Gouverneur treedt provincieraadslid Maes bij rond mobiliteit Deurganckdok

BEVEREN/DOEL. Provincieraadslid Luc Maes heeft  de mobiliteitproblemen die de Beverse regio zal moeten verwerken na de opening van het Deurganckdok,aan gouverneur Denys voorgelegd.

 

De gouverneur somde de nieuwe trafieken op die verwacht  worden en waarbij de volledige capaciteit zal bereikt worden in 2010. Volgens de studies hoopt men op termijn ruim 40% van de containers aan en af te voeren over het water, ongeveer 16% via het spoor zodat vrachtvervoer eveneens ongeveer 45% voor zijn rekening moet nemen.
Van deze trafiek gaat ongeveer 80% in de richting het oosten, en ongeveer 20% naar het westen en het zuiden.  De eerste nieuwe infrastructuurwerken in en om Antwerpen, met de Lange Wapperbrug, zouden pas klaar zijn in 2011 of 2012. Ook de gouverneur verwacht zeer grote problemen inzake mobiliteit, omdat sommige projecten zoals de Oosterweelverbinding en de Liefkenshoekspoortunnel veel te laat zullen klaar zijn.


Raadslid Maes had nog meerdere vragen maar wegens tijdgebrek zullen die in de zitting van volgende maand worden besproken door gedeputeerde Verleyen. Maar Luc Maes heeft al gezegd dat hij ondertussen het mobiliteitsdebat rond Antwerpen en in het Waasland niet laat rusten en hij stuurde reeds een open brief naar enkele Vlaamse ministers in verband met de huidige tolgelden in de Liefkenshoektunnel en de geplande tolgelden voor de  Oosterweelverbinding. (F)

 

 

Lees ook:

REGIO. De Wase Economische en Ecologische belangen of kortweg W-eb onderzocht de studies van de DAM rond de Grote Ring en de Liefkenshoektunnel, waarbij prognoses van weleer grote foutmarges...

ANTWERPEN-LINKEROEVER. De commissie Openbare Werken van het Vlaams parlement heeft donderdagvoormiddag de alternatievenstudie over de Oosterweelverbinding besproken. Het commissiedebat evolueerde...

BEVEREN. Volksverteghenwoordiger Bruno Stevenheydens heeft in de commissie Infrastructuur minister Inge Vervotte gesproken over de noodzakelijke en dringende aanleg van de Liefkenshoekspoortunnel....

BEVEREN. Het Beverse provincieraadslid Luc Maes, gaat in de provincieraad de gouveneur wijzen op de gevolgen van het openstellen van het Deurganckdok. De eerste schepen worden daar immers al op 1...

WAASLAND/BEVEREN. De opening van het Deurganckdok in juli heeft bij heel wat mensen die begaan zijn met mobiliteit, problemen aangekondigd. Luc Maes (VLD) heeft reeds een eigen visie kenbaar gemaakt...

BEVEREN. Vlaams Belang Beveren is misnoegd om ze geen motie kreeg op de provincieraad. De partij wou een motie indienen om via de proncieraad bij de federale regering aan te dringen op de aanleg van...