N-VA Waasland heeft oog voor havengebied Linkeroever

Image
De aanleg van de Gentboog aan de Vendoorn in Melsele-Zwijndrecht was een goede stap voor een vlotter vrachtvervoer vanuit de haven.
REGIO. N-VA Waasland heeft een bepaalde visie omtrent de verdere ontwikkeling van Linkeroever en plaatst die in een globaal Vlaams havenbeleid. Maar daarin blijft een leefbare toekomst voor mens, economie en milieu het belangrijkste gegeven. N-VA vindt dat een duidelijke afbakening van het havengebied zich opdringt. Daarbij moet dan weer de vrijwaring van Verrebroek, Kieldrecht, Kallo en Prosperpolder als leefbare woonkernen voorop staan.

De N-VA vindt dat de nieuwe Vlaamse regering meer werk moet maken van een eenduidig Vlaams Havenbeleid. Nu werken de verschillende ‘gemeentelijke’ havenbesturen (Antwerpen, Brugge en Gent) als concurrenten, die teveel redeneren vanuit hun lokaal oogpunt. "We moeten erover waken dat er geen Vlaamse versie van wafelijzerpolitiek tot stand komt. In afwachting van één Vlaams havenbedrijf, moeten de Wase gemeentebesturen meer inspraak krijgen in het gemeentelijk havenbedrijf van Antwerpen. Enkel de lasten dragen en slechts een klein aandeel in de lusten delen, moet wat ons betreft tot het verleden behoren", zei N-VA in een persnota enige tijd geleden.

Het havengebied moet volgens de partij dringend en definitief afgebakend worden om de inwoners van de aanpalende dorpskernen de nodige rechtszekerheid te geven. Deze afbakening moet in ieder geval de dorpskernen van Verrebroek, Kieldrecht, Kallo en Prosperpolder vrijwaren. De nodige infrastructuurwerken om deze dorpen leefbaar te houden moeten worden voorzien. Zo pleit de N-VA voor de aanleg van groene buffers die elk visueel contact met de haveninstallaties onmogelijk maken. Verder moet alle vrachtverkeer uit de dorpskernen geweerd worden.

Wat het Saeftinghedok betreft wijst N-VA er op dat er nog geen ernstige en objectieve, maatschappelijke kosten-batenanalyse werd gemaakt waaruit de noodzaak voor een dergelijk dok blijkt. Alle veiligheidsexperts zijn het er over eens dat er best rekening wordt gehouden met een veiligheidsperimeter van 1.800 meter rond de kerncentrale waarbinnen geen industriële activiteit mag worden uitgeoefend. Bovendien zit het Deurganckdok ook nog lang niet vol.

Ook de mobiliteit speeltin het havenbeleid een belangrijke rol. De N-VA heeft bijvoorbeeld, de ontdubbeling van de Temsebrug steeds resoluut gesteund en is tevreden met de realisatie ervan. Het zal de mobiliteit van het Waasland richting WIllebroek, Mechelen en Brussel fel verbeteren. De Vlaamse regering realiseerde evenwel geen bijkomende verbinding richting Antwerpen: om tal van politieke en andere redenen kwam de Lange Wapper of een andere verbinding er niet. N-VA Waasland is en blijft voorstander van een bijkomende verbinding tussen beide Scheldeoevers, om zo de ontsluiting van het Waasland naar Antwerpen te verbeteren.
Ook staat N-VA achter het vergroten van het vervoer van containers via binnenvaart en spoor. Het Havenbestuur, de gemeenten en de verschillende overheden moeten daarvoor gezamenlijke inspanningen leveren. De overheid moet hier dwingender kunnen optreden.

En over spoor gesproken, vindt N-VA Waasland dat de organisatie en het commercieel beleid van B-Cargo moeten aangepast worden om een meer flexibele aanpak naar de klanten voor vrachtvervoer per spoor en een grotere efficiëntie mogelijk te maken. De Liefkenshoekspoortunnel is daarin een belangrijk gegeven.
N-VA besluit: "Een regionalisering van de spoorwegen is hierbij een noodzakelijke stap, zodat er een spoorbeleid kan ontwikkeld worden op maat van de noden en belangen van Vlaanderen en de Vlamingen." (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

KALLO. Actievoerders van de scheepvaartpolitie hebben dinsdag van 10u15 tot 12u35 de Kallosluis in de Waaslandhaven geblokkeerd. Het Gemeentelijk Havenbedrijf is daar niet gelukkig mee wat met deze...

Op verschillende plaatsen in de Antwerpse haven is gratis WiFi beschikbaar.HAVEN. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen stelt vanaf maandag 15 december zijn nieuwe draadloze netwerk WiFi...

HAVEN. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wil zich in de toekomst sterker profileren in het achterland. Het wil daartoe partnerships aangaan met een aantal havengebruikers. Eind oktober werden...

HAVEN. Een delegatie van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) heeft van 7 tot 14 november een bezoek gebracht aan de Chinese stad Shenzhen. In het begin van de missie stond de deelname aan...

HAVEN. Merilinja Oy, een Finse scheepsoperator, is een nieuwe containerdienst gestart tussen Kokkola, een haven in het westen van Finland, en Antwerpen. Het eerste containerschip op deze dienst, de...

De Vlaamse Havendag van 5 juli werd voorgesteld door vlnr Schepen Peter Deckers van Beveren, Havenschepen van Antwerpen Marc Van Peel en Roger Roels van Alfaport Antwerpen.KALLO/ANTWERPEN. In het...