W&Z heeft ook waterrecreatie, watertoerisme en natuur als werkterreinen

Image
De haven van Rupelmonde krijgt een aanlegsteiger voor pleziervaart.
REGIO. Vlaanderen biedt heel wat mogelijkheden op vlak van recreatie op en langs de waterweg. Wandelaars en fietsers maken steeds meer gebruik van de jaagpaden of dijken.  Ook jachthavens tonen het toenemend belang van de waterweg binnen de vrijetijdsbesteding. W&Z beschouwt het recreatieve dan ook als een kerntaak en stelt een multifunctionele benadering van de waterweg voorop bij de totstandkoming van projecten. Hoe het in de toekomst met de veersteigers gaat verlopen meldden we al eerder.

Toch nog even zeggen dat alle houten vaste veersteigers in het dienstgebied van Waterwegen en Zeeschelde stelselmatig worden vervangen door stalen vlottende steigers. Deze stalen constructie is makkelijker te onderhouden dan zijn houten voorganger en minder glad en dus veiliger. Bovendien worden de veren op die manier toegankelijker voor rolstoelen en kinderwagens.

Image
Ook vzw Tollerant, die vrijwillig schepen restaureert op de oude CNR scheepswerf in Rupelmonde, krijgt een steiger van 110m.
Volgende veersteigers staan in 2010 dus op het programma: veer Hamme Moerzeke (Kastel) – Baasrode, veer Hamme Moerzeke – Bornem Mariekerke. Ook plant W&Z in 2010 de bouw van twee vlottende steigers in Rupelmonde. De Rupelmondse Watersportvereniging krijgt een nieuwe steiger met een lengte van 130m, nadat ze moest verhuizen wegens dijkverhogingwerken die kaderen binnen het Sigmaplan. Ook vzw Tollerant, die vrijwillig schepen restaureert op de oude CNR scheepswerf in Rupelmonde, krijgt een steiger van 110m voor haar activiteiten. De werken kaderen binnen de herwaardering van de nautische site Rupelmonde, waarbinnen vorig jaar ook de veersteigers voor de Vliegende Geit werden gerealiseerd. Met de Vliegende Geit kan men overzetten van Rupelmonde naar Wintam.

Een niet te onderschatten terrein waarop W&Z een stempel ùmoet drukken is dat van de natuur. Belangrijk wordt het GOG KBR waarin zal kunnen gefietst en gewandeld worden langs en tussen open graslanden, elzenbroekbossen, kreken, slikken en schorren. De Kruibeekse landbouwers hebben hun akkers omgezet tot weilanden. Een bloemrijk weiland moet het worden.

Image
De aanlegsteiger waar de Vliegende Geit tijdens de weekends een veerdienst verzorgt tussen Rupelmonde en Wintam.
En dan zijn ook de vogels daar: de visarend, wespendief, tureluur. Er zullen ook boszones komen. Voor Kruibeke, Bazel en Rupelmonde is al aardig gewerkt naar de toekomst toe. De natuurvereniging Kruin zit echt niet stil en is ook bezieler van een gidsenopleiding waarbij Freddy Moorthamer KBR-gids wordt. Al van in januari 2009 kon er elke maand een lezing worden bijgewoond. W&Z zorgde voor een topspreker.

Recreatie wordt langs de dijken een extra troef voor wandelaars en fietsers. Er komen nog steeds nieuwe wandel- en fietspaden bij die doorheen uitgestrekte natuurgebieden nabij de Schelde lopen.(r.d.)

 

 

Lees ook:

BEVEREN/PROSPERPOLDER. Het Jeugdcentrum van Prosperpolder is al veel jaren een succesverhaal. Het gemeentebestuur heeft het steeds ter beschikking gesteld voor jeugdverenigingen, scholen en...

De aanleg in- en uitwateringsconstructie Bazel Noord. (foto: Waterwegen en Zeekanaal)KRUIBEKE. Wie een kijkje wil nemen hoe het momenteel is gesteld met de werken aan het gecontroleerd...

de aanlegplaats voor de cruiseschepen aan de Antwerpse scheldekaaiANTWERPEN. De samenwerking tussen Waterwegen & Zeekanaal NV en de Stad Antwerpen binnen het Scheldekaaienproject werpt vruchten...

Er wordt naarstig verder gewerkt aan de in- en uitwateringsconstructies, de overloopdijk en andere bouwstenen.REGIO. Waterwegen en Zeekanaal werken nu al jaren rond de veiligheid langs de...

REGIO. Het investeringsprogramma van Waterwegen en Zeekanaal voorziet voor 2011 en 2012 een aantal nieuwe steigers langs de Schelde. Ook zullen een aantal oude steigers vervangen worden.

Ingenieur Wim Dauwe, afdelingshoofd Afdeling Zeeschelde, die het jaarverslag voorstelde.REGIO. In het Anna Bijnsgebouw in de Lange Kievitstraat in Antwerpen vond een regionale persmeeting plaats...