Uitspraken minister Peeters illustreren opnieuw fiasco Deurganckdok

DOEL. Het actiecomité Doel2020 stelt zich vragen bij het havenbeleid van de Vlaamse overheid. Volgens het comité stapelt die overheid de blunders op. Zo wordt momenteel het Doeldok - dat nooit een schip zag - weer dichtgegooid met zand van het Deurganckdok en werd het Verrebroekdok nooit voltooid. Nu heeft minister Peeters in een toelichting voor de Commissie van Openbare Werken van het Vlaams Parlement toegegeven dat het Deurganckdok het drievoudige kost van wat aanvankelijk werd geraamd.

Doel 2020 vraagt zich af wat er bijgevolg nog overblijft van de Kosten-Baten-Analyse die de noodzaak van het Deurganckdok moest aantonen.

Doel 2020 maakt zich ook boos over het bedrog dat werd opgevoerd rond de 'leefbaarheidsbuffer'  voor Doel. Die meer dan 20m hoge buffer werd aangelegd om Doel af te schermen van de haven en het dorp leefbaarheid te garanderen. De buffer werd pas in 2006 voltooid en kostte de belastingbetaler 2,5 miljoen euro. Hij zorgt inderdaad voor een ideale afscherming van Doel tegenover de havenactiviteiten. En toch wil minister Kris Peeters de afbraak van het dorp. Ook al komt er nooit een dok over Doel. Voor Doel 2020 is daarmee de maat vol. Het actiecomité vraagt dat er in het Vlaams Parlement een grondig onderzoek komt naar het geklungel op de Antwerpse Linkeroever. En dat er een einde komt aan de manier waarop de Vlaamse Regering het historische dorp systematisch laat vernielen.

 

Voor Doel2020 is er uit de antwoorden van minister Kris Peeters één ding duidelijk geworden:  de Vlaamse overheid beschikt over geen enkel valabel argument om Doel af te breken. Dat de minister desondanks toch wil doorgaan met de (zinloze) vernieling van het dorp getuigt van een arrogantie die men anno 2007 niet voor mogelijk houdt.

 

Lees ook:

DOEL/BEVEREN. Nadat de rechtbank van Dendermonde uitspraak deed dat de verdere afbraak door de Maatschappij Linkerscheldeoever van woningen in Doel mocht worden verder gezet, kwamen er heel wat...

DOEL. De rechter in Dendermonde verbiedt de afbraak van veertig woningen in het dorp Doel. "De sloop van de huizen is enkel bedoeld om de overblijvende inwoners weg te jagen", redeneert...

oa deze woning in de Camermanstraat zal worden afgebrokenBEVEREN.  De Maatschappij voor Grond in Industrialisatiebeleid Linkerscheldeoever wil opnieuw 40 woningen in Doel afbreken. Het heeft...

DOEL. Het Deurganckdok is officieel geopend en Koning Albert II zag hoe mooi het was. Maar dat het meest schilderachtige dorpje van het Waasland door verloedering al een 'kader' is verloren,...

DOEL. Voorbije week was in het Waasland nogal wat te doen rond de uitspraken van Bart Casier, directeur van de Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas. Die stelde namelijk dat de komst...

DOEL. Vlak voor het kerstweekeinde werden in Doel twee perfect bewoonbare woningen professioneel 'onbewoonbaar' gemaakt. In huizen in de Pastorijstraat en de Scheldemolenstraat werden de...