Stop de afbraak van Doel!

Image
In juni werd al een reeks woningen afgebroken. Vandaag komt de kraan alweer naar Doel.
DOEL/WAASLAND. Deze morgen zal Doel waarschijnlijk verder verminkt worden want de Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid (Maatschappij) zal er opnieuw een aantal woningen laten afbreken. We twijfelen er niet aan dat er weer zal betoogd worden. Het is toch wel merkwaardig dat we niemand in onze Wase omgeving kunnen vinden die de afbraak van Doel goedkeurt. Maar hoe dan ook, de opdracht is gegeven. Zowel in de Havenweg als op de Engelsesteenweg worden een aantal woningen geviseerd. Volksvertegenwoordiger Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang) heeft zondag nog gereageerd.

 

"Reeds eerder had ik enkele tientallen sloopdossiers onderzocht. Voor een aantal woningen werden de technische verslagen vervalst om een sloop mogelijk te maken. De meeste geviseerde woningen zijn pas verkrot vanaf het ogenblik dat zij in handen waren van de overheid, de Maatschappij dus. Welke private eigenaar kan ongestraft tientallen woningen laten verkrotten om ze vervolgens af te breken? De Vlaamse overheid tolereert dit blijkbaar wel van de Maatschappij. Het gemeentebestuur van Beveren staat erbij en kijkt ernaar en heeft elk sloopdossier dat volledig is, zonder één enkele opmerking positief geadviseerd", aldus Stevenheydens.

 

Nochtans zou de gemeente Beveren er goed aan doen om de verdere sloop stop te zetten. Het gemeentebestuur is hiertoe in staat, de voorzitter van de Maatschappij is immers schepen in het college van Beveren. Er is momenteel geen enkele beslissing genomen over de toekomst van de site van de dorpskern van Doel. Minister-president Peeters heeft reeds te kennen gegeven dat dit nog heel wat jaren kan duren.

 

Nog even in herinnering brengen dat de Vlaamse regering op 19 mei 2000 besliste dat Doel pas weg moet op het ogenblik dat de bouwvergunning voor een 2de containerdok op linkeroever wordt afgeleverd. Tot dat tijdstip zou het woonrecht gegarandeerd worden en zou zowel het ICW (Intercommunale) als de Maatschappij de verworven huizen als een goede huisvader dienen te beheren.

 

Waar wat zien we nu? De Vlaamse regering negeert, zonder dit te motiveren, de regeringsbeslissing van 2000. Nochtans zijn er nog altijd een aantal eigenaars in Doel die elk aanbod tot verkoop in de minne afwijzen. Behalve de eigenaars - die volgens de grondwet niet onteigend kunnen worden wegens het ontbreken van een openbaar nut - zijn er de oude en nieuwe inwoners die gebruik maken van het woonrecht (sommigen in de woning die zij reeds decennia bewonen) en liever niet zouden verhuizen.

 

Stevenheydens: "Begrijpbaar want de voorbije Scheldewijdingsfeesten tonen het waardevolle karakter van Doel als uniek polder - en Scheldedorp op de rand van de haven. Beveren beseft blijkbaar niet dat zij haar unieke en laatste directe band met de Schelde en een onvervangbaar stuk erfgoed zomaar laat afbreken. Op de rechteroever heeft men in het verleden bijna dezelfde fout gemaakt met het veel kleinere Lillo-fort. Wie momenteel deze aangename oase in het rechterhavengebied bezoekt, weet dat er voor Doel veel meer mogelijkheden zijn inzake toerisme en bewoning."

 

Met dat voor ogen moet Beveren volgens Stevenheydens, de huidige afbraakwerken een halt toe te roepen. Maar kiezen voor het behoud van Doel betekent ook dat een Saeftingedok - zelfs op lange termijn - uitgesloten is. In het verleden heeft men te snel en ondoordacht bepaalde beslissingen genomen zonder stil te staan bij de gevolgen voor de mobiliteit. Een aantal andere projecten in de Waaslandhaven zijn, in tegenstelling tot de prognoses, niet of slechts gedeeltelijk afgewerkt. Het Verrebroekdok is slechts voor 2/3de afgewerkt. Het nutteloze Doeldok is men momenteel voor de helft terug aan het opvullen. Wie kan zeggen dat dit alles niet juist is!

 

Bruno Stevenheydens kijkt nog verder waar hij zegt: "Zelfs de verdere ingebruikname van het Deurganckdok verloopt veel trager dan voorzien. Maar het reeds afwerken van alle genomen beslissingen, incluis de logistieke zone in Verrebroek, zal voor een enorme toename van de mobiliteitsproblemen in het Waasland en Antwerpen zorgen. Zelfs zonder een Saeftingedok zullen de mobiliteitsproblemen fors toenemen. Een gecoördineerd havenbeleid in Vlaanderen moet ons behoeden voor overhaaste onvoldragen beslissingen. "

 

De volksvertegenwoordiger vindt het dossier van de Liefkenshoekspoortunnel veel belangrijker maar de start van de werken er voor, wordt steeds maar uitgesteld. (ROLF DUCHAMPS)

 

Lees ook:

oa deze woning in de Camermanstraat zal worden afgebrokenBEVEREN.  De Maatschappij voor Grond in Industrialisatiebeleid Linkerscheldeoever wil opnieuw 40 woningen in Doel afbreken. Het heeft...

BEVEREN. Dat  minister Van Grembergen de Doelse kogge naar Baasrode wil over brengen en niet naar Beveren, heeft het schepencollege en  de gemeenteraad  erg ontgoocheld. Burgemeester...

DOEL. Het Deurganckdok is officieel geopend en Koning Albert II zag hoe mooi het was. Maar dat het meest schilderachtige dorpje van het Waasland door verloedering al een 'kader' is verloren,...

DOEL. Voorbije week was in het Waasland nogal wat te doen rond de uitspraken van Bart Casier, directeur van de Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas. Die stelde namelijk dat de komst...

DOEL. Vlak voor het kerstweekeinde werden in Doel twee perfect bewoonbare woningen professioneel 'onbewoonbaar' gemaakt. In huizen in de Pastorijstraat en de Scheldemolenstraat werden de...

DOEL. Het actiecomité Doel2020 stelt zich vragen bij het havenbeleid van de Vlaamse overheid. Volgens het comité stapelt die overheid de blunders op. Zo wordt momenteel het Doeldok -...