Verkoopt Beveren gemeentelijke gebouwen in Doel?

Image
Het gemeentehuis van Doel moet 75.000 euro kosten.
DOEL.In 2006 heeft het gemeentebestuur het standpunt ingenomen een visie te ontwikkelen omtrent het behoud van een aantal relicten en functies in Doel indien er geen 2de containerdok in de Waaslandhaven zou komen. Wat het Saeftinghedok betreft, daar is geen nood aan om het te bouwen al hebben ze daar in Antwerpse havenkringen wel een ander gedacht. N-VA Waasland heeft daarrond ook een visie. Kan Doel dan toch anders worden bekeken en op zeker vlak worden behouden?

De N-VA heeft ernstige vragen bij het Saeftinghedok. Zo is er nog geen ernstige en objectieve
maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt waaruit de noodzaak voor een dergelijk dok blijkt. Dit onderzoek moet ernstig worden genomen. De groeiprognoses voor de haven, die sommige belangengroeperingen naar voor schuiven, moeten immers met een korrel zout genomen worden. Zeker in het licht van de huidige internationale economische crisis waarin we verkeren.

N-VA wijst er ook op dat alle veiligheidsexperts het er over eens zijn dat er best rekening wordt gehouden met een veiligheidsperimeter van 1.800 meter, rond de kerncentrale waarbinnen geen industriële activiteit mag worden uitgeoefend. Ook zit het recente Deurganckdok absoluut niet aan zijn maximumcapaciteit van overslag. Daarnaast pleit de N-VA voor inbreiding in de verschillende bestaande terreinen binnen het havengebied : nuttige ruimtebesteding zonder onnodig nieuwe gronden in gebruik te nemen.

Geen nieuw getijdendok betekent ook andere kijk naar het behoud van Doel. N-VA vindt dat het dorp Doel geherwaardeerd moet worden wanneer blijkt uit het onderzoek van de maatschappelijke kosten-batenanalyse, dat het Saeftinghedok niet zal gerealiseerd worden. Dat betekent echter niet dat N-VA hiermee wil aansturen om een volwaardig Doel te behouden. De bewoners van het dorp hebben in de eerste plaats nood en recht aan duidelijkheid over hun toekomst. Dat is wat telt op dit ogenblik.
"De plannen om nog meer huizen en hoeves met de grond gelijk te maken, moeten definitief worden afgeblazen. Elke nieuwe afbraak is een provocatie", zo stelt N-VA Waasland.

In de gemeenteraad van Beveren speelde Bruno Stevenheydens in op deze visie van N-VA om te wijzen dat die haaks staat op het gevoerde beleid van het gemeentebestuur met betrekking tot de medewerking aan de sloop van tal van gebouwen totdat de rechter dat verbood. Het staat volgens Stevenheydens ook haaks op de verkoop van een aantal gemeentelijke eigendommen in Doel. Dat is dan nog iets anders. De gemeente heeft in het budget (de begroting) de verkoop van gemeentelijke eigendommen in Doel ingeschreven om ze ‘ten gelde’ te maken. In 2006 werd immers een ander standpunt bekend gemaakt één en ander toch te bewaren.

Image
Het schoolgebouw aan de Engelsesteenweg zou 150.000 euro moeten kosten.
In de begroting welke werd gestemd op de gemeenteraad van december voorziet het gemeentebestuur om haar patrimonium in Doel te verkopen. Het betreft de volgende gebouwen:
grond gemeentehuis Doel: 75 000 euro
gemeentehuis Doel: 75 000 euro
bouwgrond over kerk Doel: 50 000 euro
pastorie Hooghuisstraat: 225 000 euro
grond schoolgebouw Engelsesteenweg 8: 150 000 euro
schoolgebouw Engelsesteenweg 8: 150 000 euro
grond sportgebouw Engelsesteenweg 4/6: 100 000 euro
sportgebouw Engelsesteenweg 4/6: 100 000 euro

Enkel de stenen windmolen op de dijk, welke beschermd en ook eigendom is van de gemeente, komt niet voor in het lijstje.

Het is deze  verkoop die in tegenstrijd is met het standpunt dat het gemeentebestuur in 2006 heeft ingenomen, via een stemming op de gemeenteraad, om indien er geen Saeftinghedok komt Doel beperkt te behouden met inbegrip van een aantal waardevolle gebouwen en een aantal functies.

Bruno Stevenheydens heeft ook daar kritiek op waar hij zegt: "Het standpunt van 2006 was slechts een doekje voor het bloeden, maar zelfs dat schuift men nu aan de kant door de verkoop van het gemeentelijk patrimonium aan de Maatschappij LSO te voorzien die het liefst alle gebouwen in Doel zo snel mogelijk wil afbreken. Nochtans staat in het standpunt van het gemeentebestuur uit 2006 letterlijk: ‘Indien echter zou blijken dat er geen tweede getijdendok  of Saeftinghedok dus zou komen, dan dient in Doel een ruimte te worden behouden die kan uitgebouwd worden tot een site met beperkte dienstverlenende en recreatieve functies. Deze mogelijkheid dient in de plan-MER mede onderzocht te worden." Niet dus. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

oa deze woning in de Camermanstraat zal worden afgebrokenBEVEREN.  De Maatschappij voor Grond in Industrialisatiebeleid Linkerscheldeoever wil opnieuw 40 woningen in Doel afbreken. Het heeft...

BEVEREN. Dat  minister Van Grembergen de Doelse kogge naar Baasrode wil over brengen en niet naar Beveren, heeft het schepencollege en  de gemeenteraad  erg ontgoocheld. Burgemeester...

DOEL. Het Deurganckdok is officieel geopend en Koning Albert II zag hoe mooi het was. Maar dat het meest schilderachtige dorpje van het Waasland door verloedering al een 'kader' is verloren,...

DOEL. Voorbije week was in het Waasland nogal wat te doen rond de uitspraken van Bart Casier, directeur van de Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas. Die stelde namelijk dat de komst...

DOEL. Vlak voor het kerstweekeinde werden in Doel twee perfect bewoonbare woningen professioneel 'onbewoonbaar' gemaakt. In huizen in de Pastorijstraat en de Scheldemolenstraat werden de...

DOEL. Het actiecomité Doel2020 stelt zich vragen bij het havenbeleid van de Vlaamse overheid. Volgens het comité stapelt die overheid de blunders op. Zo wordt momenteel het Doeldok -...