Liefkenshoektunnel moet goedkoper

WAASLAND/BEVEREN. De opening van het Deurganckdok in juli heeft bij heel wat mensen die begaan zijn met mobiliteit, problemen aangekondigd. Luc Maes (VLD) heeft reeds een eigen visie kenbaar gemaakt en heeft die ook doorgespeeld naar Minister Peeters van Openbare werken, Fientje Moerman van Economie en Dirk Van Mechelen van Financi?n en begroting. Een belangrijk onderdeel is de inschakeling van de Liefkenshoektunnel die echter te hoge tolgelden vraagt. Maes vindt dat discriminerend voor mensen uit de buurt in het Waasland en het Antwerpse.

 

Mensen uit de buurt betalen evenveel verkeersbelasting als alle Vlamingen terwijl zij ook nog eens pakken geld gaan betalen aan tolgelden. Deze opmerking wordt in het Waasland regelmatig gehoord en zal, volgens Luc Maes, ongetwijfeld sterk toenemen na realisatie van de Oosterweelverbinding. Het provincieraadslid brengt in herinnering dat bij de opening van de Liefkenshoektunnel, 100 oude franken werd betaald, vandaag is dat meer dan het dubbele of 5 euro per enkele rit. Via teletol kan dit weliswaar dalen tot 2,85 euro maar dan moet wel minimum 250 euro per jaar tolgelden betaald worden. Een stijging van meer dan 100% terwijl in dezelfde periode steeds lage inflatiecijfers opgetekend werden en de globale levensduurte hooguit met 20% gestegen is.


Mensen uit de Wase regio, die in de ruime buurt wonen maken veel meer kans om van deze tunnel gebruik te moeten maken omdat zij voor werk, ontspanning of familie en vriendenbezoek aangewezen zijn op deze tunnels. De rekening voor Waaslanders en inwoners uit de Antwerpse regio kan behoorlijk oplopen ook met elektronische betaalsystemen. Iemand die toevallig aan de overkant werkt en aangewezen is op Liefkenshoektunnel betaald vandaag 1.254 euro per jaar met teletol en 2.200 euro indien er manueel betaald wordt.


Verder vreest Maes ook voor het vrachtvervoer, dat toch al het grootste deel van de kosten voor haar rekening zal moeten nemen en nu dreigen er weer ongewenste nevenverschijnselen voor de Vlaamse Transporteurs. Het internationaal transport zal het gemakkelijker zijn om uit te wijken naar andere wegen, maar dan komen er andere problemen zoals de overlast op de Brusselse Ring. Luc Maes vraagt dan ook aan de ministers het huidig financieringssysteem voor de Liefkenshoektunnel en het aangekondigde voor de Oosterweelverbinding,
te wijzigen in een systeem waarbij alle Vlamingen gelijke lasten dragen en ook de vele buitenlanders meebetalen. Hij wil daarbij zeker niet de private inbreng voor de financiering in vraag stellen. Er zijn echter verschillende mogelijkheden om de investeerders terug te betalen.


Ofwel wordt de private investeerder terugbetaald vanuit belastinggelden op basis van het geregistreerde aantal gebruikers zoals dit vandaag voor de tunnels en bruggen in Luik gebeurt. Maar dit voorstel geniet niet de voorkeur van de Beverenaar. Hij zou liever een tolsysteem voor vrachtwagens zien , op alle autowegen in Vlaanderen.
Provincieraadslid en Bevers gemeenteraadslid Luc Maes, heeft dus aan de betrokken ministers een paar alternatieven voorgelegd en hij vraagt hen, die te willen onderzoeken. Maar zitten de ministers niet op dezelfde golflengte, dan vraagt hij hen toch om o.a. een korting toe te staan voor de bewoners uit de omgeving van de tunnel. Een korting, die afneemt naargelang de afstand tot de woonplaats zodat de discriminatie een stukje vermindert maar ze zeker voor een aantal mensen nog niet oplost. Maes besloot: "Indien er niets gebeurt, dreigt een fundamenteel ongelijke behandeling van een groot aantal medeburgers die vooral in het Waasland en in Antwerpen wonen. Kan een Vlaamse overheid zich dit wel veroorloven?" (F)

 

 

Lees ook:

REGIO. De Wase Economische en Ecologische belangen of kortweg W-eb onderzocht de studies van de DAM rond de Grote Ring en de Liefkenshoektunnel, waarbij prognoses van weleer grote foutmarges...

ANTWERPEN-LINKEROEVER. De commissie Openbare Werken van het Vlaams parlement heeft donderdagvoormiddag de alternatievenstudie over de Oosterweelverbinding besproken. Het commissiedebat evolueerde...

BEVEREN. Volksverteghenwoordiger Bruno Stevenheydens heeft in de commissie Infrastructuur minister Inge Vervotte gesproken over de noodzakelijke en dringende aanleg van de Liefkenshoekspoortunnel....

BEVEREN. Het Beverse provincieraadslid Luc Maes, gaat in de provincieraad de gouveneur wijzen op de gevolgen van het openstellen van het Deurganckdok. De eerste schepen worden daar immers al op 1...

BEVEREN/DOEL. Provincieraadslid Luc Maes heeft  de mobiliteitproblemen die de Beverse regio zal moeten verwerken na de opening van het Deurganckdok,aan gouverneur Denys voorgelegd.

BEVEREN. Vlaams Belang Beveren is misnoegd om ze geen motie kreeg op de provincieraad. De partij wou een motie indienen om via de proncieraad bij de federale regering aan te dringen op de aanleg van...