Intergemeente Samenwerkingsverband ICW heet voortaan Interwaas

Image
Bij een nieuwe naam hoort ook een logo.
REGIO. Het Intergemeente Samenwerkingsverband Land Van Waas (ICW) of de vroegere Intercommunale van het Land van Waas heeft alweer een nieuwe naam: Interwaas. Interwaas vormt een Waas overlegniveau en neemt initiatieven rond zaken die het Waasland als geheel aanbelangen. In 2007 stond de Waaslandhaven bij de belangrijkste aandachtspunten. Met de naamsverandering heeft Interwaas haar ambities neergeschreven in een 'contracft met het Waasland. '

Op woensdag 27 mei werd de naamsverandering doorgevoerd en werd ook het 'contact met het Waasland' van kracht. Daarin heeft Interwaas neergeschreven wat het wil bereiken tegen 2015. De ambities zijn niet mis: zo wel Interwaas tegen die tijd 200 hectare extra bedrijfsterreinen in het Waasland, waarvan het 50 hectare zelf op een duurzame manier wil ontwikkelen. Daarnaast wil Interwaas zich inzetten om 250 betaalbare woonkavels te realiseren, een oplossing zoeken voor vlotte en veilige mobiliteit, zorgen voor een evenwichtige uitbouw van de Waaslandhaven en de sociale economie in het Waasland ondersteunen.

Niet alleen het heden en de toekomst krijgen aandacht van Interwaas, ook het verleden ontsnapt niet. In het zgn contract wil Interwaas het verleden laten herleven op het internet en zo zelfs uitgroeienen tot een modelregio in de erfgoedwereld. Eenzelfde ambitie koester Interwaas ook in de bibliotheekwereld.

De slagzin 'Waasland in ontwikkeling' moet het nieuwe logo kracht bijzetten. De website is alvast nog in volle ontwikkeling.

www.interwaas.be (mb)

 

 

Lees ook:

Het colloquium 'De Gulle Gevers' besprak hoe Vlaanderen en de rest van de wereld omgaat met gebruiken rond Sint-Maarten en Sinterklaas.SINT-NIKLAAS. Meer dan 100 paar aandachtige oren luisteren...

De ondertekening van de overeenkomst tussen Interwaas en de Archeologische Dienst Waasland.SINT-NIKLAAS. Interwaas en de Archeologische Dienst Waasland (ADW) hebben een overeenkomst ondertekend die...

SINT-NIKLAAS. Bedrijven die duurzaam willen ondernemen hebben een streepje voor bij Interwaas. Samen POM Oost-Vlaanderen organiseert Interwaas een cursusreeks over maatschappelijk verantwoord...

Voorzitter Jef Foubert van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waasland.WAASLAND/SINT-NIKLAAS. Uit het jaarverslag van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waasland, kortweg ICW, blijkt...

BAZEL. Vanmiddag om 15u30 worden in het Cafétaria van het Woon- en Zorgcentrum Wissekerke de medailles uitgereikt van de eigen Olympische Spelen die gedurende de maand augustus in het...

Hier in het WZC Wissekerke zullen de Olympische Spelen van de bewoners plaatsvinden in augustus.KRUIBEKE. In het Woon-en zorgcentrum Wissekerke, in de volksmond nog steeds het rusthuis genoemd, gaan...