een positieve wending te geven aan de onnodige afbraak van deze erfgoedpareltjes
De bestuursmeerderheid van CD&V/N-VA en VLD stemden tegen. Daaruit besloot VL.B.: "Beveren doet niets voor de Kieldrechtse hoeves." (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

De afbraak startte met het aan diggelen rijden van de schuurdeur.KIELDRECHT. Zoals gemeld hebben medestanders van Doel 2020 dinsdagnamiddag de historische hoeves die werden bedreigd met sloop bezet....

Deze hoeve werd vorige week met de grond gelijk gemaakt. Als reactie bezet Doel2020 de andere bedreigde, historische hoeves.KIELDRECHT. Doel 2020 heeft zich vanaf dinsdagmiddag gevestigd in de...

De historische schuur die werd plat gelegd.KIELDRECHT/DOEL. Vrijdagmorgen werd begonnen met de sloop van boerderijen in Kieldrecht. Dat moet in het kader van de Antwerpse Havenuitbreidingsplannen en...

De afgevaardigden van de actiegroep zetten hun standpunt uiteen. PROSPERPOLDER. Het initiatief van het Beverse gemeentebestuur om een Beeldbank aan te leggen over Prosperpolder is bij het...

de kerk van Prosperpolder (foto: beeldbankwaasland)PROSPERPOLDER/ BEVEREN. De gemeente is op zoek naar beeldmateriraal over Prosperpolder dat een groot deel overstromingsgebied wordt. Wat de...

KIELDRECHT. Op dinsdag 20 mei organiseert Waterwegen en Zeekanaal NV van 16 tot 20u in de foyer van OC Ermenrike, Molenstraat 32A een informatiemarkt over het geactualiseerde SIGMAPLAN, het project...