Dertig jaar terug in de Beverse tijd (1)

BEVEREN. We keren dertig jaar terug in de Beverse tijd naar 1978 om te kunnen zeggen: "Is dat al zo lang geleden" of voor anderen zal het over komen als "Is dat nog maar 30 jaar geleden". Het is allemaal hoe je het bekijkt. De fusie van de gemeenten was een jaar achter de rug en burgemeester Marcel Van der Aa had zijn gemeente goed op de rails gezet. Hij was bijzonder tevreden dat de inzet, de werkkracht en de bezieling van velen, de welvaart en het welzijn van de bevolking in de nieuwe gemeente Beveren hadden bevorderd.

 

Maar wat in 1978 veel ter sprake kwam was het samenhorigheidsgevoel tussen de deelgemeenten. En dat waren er acht. Toch was burgemeester Van der Aa blij te kunnen zeggen dat het samenhorigheidsgevoel fel was toegenomen. "Het toch wel overdrukke jaar 1978 heeft voor velen het bewijs geleverd dat de gemeentelijke schaalvergroting, vooral met het oog op het Linker-Scheldeoevergebeuren, een dringende noodzaak was."


En daar hadden we het toen ook al: de Linker-Scheldeoever en de opkomende industrie. Na 30 jaar is dat nog steeds een belangrijk gegeven dat vaak de traan in de ogen bracht. Maar in dat jaar 1978 ging veel aandacht naar 'Het jaar van het Dorp' waarin veel initiatieven en activiteiten werden opgezet vanuit de adviesraden die net uit 'rodage' kwamen na de fusie: cultuurrad, sportraad, jeugdraad…

 

Zo kwamen er interessante wandelwegen die ook op kaart werden gezet, de schoonheid van oude gebouwen en landschappen werden in de kijker gezet, het Hooghuis van Doel werd geklasseerd, er werd gestart met de restauratie van de kerken van Vrasene en Verrebroek en ook de klassering van het prachtig natuurgebied 'De Grote Geule' in Kieldrecht werd bekomen. Maar dertig jaar geleden kwam ook de Molen van Doel in gemeentelijk bezit.

Wat voor toenmalig burgemeester Van der Aa eigenlijk als het bijzonderste werd aanzien was dat er zekerheid kwam omtrent het verder bestaan van de woonkerk Doel. Het was Staatssecretaris Eyskens die tijdens een plaatsbezoek officieel kwam bevestigen dat het dorp Doel nieuwe levenskansen kreeg. Meer nog, in 1978, werd een groot gebied dat voor industriële vestigingen was bestemd, terug landbouwgebied. Dertig jaar later versloeg de industrie met een zuivere knock-out de landbouw.

 

Vóór 1978 had de gemeente ook nog belangrijke projecten voor ogen die echter niet konden worden uitgevoerd omdat er niet genoeg personeelsleden waren in de gemeentelijke diensten.In 1978 kwamen er wel de zogeheten B.T.K.-ploegen (Bijzonder Tijdelijk Kader) in actie en Beveren kon meteen een viertal van die projectyen opstarten: de landschapskartering van het grondgebied van de nieuwe gemeente, de geschiedschrijving van de landelijke gemeenschappen, de bijzondere administratieve opdrachten en herwaardering van de dorpskernen  en tenslotte ook de inventarisering en documentering Beveren Linkeroever sedert 1940.

 

In het Linkeroevergebied deden zich geen schokkende gebeurtenissen voor. De industrievestigingen van toen stagneerden en nieuwe bedrijven werden nog niet aangekondigd.Maar de verdere uitbouw van de haveninfrastructuur vorderde en de Zeesluis in Kallo werd volledig afgewerkt. Toch stelde burgemeester Van der Aa toen ook: "Het is tijdens de huidige nationale en internationale crisisperiode moeilijk prognoes te maken. De vooruitzichten voor uitbrteiding van havenactiviteiten en havbentrafiek blijven ondanks alles, eerder gunstig. De groei van de wereldhandel blijft zich immers voortzetten. Dit kan niet gezegd worden van de vestiging van nieuwe industrieën." De nood aan nieuwe terreinen voor de ontwikkeling op korte en halflange termijn was 30 jaar geleden eerder beperkt.

 

Zo was 1978 waarin Beveren werd bestuurd door burgemeester Marcel Van der Aa (Haven en industrievestigingen, Financiën en fiscaliteit, Brandweer en Politie en Public relations) die toen ook senator was, en de schepenen Camiel Bolsens (openbare werken), Amedé Van Mieghem t Keldrecht (Burgerlijke stand en volksgezondheid. Hij was immers geneesheer),  Alfons Lambers (Onderwijs en cultuur), Paul Goossens uit Vrasene (Milieubescherming en middenstand), Jos De Roeck uit Melsele (Sociale zaken), Frans Van Overmeiren uit Kieldrecht (Sport recreatie en jeugd) en Robert Blommaert uit Melsele die met zijn 36 jaar toen de jongste was van het college (Ruimtelijke ordening en landbouw). Enkel Blommaert, Goossens en Van Overmeiren zijn nu nog in leven.

