Gemeentelijke veegmachine Zwijndrecht lekt niet

Bij een begrotingswijziging in de gemeente Zwijndrecht, heeft raadslid Bruno Bijl vastgesteld dat de gemeentelijke veegmachine tijdens zijn ritten doorheen de gemeente, 200 liter brandstof per week zou verbruiken.

 

Lees meer...

Platform "Het Juiste Trace heeft eisen en standpunten rond Oosterweelverbinding

Het Platform "Het Juiste Trace dat zich inzet om Zwijndrecht en Linkeroever te beschermen tegen de ingrepen in verband met de "Oosterweelverbinding", heeft de minister-president Leterme, de ministers Van Brempt, Van Mechelen en Peeters gevraagd de standpunten van het Platform te willen ondersteunen in de onderhandelingen. Het Platform heeft heel wat eisen en standpunten bijeen gezet.

 

Lees meer...

Jeugdhuis Djem verlaagt prijzen na deal met brouwer

MELSELE. De leden van Jeugdhuis Djem uit Melsele zullen tot eind van het jaar minder moeten betalen voor een drankje. Het Jeugdhuis heeft een nieuwe brouwer en die gaf betere voorwaarden. Goede prijzen en kortingen laten de aankoopkosten van de dranken dalen. De Djemleden profiteren mee van een verlaging van gemiddeld 10 eurocent.

 

Lees meer...

Actiecomit? Linkeroever brengt citaten in de straten

ANTWERPEN-LO. Het Actiecomit? Linkeroever of ALO, heeft een plan uitgewerkt om in het straatbeeld, bekende citaten van schrijvers aan te brengen. Op Linkeroever kregen immers 40 straten de naam van een binnen) of buitenlandse schrijver of werden genoemd naar een romanpersonage. Het is de bedoeling van ALO om zo de culturele en toeristische aantrekkingskracht van Linkeroever op te herwaarderen maar tevens wil men ook de bewoners informatie verstrekken over personen naar wie hun straat is genoemd. Elk jaar wou men een 5-tal straten voorzien van citaten.

 

Lees meer...

Linkeroever wil geen tramuitbreiding

ANTWERPEN-LO. Nadat reeds in 1990 door de Lijn werd voorgesteld om op Linkeroever het tramnet uit te breiden, werd in juni 2004 vernomen dat een mogelijke tramuitbreiding weer actueel is. Bij de Lijn althans toch, want de bewoners zelf, met als spreekbuis het Actiecomit? Linkeroever ALO, zijn er niet voor te vinden. De vraag wordt gesteld waarom de Lijn er nu weer mee uitpakt want in 199O gaf een enqu?te reeds een duidelijke negatieve uitslag.

 

Lees meer...

Beveren telt 231 culturele verenigingen

De Gemeentelijke Culturele Raad van Beveren telde op het einde van het werkjaar 2003-2004, 231 aangesloten verenigingen. In dat jaar werden 6 verenigingen geschrapt. Omdat ze gedurende twee opeenvolgende jaren geen activiteitenverslag binnen brachten, werden Volksdansgroep Lange Stien Beveren en Middenstand Haasdonk geschrapt.  Gezinsbond Doel, NKB Kieldrecht en Vriendenkring Civiele bescherming Doel zijn gestopt en de Vrije Fuchsiavrienden Beveren verdwenen bij de GCR, omdat hun zetel niet meer in de gemeente was.
Langs de andere kant kwamen er dan toch weer 5 verenigingen bij met VZW Werkgroep Traditie Kieldrecht, Yogagroep Prana Kieldrecht, Sint-Pauluskoor Kallo, KBG O.-L.-Vrouwparochie Beveren en de Molenmenners Haasdonk.

 

Lees meer...

Vlaams Minister Peeters ontving Zwijndrechts actiecomit

Het Actiecomit? voor een leefbaar en mobiel Zwijndrecht" ijvert al meer dan twee jaar om te voorkomen dat de inplanting van de “Oosterweelverbinding”, de leefbaarheid van de gemeente niet aantast. Het wil een oplossing van het gezonde verstand waarbij een evenwicht wordt gevonden tussen mens, natuur en economie. Het actiecomit? kreeg deze week de gelegenheid, deze verzuchtingen voor te leggen aan Vlaams minister Kris Peeters, onder meer bevoegd voor leefmilieu en openbare werken.

 

Lees meer...

Resultaten snelheidscontroles Beveren

BEVEREN. De lokale politie Beveren flitste donderdag 28 oktober 14 voertuigen in de Gentseweg in Beveren.
Vrijdag hield de politie aan de Provinciale baan snelheidscontroles. Er werden tussen 13 en 14 uur 612 voertuigen gecontroleerd. Niemand reed te snel. (mb)

 

Rode Kruis Beveren klopt record aantal bloedgevers

BEVEREN. Tijdens de voorbije  bloedinzamelingen in Melsele probeerde Rode Kruis Beveren een record te kloppen. Daarin zijn de bloedgevers van Melsele geslaagd. Op maandag 18 oktober telde men 103 bloedgevers. Dit zijn 12 bloedgevers meer dan op 20 oktober 2003 waarop 91 bloedgevers kwamen opdagen. Dit is een stijging met 13 %. De opkomst op woensdag 27 oktober lag heel wat lager. Er waren toen 68 bloedgevers in de zaal van Kafee "De Kadans", Grote Baan 181 in Melsele. Gespreid over de twee afnamedagen telde men 18 nieuwe bloedgevers, wat op ??n afnameperiode (april 2000 met 21 bloedgevers) het beste resultaat ooit is.

 

Zwijndrecht behoudt boomgaarden

ZWIJNDRECHT. Nabij de kerk van Zwijndrecht heeft de gemeente een aantrekkelijke boomgaard liggen. In het kader van het BPA Dorpscentrum, heeft de gemeenteraad nu een akte goedgekeurd voor het in bezit komen van nog een boomgaard aan de Kerkhofstraat.  In de hoogstam boomgaard; nabij de tramsporen achter de kerk, staan oude fruitbomen en de bevolking kan er vrij al eens een kersje of peertje meepikken. Maar raadslid Bruno Bijl heeft in de gemeenteraad er op gewezen, dat er schade wordt aangericht aan de bomen, door het 'publiek' dat fruit komt plukken. Hij drong aan om de bomen daartegen te beschermen.

 

Lees meer...