Rechter verbiedt afbraak veertig woningen Doel

DOEL. De rechter in Dendermonde verbiedt de afbraak van veertig woningen in het dorp Doel. "De sloop van de huizen is enkel bedoeld om de overblijvende inwoners weg te jagen", redeneert hij. De Vlaamse regering heeft vooropgesteld dat elke leegstaande of vrijkomende woning in het Scheldedop moet verdwijnen. Voor het einde van het jaar wil ze 126 huizen laten afbreken, zowat de helft van het patrimonium. De Maatschappij voor de Linkeroever, eigenaar van de panden, heeft in eerste instantie sloopvergunningen aangevraagd voor veertig woningen. Twintig daarvan werden intussen verleend. Tegen die plannen trokken enkele inwoners van Doel naar de rechtbank van Dendermonde. In korting geding volgde de voorzitter van de rechtbank dat standpunt, omdat Doel nog altijd is ingekleurd als woongebied. De sloopwerkzaamheden zouden 'schadelijk' zijn voor de resterende inwoners, enkel bedoeld zijn om het vertrek van de overblijvers te bespoedigen, en 'de grens van gewone ongemakken overschrijden'.

 

In het dossier verleende de gemeente positief advies voor de sloopvergunning. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) voerde de gemeente daarmee de beslissing van de regering uit. Die bepaalde dat het woonrecht op 31 augustus 2009 stopt. De Maatschappij reageert al even verrast en zegt eveneens uitsluitend "de beslissing van de Vlaamse regering" uit te voeren. "Tegen midden 2009 moeten woningen, in zoverre ze nog bewoond zijn, verlaten worden", meldt Paul Nelen van de Maatschappij.

 

"Naast het slinkende aantal oorspronkelijke Doelenaars, zijn vandaag in het centrum veertig woningen bewoond door inwijkelingen, onder wie 27 geregulariseerde krakers." In afwachting van de afbraak van de volgende huizen heeft de Maatschappij alle water- en energieaansluitingen en andere nutsvoorzieningen laten afkoppelen.

 

Doel moet verdwijnen voor de uitbreiding van de Antwerpse haven, maar Jan Creve van actiecomité Doel 2020 hoopt dat het vonnis de overheid op andere gedachten brengt. De afbraak van de huizen wordt alleszins vertraagd. Als de Maatschappij het verbod negeert, riskeert ze een dwangsom van 2,5 miljoen euro per inbreuk. (HV)

 

Lees ook:

DOEL/BEVEREN. Nadat de rechtbank van Dendermonde uitspraak deed dat de verdere afbraak door de Maatschappij Linkerscheldeoever van woningen in Doel mocht worden verder gezet, kwamen er heel wat...

oa deze woning in de Camermanstraat zal worden afgebrokenBEVEREN.  De Maatschappij voor Grond in Industrialisatiebeleid Linkerscheldeoever wil opnieuw 40 woningen in Doel afbreken. Het heeft...

DOEL. Het Deurganckdok is officieel geopend en Koning Albert II zag hoe mooi het was. Maar dat het meest schilderachtige dorpje van het Waasland door verloedering al een 'kader' is verloren,...

DOEL. Voorbije week was in het Waasland nogal wat te doen rond de uitspraken van Bart Casier, directeur van de Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas. Die stelde namelijk dat de komst...

DOEL. Vlak voor het kerstweekeinde werden in Doel twee perfect bewoonbare woningen professioneel 'onbewoonbaar' gemaakt. In huizen in de Pastorijstraat en de Scheldemolenstraat werden de...

DOEL. Het actiecomité Doel2020 stelt zich vragen bij het havenbeleid van de Vlaamse overheid. Volgens het comité stapelt die overheid de blunders op. Zo wordt momenteel het Doeldok -...