Provincieraadslid Luc Maes vreest mobiliteitsproblemen opening Deurganckdok

BEVEREN. Het Beverse provincieraadslid Luc Maes, gaat in de provincieraad de gouveneur wijzen op de gevolgen van het openstellen van het Deurganckdok. De eerste schepen worden daar immers al op 1 juli verwacht. Dit zal uiteraard nog maar een beperkte activiteit zijn maar de containertrafiek zal daarna zeer snel toenemen. Luc Maes maakt zich zorgen rond de verkeersdrukte en de leefbaarheid van het noordoosten van het Waasland en Beveren.

 

Luc Maes voorspelt: " Op termijn worden er in het Deurganckdok een enorme hoeveelheid containers per jaar verwacht om aan of afgevoerd te worden. Ik heb cijfers gelezen tussen de 8 en 15 miljoen containers per jaar. Hiervan hopen wij dat 40% via het spoor en de binnenvaart kan afgevoerd worden. Zelfs bij dit optimistische cijfer moeten er nog steeds 5 tot 9 miljoen containers via de weg passeren. Als we zon- en feestdagen niet meerekenen betekent dit 17.000 tot 30.000 extra containers per dag over de weg. Een gigantisch cijfer waar we duidelijk niet klaar voor zijn. De toenemende tewerkstelling zal ook bijkomend woon werkverkeer opleveren."


Het provincieraadslid, ook gemeenteraadslid van Beveren, ziet nog andere problemen. Zo kan het vervoer per spoor voor problemen op de weg zorgen want de spoorlijn van en naar de haven, dwarst de N70 gelijkgronds te Melsele. Indien 20% van de containers via het spoor vervoerd worden zullen hier in de toekomst 6.000 tot 10.000 containers extra per dag voorbijschuiven. Verwacht wordt dat minstens 100 lange goederentreinen extra zullen langs komen zodat de spooroverweg nabij de tramterminus, bijna continu zal sluiten. Het wegvervoer komt in het gedrang.
Luc Maes vraagt de gouverneur dan ook naar een definitieve en duurzame oplossing die best ook al rekening houdt met de latere doortrekking van de tram naar Beveren.


Ook op de weg ziet Maes problemen. De Oosterweelverbinding met de "Lange Wapperbrug" zal nog jaren op zich laten wachten. Minister Peeters heeft ondertussen ook al laten horen dat er een verbinding van de E17 naar de E34 en zo naar de Liefkenshoekrtunnel moet komen om de haven te ontsluiten. Luc Maes vraagt zich af of dat dan toch de fameuze "Grote Ring" rond Beveren zal zijn. Hij verduidelijkt: "Persoonlijk vrees ik dat dit stuk autosnelweg ook grote gevaren voor de haven inhoudt omdat de Liefkenshoektunnel op zijn beurt zeer snel dreigt oververzadigd te worden."


Maar het ene dok is nog niet open of schepen Delwaide van Antwerpen denkt al aan het andere. Dat is het Saeftingedok, dat als getijdendok ter hoogte van Doel zal komen. Ook dat wil Luc Maes aankaarten op de provincie Oost-Vlaanderen. Hij vindt dat hier niet overhaast te werk mag gegaan worden  en hij pleit ervoor dat eerst de globale impact van het Deurganckdok in volle activiteit, moet afgewacht worden vooraleer er nieuwe plannen worden gesmeed. Luc Maes besloot:"Als we niet eerst de mobiliteitsproblemen oplossen, die het Deurganckdok meebrengt, zullen investeerders niet ge?nteresseerd zijn in dit nieuwe dok. Het is onze taak om de overheidsmiddelen zo zuinig en effici?nt mogelijk te besteden en behoedzaam om te gaan met de beperkte ruimte die we nog hebben."


Bij dat alles maakt provincieraadslid Maes ook de bedenking dat, als Antwerpen nog meer aanspraak wil maken op Waas  grondgebied en op Wase wegen, zij er ten minste een prijs voor betalen door meer inspraak te geven en door veel beter te laten mee genieten van de lusten. Hij rekent daarbij op een sterke, eendrachtige Oost-Vlaamse frontvorming die gedragen wordt door de gouverneur zelf.(F)

 

 

Lees ook:

REGIO. De Wase Economische en Ecologische belangen of kortweg W-eb onderzocht de studies van de DAM rond de Grote Ring en de Liefkenshoektunnel, waarbij prognoses van weleer grote foutmarges...

ANTWERPEN-LINKEROEVER. De commissie Openbare Werken van het Vlaams parlement heeft donderdagvoormiddag de alternatievenstudie over de Oosterweelverbinding besproken. Het commissiedebat evolueerde...

BEVEREN. Volksverteghenwoordiger Bruno Stevenheydens heeft in de commissie Infrastructuur minister Inge Vervotte gesproken over de noodzakelijke en dringende aanleg van de Liefkenshoekspoortunnel....

BEVEREN/DOEL. Provincieraadslid Luc Maes heeft  de mobiliteitproblemen die de Beverse regio zal moeten verwerken na de opening van het Deurganckdok,aan gouverneur Denys voorgelegd.

WAASLAND/BEVEREN. De opening van het Deurganckdok in juli heeft bij heel wat mensen die begaan zijn met mobiliteit, problemen aangekondigd. Luc Maes (VLD) heeft reeds een eigen visie kenbaar gemaakt...

BEVEREN. Vlaams Belang Beveren is misnoegd om ze geen motie kreeg op de provincieraad. De partij wou een motie indienen om via de proncieraad bij de federale regering aan te dringen op de aanleg van...