Hou huis en bankrekening warm tijdens koude winter

SINT-NIKLAAS. Strenge winters kunnen de energiefactuur ferm de hoogte injagen. Wie zich de koude en een energieverslindende winter wil wapenen kan bij InterWaas goedkoper lenen. Let wel, de lening met een intrestvoet van 2% is enkel beschikbaar voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en muurisolatie, het plaatsen van dubbel glas, het vervangen van een oude stookketel en het installeren van thermostatische kranen of kamerthermostaat.

Energiebesparende maatregelen zijn vaak erg duur maar kunnen de energiefactuur fors doen dalen. Om iedereen de kans te geven de woning energiezuiniger te maken en te besparen op hun energiefactuur introduceerde Interwaas eerder dit jaar een lening met een rentevoet van 2%, waarvan 1,5% later kan gerecupereerd worden. "Dankzij de goedkope leningen zijn deze investeringen voor meer mensen haalbaar. Met wat u bespaart op uw energiefactuur, kunt u een deel van de maandelijkse lening terugbetalen. Dankzij premies van de overheid en de fiscale aftrek van de energiebesparende maatregelen, verdien je de rest van de investering snel terug.", zegt Interwaas-voorzitter Freddy Willockx.

Iedereen kan deze goedkopere lening afsluiten, al moet Interwaas 10% van de leningen toekennen aan sociale kansengroepen. Dat zijn mensen die in aanmerking komen voor verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering, mensen met een bruto gezinsinkomen niet hoger dan 14.369,04 euro verhoogd met 2.660,09 euro per persoon ten laste, mensen in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling die bovendien niet in staat zijn hun energiefactuur te betalen of mensen onder sociale of budgettaire begeleiding door het OCMW. Deze groep heeft ook recht op extra sociale, technische en financiële begeleiding bij de verbouwingen. Interwaas kan bijvoorbeeld de aannemer contacteren, de werken opvolgen en de facturen controleren en betalen.

Dat zo'n goedkopere lening van pas kan komen, weet ook Carl Ivens uit Stekene. Toen hij een nieuwe woning kocht, bleek dat het dak van die woning dringend geïsoleerd en vernieuwd moest worden, wat een onverwachte en serieuze hap uit het gezinsbudget was. "Het bedrag voor de ongeplande aanpassingen op tafel leggen was niet zo simpel. Daarom zijn we heel blij dat we hiervoor een goedkope energielening konden afsluiten.", zegt Ivens. "De interestvoet was immers veel langer dan bij de bank, slechts 2% rente die we grotendeels terugkrijgen. Onze maandelijkse energiefactuur is intussen al 20 tot 30% gedaald." Naast deze lening zijn er nog de Vlaamse dakisolatiepremie en een premie van Eandis, de Vlaamse renovatiepremie en een fikse belastingsvermindering die energiebesparende maatregelen erg aantrekkelijk maken. "Interwaas heeft ons goed geïnformeerd over de premies waarop we recht hadden, over de aanpak van de aanpassingen en ze hebben ons bijgestaan voor het indienden van de aanvraag van de lening.", besluit Ivens.

Wie meer informatie over deze energielening wil, kan terecht bij Interwaas, het OCMW of de milieudienst van de gemeente. Alle contactgegevens zijn terug te vinden op interwaas.be/projecten/energielening.  (mb)

 

 

Lees ook:

SINT-NIKLAAS. Interwaas heeft de inspiratiebundel 'Tricky Reynaert en Co' voorgesteld. De bundel met twee voorbeeldlessen, een tricksterverhaal van Marita de Sterck en een heleboel...

de nieuwe kolkenzuiger van InterwaasSINT-NIKLAAS. Interwaas heeft een nieuwe kolkenzuiger in gebruik genomen. Een  kolkenzuiger is een vrachtwagen die rioolkolken langs de kant van de weg...

Het colloquium 'De Gulle Gevers' besprak hoe Vlaanderen en de rest van de wereld omgaat met gebruiken rond Sint-Maarten en Sinterklaas.SINT-NIKLAAS. Meer dan 100 paar aandachtige oren luisteren...

De ondertekening van de overeenkomst tussen Interwaas en de Archeologische Dienst Waasland.SINT-NIKLAAS. Interwaas en de Archeologische Dienst Waasland (ADW) hebben een overeenkomst ondertekend die...

SINT-NIKLAAS. Bedrijven die duurzaam willen ondernemen hebben een streepje voor bij Interwaas. Samen POM Oost-Vlaanderen organiseert Interwaas een cursusreeks over maatschappelijk verantwoord...

Bij een nieuwe naam hoort ook een logo.REGIO. Het Intergemeente Samenwerkingsverband Land Van Waas (ICW) of de vroegere Intercommunale van het Land van Waas heeft alweer een nieuwe naam: Interwaas....