Open Werfdag kijkt in toekomst van de Groot-Kruibeekse polder

Image
De aanleg in- en uitwateringsconstructie Bazel Noord. (foto: Waterwegen en Zeekanaal)
KRUIBEKE. Wie een kijkje wil nemen hoe het momenteel is gesteld met de werken aan het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde moet op zondag 9 mei vanaf 11u tot 17u naar Kallebeekveer komen. Daar gidst Waterwegen en Zeekanaal NV(W&Z) in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) belangstellende Kruibekenaars in één middag over land, langs water en zelfs in de lucht doorheen de Groot-Kruibeekse polder.

Deze editie staat de toekomst van de Bazelse en Rupelmondse polder centraal. Vanaf Kallebeekveer vertrekken twee wandeltochten en een fietsroute langs de belangrijkste bouwstenen van het project. Wie het wil kan met de gids in de hoogtewerker stappen en de polder vanuit de lucht aanschouwen. In samenwerking met de lokale Gezinsbond wordt een ontdekkingstocht voor gezinnen doorheen de polder georganiseerd.
 
Een nieuwe projectfilm, een korte presentatie, een verhelderende tentoonstelling of een persoonlijk gesprek met één van de medewerkers vertellen de geïnteresseerde bezoeker alles wat hij wilt weten. Het is een unieke gelegenheid want na deze dag zijn de werfzones opnieuw verboden voor het publiek. Enkel hierdoor kan W&Z veilig verder werken om het gebied in te richten als gecontroleerd overstromingsgebied.

Image
De aanleg van de ringdijk vanuit de lucht (foto: Waterwegen en Zeekanaal)
Onlangs opende W&Z in Taverne Kallebeek een tijdelijk tweede infopunt. Hier bevindt zich een tentoonstelling waar geïnteresseerden ongedwongen informatie kan inwinnen.

internationaal

Om de recreatieve mogelijkheden in het toekomstige overstromingsgebied zo goed mogelijk in te vullen stapten W&Z en ANB in een groter Europees project: STEP.
Stefaan Nollet, projectingenieur W&Z: "’Sustainable Tourism in Estuary Parks’ buigt zich over drie belangrijke vraagstukken: Hoe kunnen we duurzaam toerisme creëren in deze gebieden? Hoe kunnen overheid en privé-investeerders samenwerken om dit tot stand te brengen? Hoe gaan we de bezoekers stroomlijnen door het gebied?".
De twee Vlaamse partners werken de komende vier jaren samen met Natuur- en Recreatieschap De Hollandsche Biesbosch, Stichting Beheer Nationaal Park De Biesbosch en Broads Authority om deze zaken verder uit te werken.

Dinsdag 11 mei worden de vijf belangrijke toeristische spelers uit Nederland, Engeland en Vlaanderen uit om STEP bekend te maken en zo kennis uit te wisselen over duurzaam toerisme.Met deze internationale ervaring gaan W&Z en ANB in Groot-Kruibeke aan de slag om samen met de lokale spelers, een succesvol toeristisch natuur- en recreatiegebied uit te bouwen dat gemiddeld twee keer per jaar aangesproken wordt als overstromingsgebied bij hevig stormtij.

Nog even opfrissen: De polders van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde worden ingericht als overstromingsgebied. Dit project is een onderdeel van het Sigmaplan dat tot stand kwam na de stormvloed van 1976. Het gecontroleerd overstromingsgebied KBR zal een belangrijke rol spelen om de inwoners van het Zeescheldebekken te beschermen tegen overstromingsgevaar. Het oorspronkelijke Sigmaplan werd in 2005 geactualiseerd. Naast veiligheid spelen straks de natuurontwikkeling en de extra recreatiemogelijkheden een belangrijke rol in dit gebied. Voorzichtige prognoses stellen dat het gebied in 2012 klaar is om in werking te treden. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

REGIO. Waterwegen en Zeekanaal NV, kortweg W&Z, beheert de bevaarbare waterwegen.  Van de zowat 41.000 kilometer bevaarbare waterwegen in Europa ligt er immers een duizendtal in Vlaanderen....

BEVEREN/PROSPERPOLDER. Het Jeugdcentrum van Prosperpolder is al veel jaren een succesverhaal. Het gemeentebestuur heeft het steeds ter beschikking gesteld voor jeugdverenigingen, scholen en...

De haven van Rupelmonde krijgt een aanlegsteiger voor pleziervaart.REGIO. Vlaanderen biedt heel wat mogelijkheden op vlak van recreatie op en langs de waterweg. Wandelaars en fietsers maken steeds...

de aanlegplaats voor de cruiseschepen aan de Antwerpse scheldekaaiANTWERPEN. De samenwerking tussen Waterwegen & Zeekanaal NV en de Stad Antwerpen binnen het Scheldekaaienproject werpt vruchten...

Er wordt naarstig verder gewerkt aan de in- en uitwateringsconstructies, de overloopdijk en andere bouwstenen.REGIO. Waterwegen en Zeekanaal werken nu al jaren rond de veiligheid langs de...

Ingenieur Wim Dauwe, afdelingshoofd Afdeling Zeeschelde, die het jaarverslag voorstelde.REGIO. In het Anna Bijnsgebouw in de Lange Kievitstraat in Antwerpen vond een regionale persmeeting plaats...