Windturbineplan voor Linkeroever Antwerpse haven

Image
Een beeld uit maart 2010: in Waaslandhaven zijn al stappen gezet voor het ontwikkelen van hernieuwbare energie. Er zullen nog meer windturbines worden gebouwd. Vooraan één van de talrijke zonnepanelenverzamelingen aan het bedrijf ADPO.
WAASLANDHAVEN. Het ziet er naar uit dat in de Waaslandhaven een omvangrijk windturbinepark zal worden uitgebouwd. Dat hopen het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever  samen met private partners een te realiseren. De Vlaamse WindEnergie Associatie (VWEA) en de Vlaamse minister van Energie Freya Van den Bossche hebben recentelijk het Antwerpse zeehavengebied aangeduid als dé uitgelezen locatie voor de inplanting van grootschalige windturbines.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever hebben de voorbije week een samenwerkingsakkoord ondertekend voor de opmaak van een gebiedsdekkend windturbineplan voor het Linkerscheldeoevergebied. Beide partijen hebben niet gewacht op de bevindingen van VWEA en de Vlaamse overheid om de handen in elkaar te slaan.

Hun conclusies bevestigen evenwel de ambities van het Havenbedrijf en de Maatschappij om de mogelijkheden voor het ontwikkelen van hernieuwbare energie in het havengebied maximaal te benutten. Ook op Rechteroever werd eerder al de aanzet voor een windplan gegeven.

Het Havenbedrijf en de Maatschappij beogen de optimale en maximale invulling van windturbines, en dit in samenspraak met de havengebruikers. Alle relevante invloedsfactoren worden in samenspraak met de betrokken beheerders in kaart gebracht. In juni worden naar verwachting de eerste resultaten bekendgemaakt. Deze zullen dan besproken worden met de havengebruikers en andere belanghebbenden.(R.D.)

 

 

Lees ook:

HAVEN. Merilinja Oy, een Finse scheepsoperator, is een nieuwe containerdienst gestart tussen Kokkola, een haven in het westen van Finland, en Antwerpen. Het eerste containerschip op deze dienst, de...

De Vlaamse Havendag van 5 juli werd voorgesteld door vlnr Schepen Peter Deckers van Beveren, Havenschepen van Antwerpen Marc Van Peel en Roger Roels van Alfaport Antwerpen.KALLO/ANTWERPEN. In het...

WAASLAND/KRUIBEKE. In het weekend van 14 - 15 juni zal overal in Europa de energie van wind worden gevierd. Ook Wase Wind, met de windturbines langs de E17 in Kruibeke, viert mee op zaterdag 14...

PROVINCIE/WAASLAND. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft een voorontwerp van provinciaal beleidskader voor windturbines goedgekeurd. Het voorontwerp werkt een beleidskader uit waarin...

De windturbines langs de E17 in Kruibeke bepalen al geruime tijd mee het Wase landschap, hier bekeken vanuit Haasdonk.PROVINCIE/WAASLAND De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen keurde...

BEVEREN. Mogelijk komen er langs de E17 drie nieuwe windturbines. Het bedrijf Nortech bvba voert een projectstudie. "De drie nieuwe turbines zullen genoeg elektricitieit produceren voor de...