Waterwegen & Zeekanaal NV heeft stevige voet in Wase regio

Image
Ingenieur Wim Dauwe, afdelingshoofd Afdeling Zeeschelde, die het jaarverslag voorstelde.
REGIO. In het Anna Bijnsgebouw in de Lange Kievitstraat in Antwerpen vond een regionale persmeeting plaats waarop het jaaroverzicht van Waterwegen en Zeekanaal NV - kortom W&Z werd bekend gemaakt. Wanneer in zulk overzicht alles naar voor wordt gebracht, dan wordt maar eerst beseft wat een grote verscheidenheid aan werken W&Z in het kader van de 'Weg van het Water' verricht. Het is toch elk jaar met de doelstelling voor ogen dat de afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV werkte aan een veilig en toegankelijk Zeescheldebekken.

In het allesomvattende Sigmaplan zijn goede samenwerkingsverbanden van groot belang. W&Z fungeert hierbij als coördinator  plaatst er scheepvaart, recreatie en flankerend landbouwbeleid bij maar verliest zeker niet de veiligheid en natuurlijkheid uit het oog. Het Sigmaplan wijst dus naar die grote verscheidenheid en wordt gesteund door de Vlaamse Regering. Het Overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, het Hedwige-Prosperproject, de aanleg van dijken, de aanpak van de Durmevallei, de Scheldeveren spreken het Waasland aan.

W&Z werkt samen met Vlaams minister Hilde Crevits van Mobiliteit en Openbare Werken, met Vlaams Minister Joke Schauwvliege voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur en die bevoegd is voor een deel van natuurluik van W&Z. Maar ook het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij geven de nodige ondersteuning. Ook het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed is betrokken bij de werkzaamheden.

Het was Ingenieur Wim Dauwe die het overzicht aanbood en eerst wees op het vervoerde tonnage op de waterwegen die beheerd werden door Waterwegen en Zeekanaal NV. Die lagen vijf jaar lang erg hoog op ongeveer 33 miljoen ton. Vorig jaar namen de cijfers echter een duik en kwamen ze uit op net geen 29 miljoen ton of m.a.w. een daling met 12,9 % t.o.v. 2008. Deze daling heeft uiteraard alles te maken met de economische crisis die ons land trof en nog steeds treft. Het herstel is intussen wel enigszins ingezet, al zal moeten blijken of dat ook in de cijfers zal worden vertaald.

De trafiekcijfers van W&Z worden in belangrijke mate bepaald door de maritieme overslag in de zeehavens van Antwerpen en Gent. Beide havens hebben de voorbije maanden bekendgemaakt dat hun resultaten het voorbije jaar jammer genoeg fors zijn teruggelopen. Het is dan ook onvermijdelijk dat de trafieken bij W&Z hiervan de weerslag ondervinden, weze het in beperktere mate. Daarentegen konden de positieve cijfers van de haven van Zeebrugge zich niet vertalen in de binnenvaarttrafieken. De gebrekkige ontsluiting van deze haven via de binnenvaart is hieraan niet vreemd.

Ir Dauwe: "Ondanks deze minder goede cijfers voor 2009 wil W&Z doorgaan met investeren in het wegwerken van missing links, het herbouwen van sluizen en stuwen, het baggeren en onderhouden van de waterwegen en het bouwen van kaaimuren. Vlaanderen wil zich in de toekomst nog meer als logistieke draaischijf in Europa profileren. De waterwegen zullen daarbij een belangrijke plaats innemen. Het is dan ook belangrijk de inspanningen om onze waterwegen te moderniseren en te optimaliseren, nu verder te zetten. Eenmaal de huidige crisis bezworen wil W&Z immers klaarstaan om die doelstelling van de Vlaamse regering, verwoord in ‘Vlaanderen in Actie’, mee te kunnen realiseren."
Toch heeft de afdeling in 2009 een aantal unieke en uitdagende projecten mogen uitwerken. Denk maar aan de realisatie van de Scheldebrug tussen Temse en Bornem. Maar Wim Dauwe wilde niet achterom kijken omdat de toekomst veel interessanter is. Hij stelde dan ook in primeur het werkingsjaar 2010 van de afdeling voor door de belangrijkste te selecteren.

Waterwegen en Zeekanaal NV rekent het stimuleren van watergebonden transport tot een van haar kerntaken. Van alle transportmodi is de binnenvaart het milieuvriendelijkst en het veiligst. Het kent geen files. Dit alles maakt het ook vanuit economisch standpunt waardevol.
De economische crisis heeft het afgelopen jaar dus zijn stempel gedrukt op de binnenvaart-cijfers.

Om goederentransport via het water te stimuleren keurde de Vlaamse Regering in 1998 de zogenaamde PPS-regeling goed. PPS staat voor publiek-private samenwerking tussen Vlaamse ondernemers en het Vlaamse Gewest. Concreet neemt Vlaanderen 80% van de bouw van laad- en losinstallaties langs bevaarbare waterwegen op zich. Op die manier hoopt zij de weg te ontlasten, minder vrachtwagens op de wegen.

W&Z heeft twee PPS-projecten in uitvoering en vier momenteel in voorbereiding en daarmee toont de afdeling dat zij het watergebonden maken van terreinen langs haar waterwegen serieus neemt. En dat meer en meer bedrijven de binnenvaart als volwaardige transportmodus aanzien. Kaaimuurprojecten Umicore in Hoboken (rechtover Kruibeke) en Xella in Burcht, bekend als de Ytong in de Kruibeeksesteenweg, gaan in 2010 in uitvoering. Voor kaaimuurprojecten Wienerberger in Rumst en Coeck in Niel is een principeovereenkomst rond en werd de PPS-aanvraag goedgekeurd.  Bovendien lopen studies voor de kaaimuren De Brandt in Baasrode en de nieuwe Argexkaai in Burcht - Kruibeke.
In een volgende aflevering hebben wij het over de inzet van W&Z voor de veiligheid.(Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

een beeld op de werken vanuit de luchtKRUIBEKE. De toekomst van de Kruibeekse polder wordt thans zeer goed voorbereid. Deze week kwamen Nederlanders en Britten meedenken over de toekomst van het...

BEVEREN/PROSPERPOLDER. Het Jeugdcentrum van Prosperpolder is al veel jaren een succesverhaal. Het gemeentebestuur heeft het steeds ter beschikking gesteld voor jeugdverenigingen, scholen en...

De aanleg in- en uitwateringsconstructie Bazel Noord. (foto: Waterwegen en Zeekanaal)KRUIBEKE. Wie een kijkje wil nemen hoe het momenteel is gesteld met de werken aan het gecontroleerd...

De haven van Rupelmonde krijgt een aanlegsteiger voor pleziervaart.REGIO. Vlaanderen biedt heel wat mogelijkheden op vlak van recreatie op en langs de waterweg. Wandelaars en fietsers maken steeds...

de aanlegplaats voor de cruiseschepen aan de Antwerpse scheldekaaiANTWERPEN. De samenwerking tussen Waterwegen & Zeekanaal NV en de Stad Antwerpen binnen het Scheldekaaienproject werpt vruchten...

Er wordt naarstig verder gewerkt aan de in- en uitwateringsconstructies, de overloopdijk en andere bouwstenen.REGIO. Waterwegen en Zeekanaal werken nu al jaren rond de veiligheid langs de...