 

Dertig jaar geleden zetelden in de gemeenteraad als raadslid: uit Beveren: Aloysius Goyvaerts, René Cappaert, Marcel Van Kerckhove, Guido De Paep en Johan Lesseliers.
Uit Melsele: Petrus Wenselaers, Celina Van Geertsom, Frederik Claessens, Karel De Meulenaere, Gisleen Van Vossel.
Uit Kallo: Honoré Onghena, Karel Van Berlo en Norbert Cordeel.
Uit Haasdonk: Omer De Jonghe en Arthur Boeye.
Uit Kieldrecht: Fideel Schwiebe, Gerard Pauwels, Freddy Onghena, Maria Deckers en Boudewijn Vlegels.
Uit Verrebroek: Maurits Van Eynde.
Uit Doel: Willy Struys en Emiel Buysrogge.
Uit Vrasene: Gaston Van Stappen.
De gemeentesecretaris was Roger Van Roeyen, de vader van de huidige schepen Raf Van Roeyen.

 

Image
De samenstelling van het college en de gemeenteraad anno 1978. Vooraan vlnr het college van burgemeester en schepenen: Jos De Roeck, Alfons Lambers, Camiel Bolsens, Marcel Van der Aa, Amede Van Mieghem, Paul Goossens, Robert Blommaert en Frans Van Overmeiren. Op de bovenste rij 2de van links met zwarte baard staat Boudewijn Vlegels die nog steeds in de gemeenteraad zetelt.
 

 

De gemeentelijke diensten zaten 30 jaar geleden nog fel verspreid. De burgerlijke stand en bevolking zat in de Zandstraat 94, het gebouw waar nu het OCMW is ondergebracht en voorheen de Sint-Martinuskliniek was.
De ontvanger en zijn rekendienst stak in de Peperstraat 1.


Het secretariaat waar o.a. ook de personeelsdienst en de diensten onderwijs, cultuur, sociale zaken, veiligheid waren ondergebracht bevond zich in de Stationsstraat 84 in het grote gebouw dat nabij de Hof ter Wellelaan een heel eind achteruit staat. Het kabinet van secretaris Van Roeyen was ook hier.


In de Kloosterstraat 37 (oud vredegerecht) was de technische dienst, de dienst patrimonium en parken en plantsoenen. De onderhoudsdienst was uitgeweken naar Vrasene waar hij in het gemeentehuis een bureau kreeg.  Van hieruit werd gezorgd voor het onderhoud van gebouwen, het ophalen van huisvuil, de begraafplaatsen en… het plaatsen van straatnaamborden en huisnummerplaatjes.


Op het gemeentehuis van Kieldrecht zat de sport-, Jeugd en Recreatiedienst.

 

Dertig jaar geleden begonnen de telefoonnummers nog allemaal met 75. Het secretariaat van de gemeente kon je bijvoorbeeld bereiken op 75.87.20 of 75.41.44 (samenstelling Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

De huidige ingang van Windekind zoals het OCMW het in beeld brengt op zijn website.BEVEREN. Het was dit jaar, 2008, precies 30 jaar geleden dat de kinderkribbe 'Windekind' in de Oude...

De burgemeester van 1958 kreeg nu in Burcht een straatnaam die naar hem is genoemd.BURCHT. We keren terug naar 1958 toen er gemeenteraadsverkiezingen waren. De verkiezingen 1958 hadden een speciaal...

30 Jaar geleden werd in de Pareinlaan de Beschutte Werkplaats ingehuldigd. Nu heet ze de Wase Werkplaats.BEVEREN. In de reeks over Beveren van weleer keken we eens wat in 1978 in de gemeente...

Voorstelling van het nieuwe GTI 1978.BEVEREN. Het was in 2008 precies 30 jaar geleden dat het Gemeentelijk Technisch Instituut zich in een nieuw gebouwencomplex aan de Europalaan kwam vestigen. Het...

Dertig jaar geleden kocht Beveren de Molen van DoelIn de omgeving van de molen boden de rustbanken altijd heerlijke momenten aan bij het genieten van de Schelde.DOEL/BEVEREN. Op 24 november 1978,...

Johan De Ridder was dertig jaar geleden secretaris van de Cultuurraad en anno 2008 voorzitter.BEVEREN. Dertig jaar geleden zag Beveren er heel anders uit. Niet te geloven wat er allemaal is...