Projectonderzoek Archeologische Dienst Waasland verzekerd

Image
De ondertekening van de overeenkomst tussen Interwaas en de Archeologische Dienst Waasland.
SINT-NIKLAAS. Interwaas en de Archeologische Dienst Waasland (ADW) hebben een overeenkomst ondertekend die ADW meer financiële stabiliteit moet geven. Beide instanties maken eveneens afspraken omtrent archeologisch onderzoek in de periode 2009-2012.

Archeologische opgraving en kennis over ‘ons’ verleden krijgt de jongste jaren meer aandacht. Daar zorgt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voor. Die verplicht om bij huisvestingsprojecten en aanleg van bedrijventerreinen archeologisch onderzoek te doen. Door het zorgplichtprincipe uit het archeologiedecreet is Interwaas ook verantwoordelijk voor de financiering van dit vooronderzoek en van de (eventuele) opgraving die daaruit volgt. Zo maakten Interwaas en Archeologische Dienst Waasland afspraken omtrent archeologisch onderzoek op 63 hectare grond van Interwaas waar tussen 2009 en 2012 onderzoek zal worden uitgevoerd. Hiervoor pompt Interwaas 157000 euro in de archeologische dienst. Door de samenwerking is Interwaas verzekerd van interessante tarieven voor het onderzoek en krijgt Interwaas een waarnemer in de raad van bestuur van ADW.

De Archeologische Dienst Waasland en de vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent voerden bijna 20 jaar geleden archeologisch onderzoek op de terreinen van de ambachtelijke zone Kluizenmolen te Sint-Gillis-Waas. Daarbij werden sporen uit de Middeleeuwen, vroege ijzertijd en van Gallo-Romeinse nederzettingssporen onderzocht. Binnenkort start ADW archeologisch onderzoek op de site Den Beenaert in Sint-Niklaas, waar een verkaveling van 3,8 hectare met parkbos wordt aangelegd, en in de Dorpstraat in Stekene waar op de voormalige voetbalterreinen Stekene Sportief een 100-tal woningen worden gebouwd. (mb)

 

 

Lees ook:

Het colloquium 'De Gulle Gevers' besprak hoe Vlaanderen en de rest van de wereld omgaat met gebruiken rond Sint-Maarten en Sinterklaas.SINT-NIKLAAS. Meer dan 100 paar aandachtige oren luisteren...

SINT-NIKLAAS. Bedrijven die duurzaam willen ondernemen hebben een streepje voor bij Interwaas. Samen POM Oost-Vlaanderen organiseert Interwaas een cursusreeks over maatschappelijk verantwoord...

Bij een nieuwe naam hoort ook een logo.REGIO. Het Intergemeente Samenwerkingsverband Land Van Waas (ICW) of de vroegere Intercommunale van het Land van Waas heeft alweer een nieuwe naam: Interwaas....

Voorzitter Jef Foubert van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waasland.WAASLAND/SINT-NIKLAAS. Uit het jaarverslag van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waasland, kortweg ICW, blijkt...

BAZEL. Vanmiddag om 15u30 worden in het Cafétaria van het Woon- en Zorgcentrum Wissekerke de medailles uitgereikt van de eigen Olympische Spelen die gedurende de maand augustus in het...

Hier in het WZC Wissekerke zullen de Olympische Spelen van de bewoners plaatsvinden in augustus.KRUIBEKE. In het Woon-en zorgcentrum Wissekerke, in de volksmond nog steeds het rusthuis genoemd, gaan...