Geen extra in- en uitrit voor de Grote Markt

SINT-NIKLAAS. Het team dat het winnende ontwerp tekende voor de vernieuwing van de Grote Markt voorzag in haar ontwerp geen noordelijke ontsluiting en dat was nochtans een voorwaarde. Een ontwerp zonder tweede in- en uitrit scoort beter omdat het minder omgevingsruimte claimt en geen barrière vormt tussen rand en plan. Bovendien zou een extra in- en uitrit voor meer complexiteit zorgen. De stad volgt de redenering van het project en laat de tweede in- en uitrit definitief vallen. 

Er moet dan wel een oplossing gezocht worden voor een gemiddelde parkeervraag van 75 parkeerplaatsen. Die plaatsen moeten beschikbaar vanaf de start van de werken en de parking Grote Markt niet meer bereikbaar is vanuit het noorden. Om dat op te lossen, wordt er op korte termijn gekozen voor een optimalisatie van het gebruik van de parkings aan de Stationsstraat, Schouwburgplein en Zwijgershoek, extra publieke parkeercapaciteit op of rond de Hofstraat en afspraken met eigenaars van private parkings om de restcapaciteit in te zetten voor specifieke doelgroepen. Op middellange termijn bekijkt de stad of dit publiek parkeerareaal geïntegreerd kan worden in de vernieuwde cultuursite rond de stadsschouwburg en academies. Hiervoor wordt de studie ‘Masterplan voor de stadsschouwburg’ vervroegd van het geplande 2023 naar 2021. (mb)

 

Lees ook:

Laatste fase heraanleg N450 start op 5 oktober

BEVEREN. De werken aan de heraanleg van de N450 in Melsele gaan op 5 oktober hun laatste fase  in. In deze fase wordt de rijbaan tussen het kruispunt Koolputstraat-Dijkstraat tot en met het viaduct...

Parking OCMW WZC De Reiger gaat dicht

TEMSE. De parking aan WZC De Reiger en LDC 't Achterpoortje gaat vanaf maandag 3 augustus dicht. Dan starten immers de werken voor de nieuwbouw van het woonzorgcentrum. De Reiger is vanaf dan enkel...

Bioskoop wil drive-in op Sint-Niklase Grote Markt

SINT-NIKLAAS. Vorig jaar organiseerde BIOSKOOP een openluchtcinema op het Castrohof in Sint-Niklaas. Omdat een openluchtcinema door de coronamaatregelen niet mogelijk is, wil BIOSKOOP gedurende een...

Parking Gildenhuis binnenkort voor zes weken dicht

BEVEREN. Vanaf eind oktober zal de parking aan het Gildenhuis in Beveren voor zes weken afgesloten worden. De ingreep kadert in de rioleringswerken in de Ciamberlanidreef. Tijdens de kerstvakantie...