Zand baggerwerken naar Prosperpolder

Image
Zand uit de Schelde verhuist naar de Hedwige-Prosperpolder als bouwsteen van de ringdijk rond het nieuwe getijdengebied.
PROSPERPOLDER. Afgelopen zomer klonk het nog dat Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) zand te kort kwam voor de werken aan het Sigmaplan in Prosperpolder. Daar is nu een oplossing voor gevonden: zand, afkomstig van ouderhoudsbaggerwerken op de Schelde.

In juli maakte Waterwegen en Zeekanaal NV bekend dat 300.000 m³, bestemd voor de ringdijk die het getijdengebied in de Hedwige-Prosperpolder moet afschermen, op was. W&Z hoopte aan het einde van de zomer de werkzaamheden te kunnen hervatten maar het is blijkbaar wat later geworden. W&Z liet pas deze week weten opnieuw zand te hebben gevonden. Zand, afkomstig van baggerwerken op de Schelde zal per schip naar Prosperpolder gebracht worden waar het gebruikt zal worden voor de bouw van de dijkkern. "We moeten regelmatig ophopingen van zand uit de rivier verwijderen en zo de vaargeul toegankelijk te houden. Momenteel zijn we bezig met dergelijke onderhoudsbaggerwerken ter hoogte van de zandplaat van de Onbekende, net opwaarts de Scheldebruggen tussen Temse en Bornem aan de rechteroever van de Schelde. De baggerwerken duren vermoedelijk 8 à 10 weken. Aansluitend staan er baggerwerken gepland op twee locaties stroomafwaarts de brug.", zegt ingenieur Wim Dauwe.  "Met het nieuwe zand start de volgende bouwfase van deze belangrijke constructie. Door het materiaal zoveel mogelijk per schip aan te voeren, sparen we de nabijgelegen dorpskernen. Mede daardoor trachten we de hinder voor omwonenden tot het minimum te beperken.", vult  projectingenieur Dorien Verstraete aan.  Met deze manier van werken wil Waterwegen en Zeekanaal NV de kosten drukken.

Als de werken zijn afgelopen, ontstaat in Hedwige-Prosperpolder een landschap van slikken en schorren door de invloed van eb en vloed. (mb)

 

 

Lees ook:

De Paardenschor nabij Doel wijst naar de Westerschelde waar de natuur meer waarde moet krijgen in het Schelde-estuarium.REGIO. De Waaslanders moeten niet zeggen dat ze bij de Westerschelde niet...

PROSPERPOLDER. Sinds eind 2008 wordt in de Hedwige-Prosperpolder een intergetijdengebied aangelegd, wat deel uitmaakt van het Sigmaplan. Bedoeling is dat er na de werken een landschap van slikken en...

Doel 2020 hoopt dat de Nederlandse beslissing minister-president Peeters tot bezinning kan brengen. In Doel zelf is het overduidelijk hoe ze over het beleid van de regering Peeters denken.DOEL. De...

De afgevaardigden van de actiegroep zetten hun standpunt uiteen. PROSPERPOLDER. Het initiatief van het Beverse gemeentebestuur om een Beeldbank aan te leggen over Prosperpolder is bij het...

de kerk van Prosperpolder (foto: beeldbankwaasland)PROSPERPOLDER/ BEVEREN. De gemeente is op zoek naar beeldmateriraal over Prosperpolder dat een groot deel overstromingsgebied wordt. Wat de...

KIELDRECHT. Op dinsdag 20 mei organiseert Waterwegen en Zeekanaal NV van 16 tot 20u in de foyer van OC Ermenrike, Molenstraat 32A een informatiemarkt over het geactualiseerde SIGMAPLAN, het project...