Nieuwe subsidies voor onroerend erfgoedprojecten en erfgoedwerking

OOST-VLAANDEREN. De provincie Oost-Vlaanderen wil met nieuwe subsidies projecten en werkingen die focussen op het Oost-Vlaamse onroerende erfgoed een nieuwe impuls geven. Met onroerend erfgoed bedoelt de provincie archeologische sites, monumenten, cultuurhistorische landschappen, stads- en dorpsgezichten, rollend, rijdend, varend en vliegend erfgoed, heraldiek (wapenkunde) en cultuurgoederen die deel uitmaken van een onroerend erfgoed.

Er zijn twee data waarop een aanvraag voor een subsidie kan worden ingediend: 1 maart voor erfgoedprojecten in het najaar en 1 oktober voor erfgoedprojecten in het voorjaar van 2019. In totaal is er een pot van 200 000 euro te verdelen. 

"De actieradius van de provinciebesturen focust zich vanaf 1 januari 2018 op grondgebonden materies. Daarom versterken we ons onroerend erfgoedbeleid, onder andere met deze nieuwe subsidielijn, naast advies, vorming, conservatiemateriaal, depotfaciliteiten,... Hopelijk maken we zo een wezenlijk verschil voor de mensen die zich inzetten voor o.a. archeologie en monumentenzorg.", aldus Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Erfgoed. 

Zowel particulieren als verenigingen, lokale besturen of scholen, waarvan de zetel of activiteiten gelegen zijn in de provincie Oost-Vlaanderen, kunnen een subsidie voor een erfgoedproject aanvragen. Ook rechtspersonen zonder winstoogmerk die een reguliere bovenlokale werking rond Oost-Vlaams onroerend erfgoed opzetten, kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning van het Oost-Vlaams provinciebestuur. Een adviescommissie geeft advies over de ingediende subsidieaanvragen aan de deputatie, waarna deze beslist over de toekenning en de grootte van de subsidie. Een goed uitgewerkte publieksontsluiting is één van de belangrijke criteria bij de beoordeling.

Het reglement en de aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van de provincie: oost-vlaanderen.be. (mb)

 

Lees ook:

"Karakter van de gemeente moet behouden blijven"

BEVEREN. Beveren 2020 toont zich bezorgd over het bouwkundig erfgoed en roept het toekomstig gemeentebestuur op om bouwkundig erfgoed te behouden. Aanleiding van de oproep is de dreigende sloop van...

Subsidies voor ‘t Ey in Belsele

REGIO. Minister van Cultuur Sven Gatz heeft de derde ronde van de projectsubsidies en beurzen in het kader van het Kunstendecreet voor 2018 afgerond. In totaal is 3,7 miljoen euro subsidies...

Subsidies voor energiezuinige bibliotheek

TEMSE. De gemeente Temse krijgt 40.293 euro subsidie voor het energiezuiniger maken van de bibliotheek in de Oeverstraat. Dat heeft Minister van Cultuur Sven Gatz medegedeeld. In totaal keurde de...

Subsidies voor Vossen en Erfpunt Waasland

REGIO. De provincie Oost-Vlaanderen wijzigde begin dit jaar haar subsidiereglementen om erfgoedzorgers te steunen. De eerste projecten in onze regio die hiervan profiteren is de Kanselarij Phoebus...

Vlaamse steun voor fietssnelweg in Beveren

BEVEREN. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert 1,1 miljoen euro als hefboom voor 12 Oost-Vlaamse fietsprojecten met een totale investeringswaarde van € 5,8 miljoen. Daarvan is ruim...