Geen extra in- en uitrit voor de Grote Markt

SINT-NIKLAAS. Het team dat het winnende ontwerp tekende voor de vernieuwing van de Grote Markt voorzag in haar ontwerp geen noordelijke ontsluiting en dat was nochtans een voorwaarde. Een ontwerp zonder tweede in- en uitrit scoort beter omdat het minder omgevingsruimte claimt en geen barrière vormt tussen rand en plan. Bovendien zou een extra in- en uitrit voor meer complexiteit zorgen. De stad volgt de redenering van het project en laat de tweede in- en uitrit definitief vallen. 

Er moet dan wel een oplossing gezocht worden voor een gemiddelde parkeervraag van 75 parkeerplaatsen. Die plaatsen moeten beschikbaar vanaf de start van de werken en de parking Grote Markt niet meer bereikbaar is vanuit het noorden. Om dat op te lossen, wordt er op korte termijn gekozen voor een optimalisatie van het gebruik van de parkings aan de Stationsstraat, Schouwburgplein en Zwijgershoek, extra publieke parkeercapaciteit op of rond de Hofstraat en afspraken met eigenaars van private parkings om de restcapaciteit in te zetten voor specifieke doelgroepen. Op middellange termijn bekijkt de stad of dit publiek parkeerareaal geïntegreerd kan worden in de vernieuwde cultuursite rond de stadsschouwburg en academies. Hiervoor wordt de studie ‘Masterplan voor de stadsschouwburg’ vervroegd van het geplande 2023 naar 2021. (mb)

 

Lees ook:

TEMSE. Maandag, 15 maart, start het laatste deel van het project rond de tweede scheldebrug: de aanleg van de ontsluitingsweg tussen de Wilfordkaai en het Stationsplein. De ontsluitingsweg moet het...

Vanaf 16 november zijn de parkeerplaatsen tussen de bomen op de Markt opnieuw beschikbaar. LOKEREN. Sinds drie weken is de verkeerssituatie aan de Lokerse markt gewijzigd. Door de...

In een proefopstelling verdwijnen deze parkeerplaatsen op het Lokerse marktplein. LOKEREN. Met grote bouwprojecten aan de Hagewinde, Bergez en De Vreese in het vooruitzicht, zal de stad het...

LOKEREN. Studiebureau en de stad Lokeren trekken vanmiddag de straat op om de verkeersstromen in de binnenstad in kaart te brengen. Op verschillende plaatsen zullen medewerkers van studiebureau...

LOKEREN. In zijn beleidsnota 2007-2012 stelde het stadsbestuur zich tot doel, om van de Markt het ultiem uithangbord voor stadshernieuwing te maken. De nabijheid van de Durme zou daarbij veel meer...

het stadhuis van Lokeren; LOKEREN. De herinrichting van de Lokerse Markt zit in een stroomversnelling. Eind mei keurt de gemeenteraad de algemene voorwaarden en het bestek voor de aanduiding...