17 oktober: Werelddag van Verzet tegen Armoede

ImageREGIO. Het is vandaag, zaterdag 17 oktober, de werelddag van verzet tegen armoede. Zowel in Lokeren, Sint-Niklaas als in Sint-Gillis-Waas wordt de plaatselijke armoede in de kijker gezet. Want ja, ook bij ons leven heel wat mensen in armoede. In België zijn mensen arm wanneer hun inkomen lager is dan 878 euro per maand. Uit onderzoek van de Katholieke Hogeschool Kempen blijkt dat er minstens 980 euro per maand nodig is om een menswaardig bestaan te kunnen hebben. In België ligt het leefloon voor een alleenstaande, 726 euro, daar een stuk onder.

Niet werklozen zijn arm, ook 5% van de mensen die werken zijn arm. Daarom strijden verschillende verenigingen en instanties op deze 'Werelddag van Verzet tegen Armoede' voor een verhoging van de laagste lonen en pensioenen. Ook moet er een oplossing komen voor mensen die hierdoor niet uit een schuldenspiraal komen.

De Belgische regering verhoogde voorzichtig al enkele uitkeringen, waaronder de laagste pensioenen, maar dat is niet voldoende. In ons land zijn er nog te veel mensen die voor hun dagelijks overleven schulden moeten maken en zo in een hopeloze schuldenspiraal terecht komen. "Het kan niet dat mensen geen toegang hebben tot de meest elementaire voorzieningen zoals gezonde voeding, energie, gezondheidszorgen of kwaliteitsvolle huisvesting. 79 miljoen mensen in Europa leven in armoede. Zij moeten dagelijks onmenselijke keuzes maken in de trant van: 'koop ik de schoolboeken voor mijn kind of toch maar eerst de medicijnen voor mezelf.'"

Met de 'Werelddag van Verzet tegen Armoede' worden de Belgische beleidsverantwoordelijken opgeroepen om werk te maken van het optrekken van alle uitkeringen minstens tot de armoededrempel en tot het optrekken van de laagste lonen. De Europese beleidsverantwoordelijken krijgen de boodschap om werk te maken van de aanbeveling van de Europese Commissie over Actieve Inclusie van oktober 2008. Die aanbeveling roept op tot de erkenning van het fundamentele recht van iedere persoon op voldoende middelen en sociale steun, die hem/haar toelaten om te leven volgens de menselijke waardigheid.

Werelddag van Verzet tegen Armoede in het Waasland

In Sint-Niklaas is er vanmiddag 'Heden Soep', een organisatie van vzw Welzijnsschakels,  de stad Sint-Niklaas, OCMW Sint-Niklaas, Den Durpel, Samenlevingsopbouw, Vlos enwijkgezondheidsentrum De Vlier. Om 15 uur start aan het station een optocht in de stad met als thema 'culturele en sportieve ontplooiing'. De optocht eindigt om 17 uur op de Markt.

In Lokeren organiseren verschillende verenigingen tussen 10 en 12 uur een symbolische actie aan de bibliotheek en wordt er soep uitgedeeld.

Het OCMW van Sint-Gillis-Waas houit op maandag 19 oktober een symbolische soepactie op de wekelijkse markt om de  marktbezoekers er op te wijzen dat armoede ook in de eigen gemeente bestaat en dat dit voor de mensen die ermee te maken hebben een heel moeilijke situatie is. (mb)

 

 

Lees ook:

SINT-NIKLAAS/ZELE. Eén op vijf ouderen wordt geraakt door armoede en vechten dagelijks om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze worden uitgesloten van de meest noodzakelijke basisbehoeften en zijn...

BEVEREN. De gemeente Beveren doet met met de Werelddag zonder Tabak op 31 mei. Met dat initiatief roept Vlaanderen op om 24 uur niet te roken. In Beveren is er alvast op 15 mei een infoavond over...

KRUIBEKE. Op vrijdag 10 februari organiseerden KWB en Davidsfonds Kruibeke samen 'De rijke woordenschat van armen', een dictee dat de rijke woordenschat van arme mensen centraal stelt en tegelijk...

TEMSE. Volgens recente cijfers werden in 2009 8,3 procent van de kinderen in een kansarm gezin geboren. Om dat cijfer drastisch te doen dalen, riep de Vlaamse overheid lokale besturen en vzw's op...

SINT-NIKLAAS. Onlangs hield ACW Sint-Niklaas de thema-avond 'Gusta getuigt...' overgezinnen die hun energiefactuur niet meer kunnen betalen. Uit de gesprekken bleek dat energiearmoede niet enkel een...

BEVEREN. Vandaag, 17 oktober, is het Werelddag van Verzet tegen Armoede. Uit solidariteit hangen verschillende gemeenten geknoopte lakens buiten. Dat is sinds vrijdagavond ook het geval aan het...