Nieuwe subsidies voor onroerend erfgoedprojecten en erfgoedwerking

OOST-VLAANDEREN. De provincie Oost-Vlaanderen wil met nieuwe subsidies projecten en werkingen die focussen op het Oost-Vlaamse onroerende erfgoed een nieuwe impuls geven. Met onroerend erfgoed bedoelt de provincie archeologische sites, monumenten, cultuurhistorische landschappen, stads- en dorpsgezichten, rollend, rijdend, varend en vliegend erfgoed, heraldiek (wapenkunde) en cultuurgoederen die deel uitmaken van een onroerend erfgoed.

Er zijn twee data waarop een aanvraag voor een subsidie kan worden ingediend: 1 maart voor erfgoedprojecten in het najaar en 1 oktober voor erfgoedprojecten in het voorjaar van 2019. In totaal is er een pot van 200 000 euro te verdelen. 

"De actieradius van de provinciebesturen focust zich vanaf 1 januari 2018 op grondgebonden materies. Daarom versterken we ons onroerend erfgoedbeleid, onder andere met deze nieuwe subsidielijn, naast advies, vorming, conservatiemateriaal, depotfaciliteiten,... Hopelijk maken we zo een wezenlijk verschil voor de mensen die zich inzetten voor o.a. archeologie en monumentenzorg.", aldus Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Erfgoed. 

Zowel particulieren als verenigingen, lokale besturen of scholen, waarvan de zetel of activiteiten gelegen zijn in de provincie Oost-Vlaanderen, kunnen een subsidie voor een erfgoedproject aanvragen. Ook rechtspersonen zonder winstoogmerk die een reguliere bovenlokale werking rond Oost-Vlaams onroerend erfgoed opzetten, kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning van het Oost-Vlaams provinciebestuur. Een adviescommissie geeft advies over de ingediende subsidieaanvragen aan de deputatie, waarna deze beslist over de toekenning en de grootte van de subsidie. Een goed uitgewerkte publieksontsluiting is één van de belangrijke criteria bij de beoordeling.

Het reglement en de aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van de provincie: oost-vlaanderen.be. (mb)

 

Lees ook:

Ontdek de Antwerpse fortengordel met de erfgoedapp

BEVEREN. De forten Liefkenshoek, Duffel, Kessel en Liezele, de musea in de Antwerpse fortengordel, hebben de handen in elkaar geslagen om samen met  GeheugenCollectief een Fortenapp te ontwikkelen.

Landbouwers mogen water oppompen voor dieren

BEVEREN. De provincie Oost-Vlaanderen heeft de maatregelen versoepeld waarmee het de waterschaarste wil tegengaan. De periode waarin land- en tuinbouwbedrijven mogen besproeien is uitgebreid naar 18...

Waterverbruik moet (nog meer) dalen

REGIO. Ondanks de maatregelen om de waterschaarste tegen te gaan, blijft het waterverbruik stijgen. De komende dagen blijf het warm en is er weinig regen voorspeld. Spaarzaam omgaan met water blijft dus...

Subsidies voor Hotel Van Der Valk

BEVEREN. Via Toerisme Vlaanderen investeert minister Ben Weyts ruim 200.000 euro in de uitbouw van kwalitatief hoogstaande toeristische logies in Oost-Vlaanderen. Tien uitbaters krijgen geld voor ...