Dertig jaar terug in de Beverse tijd (6) Geboorte van Kinderkribbe Windekind

Image
De huidige ingang van Windekind zoals het OCMW het in beeld brengt op zijn website.
BEVEREN. Het was dit jaar, 2008, precies 30 jaar geleden dat de kinderkribbe 'Windekind' in de Oude Zandstraat opende. Dat betekende toen voor de nieuwe gemeente Beveren een belangrijke dienstverlening voor de gemeenschap die door de fusie was aangegroeid tot 40.000 inwoners. Het was op 24 april 1978 dat de deuren openden nadat al in 1976 de mogelijkheden daartoe werden voorgesteld aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) die toen de Commissies van Openbare Onderstand (C.O.O.)  opvolgden. Maar eigenlijk was de aanvraag van de bouw van dit kinderdagverblijf al in 1973 gedaan en dat op advies van de Gezinsraad die daarvoor reeds in november 1972 een brief had geschreven naar het gemeentebestuur.

Op 1 oktober 1973, dit jaar 35 jaar geleden, nam de C.O.O. de principiële beslissing de kinderkribbe op te richten en op 29 april 1974 gaf toenmalig minister van Volksgezondheid en Gezin, Jos De Saegher zijn akkoordvoor een kinderdagverblijf voor 59 kinderen en hij beloofde een staatstoelage. CVP-Minister De Saegher was in die jaren een belangrijk iemand. Hij was het die de C.O.O. omvormde naar OCMW en het bestaansminimum invoerde. Hij overleed 10 jaar geleden (1998) op 86-jarige leeftijd. Op 25 juli begonnen de werken en op 24 april 1978 werd het eerste kindje opgenomen. Alle plaatsen waren vrij snel bezet. Het OCMW kreeg door de kinderkribbe nu ook een dienstverlening naar de kindjes toe en zo was het OCMW actief op zowat alle vlakken. Er waren 4 rusthuizen (Beveren, Kallo, Vrasene en Melsele) terwijl in Haasdonk een 5de in opbouw was. De bevolking beschikte ook over een dienst Gezins- en Bejaardenzorg, een dienst 'Warme maaltijden aan huis' en belangrijk was toen ook al het Dagcentrum voor mentaal gehandicapten. Toen de kinderkribbe opende, kon Beveren zeggen dat het OCMW één der best dienstverlenende uit het Vlaamse land was.

Image
De plaats waar Windekind kwam: daar waar ’t Moleken stond. Er was toen een pleintje waar de frituur van de familie Smet stond en rechts was het Jeugdheem en er naast de post. Boven de deur van het Jeugdheem bemerken we een beeld van Sint-Martinus.
Reeds in 1976 lagen de plannen klaar om in de Zandstraat een ‘kinderbewaarplaats’ op te richten. Die Zandstraat was toen nog niet lang van een smalle flessenhals’ naar de markt toe, omgevormd tot een dubbele weg met moderne winkels en appartementen. De Sint-Annakliniek had ook een nieuwe vleugel bijgebouwd en in de tuin van de C.O.O. kwam bejaardentehuis De Notelaar. En nu was er de kinderbewaarplaats vlak naast het Jeugdheem en Postgebouw, op de hoek waar de Adolf Van Bourgondiëlaan in de Zandstraat kwam. Meer bepaald op de plaats waar al enkele jaren de IJzerwinkel 'In ’t Moleken' van Wed De Schepper - Van Nieulande  leeg stond. Het pand werd afgebroken net al de oude huisjes er naast.

Image
De afbraakwerken zijn gestart. Op de achtergrond is de (Oude) Zandstraat en waar de container staat is rechts thans de ingang van Windekind.
Reeds op 18 maart 1976 was de C.O.O. overgegaan tot de aanbesteding. De werken werden toegewezen aan de firma De Cock-Heynderickx uit Sint-Niklaas voor meer dan 20 miljoen frank. De totale werken werden geraamd op 33 miljoen frank maar er kon gerekend worden op 60 % toelagen van de Staat en een ander deel kwam van de verkoop van gronden van de C.O.O. zelf.
De sanitaire installatie was voor de firma Jozef Burssens uit Dendermonde voor ruim 3 miljoen frank (zonder BTW), de elektriciteitswerken werden uitgevoerd door Bekaert uit Kortrijk (990.000 BEF + BTXW). De centrale verwarming ging naar de firma V.E.S. uit  Eeklo voor1,4 miljoen BEF. Merkwaardig was dat de brandweer van Sint-Niklaas moest oordelen o falle plannen conform waren aan de veiligheidsnormen.

De kinderopvang kwam 30 jaar geleden meer en meer aanbod en jon niet meer we gedacht worden uit het kader van het gemeentelijk gezinsbeleid. In samenwerking met het ‘Nationaal Werk voor Kinderwelzijn( (nu Kind en Gezin) werd toen door de C.O.O. reeds gezorgd voor onthaalmoeders om zo baby’s te plaatsen in gezinnen. De problematiek groeide aan omdat in vee gevallen van de buitenhuiswerkende echtparen, het kind een probleem vormde. Voor hen was een kinderkribbe dus dé oplossing.

Image
Zicht op de werf bij de bouw. Rechts het Jeugdheem en de woningen van de A. Van Bourgondiëlaan. Foto genomen vanuit de Sint-Annakliniek.

