Luistert overheid en Antwerps Havenbedrijf wel naar Doel?

DOEL. Het Deurganckdok is officieel geopend en Koning Albert II zag hoe mooi het was. Maar dat het meest schilderachtige dorpje van het Waasland door verloedering al een 'kader' is verloren, heeft hij niet gezien. En toch is het doek nog niet uit dat kader gevallen en staat er nog een dorp én polders op. Ook al is er al veel goede wil nodig, maar er kan nog steeds gezegd worden dat Doel op de kaart staat als woongebied. En daar is nog een stevige groep mensen voor bereid te vechten om het zo te houden.

 

Het afgelopen jaar hebben Open Doel, Duimen voor Doel en de bewonersvereniging Doel 2020, zich ingespannen om een constructief gesprek aan te gaan met alle betrokken overheden. Daarbij hebben zij proberen duidelijk maken dat wat in Doel gebeurt in tegenspraak is met alle gemaakte afspraken en beloften. Zij spraken daarover met de gemeente Beveren, met de administratie, met de gouverneur, met alle betrokken kabinetten, tot met de koning toe. Maar nu moeten die mensen en groepen vaststellen dat men pertinent weigert te luisteren naar hun boodschap.


Het gaat concreet over het feit dat volgens het Vlaams regeerakkoord, wat Doel betreft 'de beslissing van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 onverkort werd uitgevoerd.' Dat houdt in dat de leefbaarheid van Doel zou gegarandeerd worden tot minimum 2007. "Welnu dat is een pertinente leugen.", aldus Doel 2020. "De beloofde leefbaarheidmaatregelen worden niet nagekomen. Men doet er daarentegen ?lles aan om Doel onleefbaar te maken. Het woonrecht wordt gesaboteerd; nieuwe bewoners wordt het moeilijk gemaakt; de huizen laat men bewust verloederen, het patrimonium wordt kapot gemaakt."


Zij hadden gehoopt dat, met de totstandkoming van het Deurganckdok, een consensus mogelijk zou zijn over de grenzen van de havengroei en dat er een oplossing zou komen voor de ondraaglijke situatie waarin de Doelenaars zich bevinden. De actievoerders stellen vast dat het tegendeel waar is: "De blunders van het Deurganckdok zijn nog niet van de baan, of de heren Bruyninickx en Delwaide hebben het al over een volgend megadok dat er voor hen moet komen tegen 2012!"

 

Vanuit Doel wordt de actie hernieuwd. Ze hebben geen andere keuze en zij zullen putten uit al de middelen die hen ter beschikking staan, zelf juridische acties zullen zij voeren. Op dit ogenblik loopt er o.m. bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nog altijd een procedure van 120 Doelenaars.


Vorige week werd een nieuw samenwerkingsakkoord gesloten tussen drie verenigingen die allen op hun manier reeds geruime tijd ijveren voor het voortbestaan van Doel: Open Doel, Duimen voor Doel en de bewonersvereniging Doel 2020. Volgende weken en maanden wordt het samenwerkingsverband verder uitgebreid. Zij willen Doel op de kaart houden en komaf maken met de zeepbelverhalen van het Antwerps Havenbedrijf.


Symbool voor de gebeurtenis van vandaag zijn ongetwijfeld de lege containers die men heeft opgestapeld langs de kant van het dorp Doel. Volgens welbepaalde prognoses zou het Deurganckdok in 2012 verzadigd zijn. En dienen daarom nu reeds plannen gesmeed voor de bouw van een tweede, nog groter containerdok, ten noorden van het Deurganckdok en dwars door Doel. Ze zullen het 'Het Saeftingedok' noemen.


Ook ere-senator Ferdinand De Bondt vindt dat het duidelijk is dat er géén maatschappelijk draagvlak bestaat voor nog maar eens containergetijdendok. Laat staan voor de financiële avonturen die daarmee samenhangen. "Vandaag lezen we dat het Deurganckdok uiteindelijk de helft m??r kost van oorspronkelijk 400 miljoen euro naar 600 miljoen euro. Maar dat klopt niet. Het is namelijk het dubbel van de oorspronkelijk geraamde kostprijs!"


Volgens de actievoerders is het duidelijk dat men die miskleum op alle mogelijke manieren probeert te camoufleren. De infrastructuurwerken die nog nodig zijn om dit dok ook operationeel te maken, de zogenaamd vergeten kosten, bedragen bovendien nog eens om en bij de 3 miljard euro. Dat men bovendien tegen elkaar op, het ene moment heeft over een spoorwegtunnel, het volgende moment over een brug, illustreert hoe ernstig dit allemaal dient genomen.


De mobiliteitsproblemen die dit dok dreigt mee te brengen met de 6,5 miljoen containers, lijken ook al onoplosbaar. "Maar de Antwerpse havenbestuurders kondigen doodleuk aan dat ze tegen eind dit jaar een Milieufefectenrapport (MER) willen klaar hebben voor het Saeftingedok. Als dat van hetzelfde allooi wordt als het MER-rapport voor het Deurganckdok weten we gelijk waar we aan toe zijn.", zo besloten de ersenatorene Ferdinand De Bondt en Paul Staes en de actiegroepen. (F)

 

Lees ook:

DOEL/BEVEREN. Nadat de rechtbank van Dendermonde uitspraak deed dat de verdere afbraak door de Maatschappij Linkerscheldeoever van woningen in Doel mocht worden verder gezet, kwamen er heel wat...

DOEL. De rechter in Dendermonde verbiedt de afbraak van veertig woningen in het dorp Doel. "De sloop van de huizen is enkel bedoeld om de overblijvende inwoners weg te jagen", redeneert...

oa deze woning in de Camermanstraat zal worden afgebrokenBEVEREN.  De Maatschappij voor Grond in Industrialisatiebeleid Linkerscheldeoever wil opnieuw 40 woningen in Doel afbreken. Het heeft...

DOEL. Voorbije week was in het Waasland nogal wat te doen rond de uitspraken van Bart Casier, directeur van de Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas. Die stelde namelijk dat de komst...

DOEL. Vlak voor het kerstweekeinde werden in Doel twee perfect bewoonbare woningen professioneel 'onbewoonbaar' gemaakt. In huizen in de Pastorijstraat en de Scheldemolenstraat werden de...

DOEL. Het actiecomité Doel2020 stelt zich vragen bij het havenbeleid van de Vlaamse overheid. Volgens het comité stapelt die overheid de blunders op. Zo wordt momenteel het Doeldok -...