Met PFAS verontreinigd slib in Kattestraat wordt afgevoerd

SINT-GILLIS-WAAS. De afvoer van het met PFAS verontreinigde slib van de site in de Kattestraat kan wellicht midden april van start gaan. Dat zal volgens een inschatting van Interwaas zo’n vier weken duren. Dat werd medegedeeld tijdens een informatieavond voor buurtbewoners in Brouwerij De Musketeers. 

Voor het volledige verhaal moeten we terug naar maart 2023. Toen werd PFAS gevonden in het rioolkolkenslib dat Interwaas jarenlang deponeerde in de Kattestraat. Uit onderzoek van de bodem en grondwater blijkt echter dat de vervuiling vooral afkomstig is van de vroegere stortplaats voor huisvuil die tot begin jaren tachtig in gebruik was. Het slib ter plaatse verwerken werd niet toegestaan dus moet het verwijderd worden. "In de meest optimale omstandigheden kunnen de werken ongeveer midden april van start gaan.", zegt Koen Dewanckel, woordvoerder van Interwaas, "Het slib zal worden afgevoerd voor verwerking in de haven van Gent." Dat afvoeren zal gebeuren via de gewestweg N403 in Kemzeke en de expressweg E34. 

Eens het slib verwijderd is, kan DEME de werken voor de aanleg van het golfterrein van de Wase Golf hervatten. Om te voorkomen dat er water in de voormalige stortplaats terecht komt, zal deze hermetisch worden afgesloten. Hoe dat moet gebeuren, hangt af van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) die het bodemsaneringsproject (BSP) moet goedkeuren. "Als gemeentebestuur begrijpen we de bezorgdheden van de buurtbewoners", licht burgemeester Maaike De Rudder toe. "Daarom vonden we het belangrijk dat ze in alle openheid een duidelijke stand van zaken kregen hoe we het probleem aanpakken. De aanwezigen konden tijdens het tweede deel van de avond ook individueel op kaarten met de meetresultaten zien hoe het met hun perceel is gesteld. Ik ben blij dat deze informatieavond over een toch wel gevoelig onderwerp in een heel constructieve sfeer verliep." (mb, foto: © Google)

 

Lees ook:

SINT-NIKLAAS. Interwaas heeft de inspiratiebundel 'Tricky Reynaert en Co' voorgesteld. De bundel met twee voorbeeldlessen, een tricksterverhaal van Marita de Sterck en een heleboel...

de nieuwe kolkenzuiger van InterwaasSINT-NIKLAAS. Interwaas heeft een nieuwe kolkenzuiger in gebruik genomen. Een  kolkenzuiger is een vrachtwagen die rioolkolken langs de kant van de weg...

Het colloquium 'De Gulle Gevers' besprak hoe Vlaanderen en de rest van de wereld omgaat met gebruiken rond Sint-Maarten en Sinterklaas.SINT-NIKLAAS. Meer dan 100 paar aandachtige oren luisteren...

De ondertekening van de overeenkomst tussen Interwaas en de Archeologische Dienst Waasland.SINT-NIKLAAS. Interwaas en de Archeologische Dienst Waasland (ADW) hebben een overeenkomst ondertekend die...

SINT-NIKLAAS. Bedrijven die duurzaam willen ondernemen hebben een streepje voor bij Interwaas. Samen POM Oost-Vlaanderen organiseert Interwaas een cursusreeks over maatschappelijk verantwoord...

Bij een nieuwe naam hoort ook een logo.REGIO. Het Intergemeente Samenwerkingsverband Land Van Waas (ICW) of de vroegere Intercommunale van het Land van Waas heeft alweer een nieuwe naam: Interwaas....