Minder verkeer, meer sfeer op Lokerse markt

Image
In een proefopstelling verdwijnen deze parkeerplaatsen op het Lokerse marktplein.
LOKEREN. Met grote bouwprojecten aan de Hagewinde, Bergez en De Vreese in het vooruitzicht, zal de stad het marktplein opnieuw aanleggen. Voor het stadsbestuur de graafmachines inzet, wil het eerst een nieuwe verkeersregeling uittesten. Vanaf maandag 5 oktober verdwijnen de parkeerplaatsen tussen de bomen op het marktplein en wordt de straat tussen de post en het stadhuis verkeersvrij. Het verkeer moet dan langs de overzijde van de markt in twee richtingen rijden.

Zoals de verkeersstroom nu geregeld is, staan er regelmatig lange files in de Lokerse centrumstraten. Met de nieuwe (proef)opstelling moeten die problemen tot het verleden behoren. Burgemeester Anthuenis en de schepenen Liebaut en Mels benadrukten vooral het woord ‘proef’. Zij sluiten dus niet uit dat er na enige tijd opnieuw wijzigingen komen, die dan opnieuw getest zullen moeten worden. Een vaste termijn willen zij hier niet opplakken. De voornaamste bekommernis is dat er een verkeersregeling komt die uiteindelijk zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de bevolking. "We gaan ruim de tijd nemen om te onderzoeken welke gevolgen de nieuwe regeling heeft op de wekelijkse markt, op de organisatie van evenementen en feestelijkheden, op horeca en middenstand. En om na te gaan wat het effect is op de omliggende straten", aldus burgemeester en schepenen.

proefopstelling

Image
De rijrichting tussen het museum en de Schoolstraat wordt omgekeerd.
Vanaf 5 oktober wordt de straat tussen het postgebouw en het stadhuis een zone voor de zwakke weggebruiker. Gemotoriseerd verkeer mag er enkel om te laden en te lossen. Op het weggedeelte tussen museum en Schoolstraat komt éénrichtingsverkeer van het museum naar de Schoolstraat. De rijrichting draait er dus om in vergelijking met de huidge situatie. Alleen bussen, fietsen en bromfietsen mogen nog in de twee richtingen rijden.
Aan de kant van de Schoolstraat richting kerk zal enkel verkeer toegelaten zijn richting Kerkstraat, met uitzondering voor fietsers en bromfietsers. Vanuit de Kerkstraat mag men dus niet meer met de wagen richting Markt. Op het gedeelte vanaf het stadhuis tot nabij de Schoolstraat is verkeer in beide richtingen toegelaten. Vanaf het postkantoor, richting museum, geldt net als nu éénrichtingsverkeer. Om te vermijden dat chauffeurs de doorsteek van Groentemarkt naar Oude Vismijn als sluipweg gebruiken, zal daar de rijrichting omgedraaid worden van Oude Vismijn naar Groentemarkt.

minder parkeerruimte op markt

De parkeerplaatsen onder en tussen de twee bomenrijen op de Markt wordt afgesloten, waardoor in de toekomst meer ruimte kan vrijkomen voor evenementen en feestelijkheden. Eigenlijk jammer dat de oude kiosk daar reeds lang verdwenen is… Markt- en kermiskramen zullen nog altijd hun vertrouwde plek kunnen innemen. 

Image
De rijbaan tussen het postgebouw en het stadhuis wordt verkeersvrij.
Door de nieuwe maatregelen zou het aantal auto’s op de Markt moeten dalen. Bovendien zullen de verkeersstromen via de meest geschikte straten worden gestuurd. Volgens studiebureau Technum worden bijna nooit alle parkeerplaatsen op de Markt gebruikt. Inkrimping van dit aantal plaatsen zou, als we deze studie mogen geloven, geen ernstige problemen veroorzaken. De parkeerruimtes van Kerkplein en Cultureel Centrum blijven vlot bereikbaar, zowel vanaf de Markt als vanuit de Poststraat.

Om te kunnen vergelijken, is de stad nu reeds gestart met verkeerstellingen in de straten rond het markplein. Die meten zullen opnieuw gebeuren na de proefopstelling. Dan zal het effect van de nieuwe proefopstelling op verkeerscirculatie, verkeersdruk en parkeerbezetting duidelijk worden. "Als daaruit mocht blijken dat aanpassingen nodig zijn, kan de proefopstelling van de Markt nog worden bijgestuurd. Nadien wordt dan bekeken hoe de definitieve herinrichting wordt aangepakt.", klinkt het. 

Na verloop van enkele maanden zullen de Lokeraars, middenstand en horeca op en rond de Markt hun mening kunnen geven over de nieuwe situatie. Burgemeester Anthuenis en schepen Liebaut vinden het zeer belangrijk om op die wijze de mening van de burgers te horen. Dan kan begonnen worden met inplanning van een eigentijdse herinrichting van de Markt. "De Markt moet een plek zijn waar iedereen graag komt. Het kloppende hart van onze stad", aldus de burgemeester. (jdw)

Image
het nieuwe verkeerscirculatieplan dat vanaf maandag 5 oktober van start gaat
 

 

 

Lees ook:

LOKEREN. Het stadsbestuur is al een poos bezig met de herinrichting van het Lokerse marktplein. Zo is de verkeerssituatie er al aangepast, konden inwoners hun mening kwijt over de nieuwe...

Het nieuwe voorontwerp van de Lokerse markt is klaar. LOKEREN. Nadat op het Marktplein in Lokeren enkele proefopstellingen uitgeprobeerd werden - en zoveel mogelijk rekening houdende met...

Vanaf 16 november zijn de parkeerplaatsen tussen de bomen op de Markt opnieuw beschikbaar. LOKEREN. Sinds drie weken is de verkeerssituatie aan de Lokerse markt gewijzigd. Door de...

LOKEREN. Studiebureau en de stad Lokeren trekken vanmiddag de straat op om de verkeersstromen in de binnenstad in kaart te brengen. Op verschillende plaatsen zullen medewerkers van studiebureau...

LOKEREN. In zijn beleidsnota 2007-2012 stelde het stadsbestuur zich tot doel, om van de Markt het ultiem uithangbord voor stadshernieuwing te maken. De nabijheid van de Durme zou daarbij veel meer...

het stadhuis van Lokeren; LOKEREN. De herinrichting van de Lokerse Markt zit in een stroomversnelling. Eind mei keurt de gemeenteraad de algemene voorwaarden en het bestek voor de aanduiding...