Inzameling asbestafval in big bags wettelijk

Image
de asbestcontainer met big bag
SINT-NIKLAAS/TEMSE. Toen schepen Hugo Maes van Temse vorige week fel uithaalde naar het open bloot neerleggen van asbesthoudend afval in een open container op het containerpark, maakte dat toch heel wat inwoners ongerust. Naar aanleiding hiervan heeft MI-WA nu gereageerd en zegt dat deze inzamelwijze conform de wetgeving is en geen groter risico voor de gezondheid inhoudt dan de inzameling in een gesloten kapelcontainer.

 

Stortplaatsen voor asbesthoudend afval mogen van overheidswege (OVAM) het asbest niet langer onverpakt storten wegens te veel stofproductie. In overleg tussen OVAM en VVSG werd beslist om het asbest reeds op de containerparken in een verpakking in te zamelen. Naar Nederlands voorbeeld werd hierbij geopteerd voor de big bag. Deze grote, stevige afvalzak geldt als de meest geschikte methode voor het hele proces van inzameling en verwerking van asbesthoudend afval. Eenmaal vol wordt hij stevig afgesloten en gestort zonder nog te openen.

 

MIWA wijst op de waarde van de big bag: "Hij wordt in een open container ingebracht en verschilt daarin met de vroegere inzamelmethode in een gesloten container. Uitvoerige voorafgaande testmetingen wezen echter uit dat het risico op het vrijkomen en inademen van asbestvezels niet groter is dan bij de gesloten container. Een code van goede praktijk moet immers garanderen dat de inzameling van asbestafval in de big bag veilig gebeurt."
 
De containerparkwachters kregen ook voldoende opleiding en bezitten voldoende expertise om op een verantwoorde manier om te gaan met de big bag en het asbesthoudende afval. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen zij het asbestafval tijdig besproeien of afdekken om stof te vermijden. Het is uitgesloten dat met asbest bevuild regenwater uit de zak sijpelt.

 

Maar ook de burger moet wel even zijn verantwoordelijkheid opnemen. Zo moet die het asbesthoudend materiaal in zijn geheel aanbieden en niet vooraf in stukken breken. Het materiaal moet met de grootste voorzichtigheid in de container worden gedeponeerd om het breken maximaal tegen te gaan. Kleine stukken asbestafval of gebroken stukken worden bij voorkeur in een aparte zak verpakt, die speciaal bestemd is voor asbestafval. Op de containerparken kan gebruik gemaakt worden van beschermende kledij.

 

MI-WA wendt alle mogelijke kanalen aan om de burger voldoende te informeren over een correcte en veilige omgang met asbesthoudend afval. Gratis folders zijn te bekomen bij MI-WA en de gemeentelijke milieudiensten. Met vragen kan men steeds terecht bij de deskundige medewerkers van MI-WA op het volgende telefoonnummer: 03 776 72 50. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

De drie beschikbare formaten GFT-container. (foto: MiWa)REGIO. In april maakte intercommunale MiWa bekend dat ze in januari 2009 start met de selectieve ophaling van groente-, fruit- en tuinafval...

SINT-GILLIS-WAAS. We schreven in onze krant reeds uitgebreid over de uitbreiding van de bevoegdheden van intercommunale Mi-Wa. Inzake ophaling van GFT (groenten-, fruit-, en tuinafval) zal Mi-Wa...

SINT-NIKLAAS/STEKENE/TEMSE/SINT-GILLIS/WAASMUNSTER. Vanaf 2009 worden de bevoegdheden van MI-WA uitgebreid en zal de vereniging voor huisvuilophaling instaan voor de coördinatie van de...

SINT-NIKLAAS/SINT-GILLIS-WAAS. Voor het derde jaar op rij organiseert Fost Plus, samen met de afvalintercommunales en de gemeenten het sensibiliseringsproject 'Ten Afval'. Dit project nodigt...

de container van het asbestafvalTEMSE. Hugo Maes schepen van welzijn is in alle staten nu hij heeft vastgesteld dat de gesloten container voor het aanbrengen van asbestmateriaal in het containerpark...

SINT-NIKLAAS. Intercommunale Mi-Wa wijzigt haar openingsuren van de installatie voor KMO’s en zelfstandige ondernemingen. Vanaf 1 januari 2008 zijn de openingsuren voor KMO's van dinsdag...