Infomarkt rond Hedwige- en Prosperpolder

KIELDRECHT. Op dinsdag 20 mei organiseert Waterwegen en Zeekanaal NV van 16 tot 20u in de foyer van OC Ermenrike, Molenstraat 32A een informatiemarkt over het geactualiseerde SIGMAPLAN, het project Hedwige- en Prosperpolder en de eerste fase van de werken op Vlaams grondgebied te Beveren.

 

Het geheel van de investeringen voor de realisatie van het SIGMAPLAN resulteert finaal in de gewenste verhoging van de veiligheid tegen overstromingen. Dit gebeurt door opnieuw 'ruimte te geven aan de rivier'. Naast deze veiligheidsfunctie wordt tevens werk gemaakt van natuurontwikkeling met de bedoeling een gevarieerd en aantrekkelijk landschap te creëren waarin zeldzame natuurtypes opnieuw een kans krijgen.

 

Het project Hedwige-Prosperpolder betreft de realisatie van een intergetijdengebied met een aaneengesloten oppervlakte van ca. 465 ha estuariene natuur in de vorm van slikken en schorren, waarvan ongeveer 170 ha op Vlaams grondgebied. Deze ingrijpende werken zullen een aantal jaren duren en gefaseerd verlopen.

 

De eerste fase van de werken is gepland na het bouwverlof. Dan zal gestart worden met het aanvoeren van zand en de organisatie van de zandstock. De zandstock wordt voorzien ter hoogte van de Schelde zodat de aanvoer zo veel mogelijk via het water kan gebeuren. Noodzakelijk werfverkeer zal worden geleid langs routes waar de hinder zoveel mogelijk beperkt blijft.  Vanuit de zandstock zal vervolgens gestart worden met de aanleg van de eerste delen van de nieuwe dijk.  Er is voorzien dat met de huidige grondgebruikers afspraken kunnen worden gemaakt voor het gebruik van gronden tijdens de werken.

 

Op de informatiemarkt van dinsdag 20 mei a.s. kunnen bezoekers bij verschillende informatiestanden terecht voor informatie over het geactualiseerde SIGMAPLAN in het algemeen, het project Hedwige- Prosperpolder en de eerste fase van de werken op Vlaams grondgebied te Beveren. Medewerkers van de Vlaamse overheid staan klaar om met belangstellenden in gesprek te gaan en te antwoorden op hun vragen van algemene of specifieke aard.

(Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

Het Sigmaplan moet de waterkwaliteit van de Schelde doen stijgen.ANTWERPEN. De overstromingsgebieden die momenteel worden aangelegd in het kader van het Sigmaplan zullen de waterkwaliteit van de...

PROSPERPOLDER. Sinds eind 2008 wordt in de Hedwige-Prosperpolder een intergetijdengebied aangelegd, wat deel uitmaakt van het Sigmaplan. Bedoeling is dat er na de werken een landschap van slikken en...

Doel 2020 hoopt dat de Nederlandse beslissing minister-president Peeters tot bezinning kan brengen. In Doel zelf is het overduidelijk hoe ze over het beleid van de regering Peeters denken.DOEL. De...

KRUIBEKE/WAASLAND. Naar aanleiding van de vaststellingen dat de opwarming van de aarde een effect zou hebben op de stijging van de zeespiegel en het feit dat ook het vloedpeil van de Schelde de...

De afgevaardigden van de actiegroep zetten hun standpunt uiteen. PROSPERPOLDER. Het initiatief van het Beverse gemeentebestuur om een Beeldbank aan te leggen over Prosperpolder is bij het...

de kerk van Prosperpolder (foto: beeldbankwaasland)PROSPERPOLDER/ BEVEREN. De gemeente is op zoek naar beeldmateriraal over Prosperpolder dat een groot deel overstromingsgebied wordt. Wat de...