Image
Tijdens de opendeur in juni 1978, hadden deze zeer kleine wc-tjes veel bekijks.
De kinderkribbe, die de naam kreeg van ‘Windekind’ naar een gedicht van Paul van Ostaijen, zou dus plaats bieden aan 59 kindjes verdeeld als: 15 van 0 tot 8 manden, 24 van 8 tot 18 maanden en die noemden ze ‘kruipers’ en 20 kinderen van 18 maanden tot 3 jaar. Zo werd in 1978 begonnen.

De prijs per dag schommelde tussen 40 BEF en 280 BEF al naargelang het belastbaar inkomen van het gezin. Wie bv. een inkomen had tot 75.000 BEF/jaar betaalde die 40 BEF en 280 BEF/dag was voor hen die meer dan 460.000 BEF/jaar inkomen hadden. Bij deze prijslijst stond toen ook vermeld: "Deze 280

Image
Bij de inhuldiging in 1979 kwamen de prominenten samen in de salons van rusthuis De Notelaar en dan stapten ze naar de kinderkribbe. Vooraan vlnr Burgemeester Marcel Van der Aa, Minister Paul Dhoore en OCMW-voorzitter René Moorthamer.
BEF is ook voorzien voor de ouders die geen bewijs leveren van hun inkomsten." Wie een 2de kindje uit eenzelfde gezin, naar de kribbe bracht, moest daarvoor maar 70 % van de prijs van het eerste betaen.

In 1978 werd meteen omschreven wat er in de dagprijs allemaal begrepen was. En dat was niet niks: het verblijf, de kleding, de verzorging, de begeleiding, de voeding behalve de papjes van de allerkleinsten want die verschilden van baby tot baby en tenslotte zat in die prijs ook het toezicht door een kinderarts en de inentingen.

Image
Directrice Lieve Brijs geeft informatie aan minister Dhoore. Let op de mini-toiletjes onderaan links waar voorzitter René Moorthamer staat.
De folder van toen meldde: "Van zodra de kinderen ’s morgens binnenkomen, worden de kleedjes van thuis omgewisseld voor kleedjes van het kinderdagverblijf zodat de ouders geen was of strijk meer hebben. De kleedjes worden door het personeel gewassen en gestreken." Windekind werd duidelijk omschreven en werd geen bewaarplaats of school genoemd. "Uw kind komt niet om bewaard te worden of om onderwijs te ontvangen. Uw kind komt naar het dagverblijf om te spelen en te ontdekken", zo schreef het OCMW in de folder.
Windekind was op de werkdagen open van 7utot 18u. Op zon- en feestdagen en in de maand juli was het gesloten.

Een kinderdagverblijf was in 1978 iets nieuw voor Beveren en voor meerdere inwoners was er een drempelvrees en moesten bepaalde vooroordelen overwonnen worden. Daarom werd in juni 1978 en opendeur gehouden en konden geïnteresseerden het gebouw bezoeken. Kinderkribbe Windekind werd echter pas in september 1979 officieel ingewijd door de minister van Volksgezondheid Paul Dhoore. De zegening gebeurde door Deken Richard Weemaes. Namen het OCMW waren aanwezig: voorzitterRené Moorthamer, de leden van het Vast Bureau: Florent Maes en Céline Van Geertsom, OCMW-secretaris Frederik Blondeel en de hoofdverpleegster van het kinderdagverblijf Mevrouw Lieve De Ridder - Brijs.

Image
Minister Dhoore onthulde in september 1979 de gedenkplaat in de hall van Windekind.

Dertig jaar na datum heeft dit kinderdagverblijf, dat  onder het toezicht van Kind en Gezin staat, een erkenning voor de opvang van 65 kinderen: 21 baby's, 24 kruipers, 20 peuters. De kinderen krijgen aangepaste, professionele begeleiding in elk van de ontwikkelingsfasen. Vanuit Windekind wordt ook opvang van zieke kinderen aan huis georganiseerd. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

De burgemeester van 1958 kreeg nu in Burcht een straatnaam die naar hem is genoemd.BURCHT. We keren terug naar 1958 toen er gemeenteraadsverkiezingen waren. De verkiezingen 1958 hadden een speciaal...

30 Jaar geleden werd in de Pareinlaan de Beschutte Werkplaats ingehuldigd. Nu heet ze de Wase Werkplaats.BEVEREN. In de reeks over Beveren van weleer keken we eens wat in 1978 in de gemeente...

Voorstelling van het nieuwe GTI 1978.BEVEREN. Het was in 2008 precies 30 jaar geleden dat het Gemeentelijk Technisch Instituut zich in een nieuw gebouwencomplex aan de Europalaan kwam vestigen. Het...

Dertig jaar geleden kocht Beveren de Molen van DoelIn de omgeving van de molen boden de rustbanken altijd heerlijke momenten aan bij het genieten van de Schelde.DOEL/BEVEREN. Op 24 november 1978,...

Johan De Ridder was dertig jaar geleden secretaris van de Cultuurraad en anno 2008 voorzitter.BEVEREN. Dertig jaar geleden zag Beveren er heel anders uit. Niet te geloven wat er allemaal is...

BEVEREN. We keren dertig jaar terug in de Beverse tijd naar 1978 om te kunnen zeggen: "Is dat al zo lang geleden" of voor anderen zal het over komen als "Is dat nog maar 30 jaar...