Mi-Wa wijzigt afvalophaling grondig

SINT-NIKLAAS/STEKENE/TEMSE/SINT-GILLIS/WAASMUNSTER. Vanaf 2009 worden de bevoegdheden van MI-WA uitgebreid en zal de vereniging voor huisvuilophaling instaan voor de coördinatie van de afvalophaling in de elke gemeente van zijn werkingsgebied  of Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster. Er zal gestreefd worden naar meer uniformiteit, wat de dienstverlening enkel ten goede zal komen. De huisvuilzakken zullen er in alle gemeenten identiek uitzien. Ook de retributies voor een 30l- en 60l-zak worden overal gelijk geschakeld. Op die manier wordt o.a. het probleem van afvaltoerisme tegengegaan. De ophaling van huisvuil zal niet langer wekelijks gebeuren, maar tweewekelijks.

De uitbreiding van de bevoegdheden van MI-WA gebeurt volgens een ambitieus ondernemingsplan (MI-WA Plus) waarvoor de gemeenten reeds een principieel akkoord gaven. Sébastien Impe de preventie- en communicatieambtenaar bij MI-WA daarover: "Hierdoor zal de opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking een meer integraal afvalbeleid kunnen voeren. Dit zal alle gemeenten die tot haar werkingsgebied behoren, ten goede komen. Zo is uniformiteit op vlak van huis-aan-huisophaling en inzameling van afval op de containerparken één van de prioriteiten. Dit zal uiteraard bijdragen tot een betere dienstverlening naar de burger toe en tot administratieve vereenvoudiging."

Nieuw in de regio is de selectieve ophaling van GFT-afval. Groenten-, fruit- en tuinafval verdwijnt nu nog steeds in de huisvuilzak en komt nog in de verbrandingsoven terecht.En dat is zonde, want GFT kan via speciale composteerinstallaties omgezet worden tot compost, wat een zéér verrijkende materie is voor de bodem. Bovendien jaagt dit GFT-afval het gemiddelde gewicht van het restafval per inwoner in de regio ver boven de doelstellingen die op gemeentelijk en Vlaams niveau worden voorop gesteld. Deze streefgewichten bedragen respectievelijk 180kg en 150kg restafval per inwoner per jaar. De MI-WA-regio behoort momenteel tot de slechtste leerlingen van de klas.

Maar GFT wordt vanaf 1 januari 2009 ingezameld en opgehaald in een groene container. Ieder gezin ontvangt in het najaar zo een gratis container. Daarbij kan gekozen worden tussen verschillende maten, afhankelijk van de behoefte van het gezin. Er is een 40l-, 120l-, of 240l-container. Ook géén container is een optie.. Vanaf 2009 wordt de MI-WA-regio dus een GFT-regio en daarmee volgt ze het voorbeeld van de omliggende afvalintercommunales zoals IDM, VERKO en IBOGEM. De GFT-containers zullen tweewekelijks worden geledigd, d.w.z. 26 keer per jaar. De ophaling zal beurtelings gebeuren met de ophaling van huisvuil. Met deze nieuwe sorteeropdracht kunnen MI-WA en de Wase huishoudens samen de strijd aanbinden tegen de afvalberg.

Sébastien Impe verduidelijkte verder: "Reeds in de loop van mei en juni zullen alle inwoners van de MI-WA-gemeenten een brief ontvangen met de vraag een GFT-container te kiezen. Deze keuze kunnen zij doorgeven door middel van een antwoordkaart. Om een wel doordachte keuze te kunnen maken, zal iedereen voldoende geïnformeerd worden via een extra MI-WA-nieuwsbrief. Bovendien zal men de containers met eigen ogen kunnen gaan bekijken op diverse publieke locaties in de buurt. Daarnaast worden ook infosessies gepland, waar meer uitleg zal gegeven worden en waar zal worden ingegaan op vragen van de burgers. De keuze voor een container hangt af van de hoeveelheid GFT-afval die een gezin produceert. Grote gezinnen of gezinnen met een omvangrijke tuin zullen wellicht geïnteresseerd zijn in de 240l-container. Voor een gemiddeld gezin met een kleine tot middelgrote tuin zal een 120l-container voldoende zijn. Voor grote hoeveelheden tuinafval blijft het containerpark echter de goedkoopste oplossing."

Wie aan thuiscomposteren doet, kan er uiteraard voor kiezen om geen container aan te vragen. Thuiscomposteren blijft immers de meest goedkope en milieuvriendelijke manier om van je GFT-afval af te komen. Goedkope GFT-vaten kan je momenteel bekomen bij de verschillende gemeentelijke milieudiensten. Op regelmatige basis organiseert MI-WA een opleiding voor wie met composteren wil starten. Ook de compostmeesters staan steeds ter beschikking voor raad en advies.

Ook de ophaling van grof vuil zal in iedere MIWA-gemeente volgens eenzelfde werkwijze verlopen, nl. de ophaling op afroep. Ieder gezin kan 4 maal per jaar het grof vuil laten ophalen op aanvraag, waarvan tweemaal gratis.
Daarnaast worden ook alle containerparken van het Midden-Waasland in MI-WA ingebracht. Er komen bovendien 4 nieuwe parken  te Sint-Gillis-Waas, Stekene, Sinaai/Belsele en Nieuwkerken. De containerparken van Temse, Sint-Niklaas en Waasmunster worden heringericht en uitgebreid. Op de containerparken zal er gewerkt worden volgens een uniform concept en gelijke tarieven waardoor alle inwoners van de regio op alle containerparken van MI-WA terecht kunnen.

Ook afvalpreventie en communicatie m.b.t. afval worden volledig onder de vleugels van MI-WA gebracht. Daarvoor werd een preventie- en communicatieambtenaar in dienst genomen. Om de uitvoering van dit nieuwe, ambitieuze ondernemingsplan te realiseren wordt de structuur van MI-WA versterkt. In dat kader werd al overgegaan tot de aanwerving van een algemene directeur, Dhr. Sven Peeters, die begin begin deze week zijn functie opnam. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

De drie beschikbare formaten GFT-container. (foto: MiWa)REGIO. In april maakte intercommunale MiWa bekend dat ze in januari 2009 start met de selectieve ophaling van groente-, fruit- en tuinafval...

SINT-GILLIS-WAAS. We schreven in onze krant reeds uitgebreid over de uitbreiding van de bevoegdheden van intercommunale Mi-Wa. Inzake ophaling van GFT (groenten-, fruit-, en tuinafval) zal Mi-Wa...

SINT-NIKLAAS/SINT-GILLIS-WAAS. Voor het derde jaar op rij organiseert Fost Plus, samen met de afvalintercommunales en de gemeenten het sensibiliseringsproject 'Ten Afval'. Dit project nodigt...

de asbestcontainer met big bagSINT-NIKLAAS/TEMSE. Toen schepen Hugo Maes van Temse vorige week fel uithaalde naar het open bloot neerleggen van asbesthoudend afval in een open container op het...

de container van het asbestafvalTEMSE. Hugo Maes schepen van welzijn is in alle staten nu hij heeft vastgesteld dat de gesloten container voor het aanbrengen van asbestmateriaal in het containerpark...

SINT-NIKLAAS. Intercommunale Mi-Wa wijzigt haar openingsuren van de installatie voor KMO’s en zelfstandige ondernemingen. Vanaf 1 januari 2008 zijn de openingsuren voor KMO's van dinsdag...