Welzijnscafé tegen kinderarmoede

TEMSE. Volgens recente cijfers werden in 2009 8,3 procent van de kinderen in een kansarm gezin geboren. Om dat cijfer drastisch te doen dalen, riep de Vlaamse overheid lokale besturen en vzw's op om projecten op te starten om kinderarmoede tegen te gaan. De Vlaamse overheid heeft voor elk geselecteerd project 50.000 euro subsidie veil. In Temse trekt OCMW-voorzitter Ingrid Meeus de kar met de oprichting van een welzijnscafé.

De Vlaamse overheid maakte 1 miljoen euro vrij voor projecten die kinderarmoede bij kinderen tussen 0 en 3 jaar bestrijden. In augustus 2011 riep de Vlaamse overheid op tot het versterken van het aanbod tegen armoede van kinderen van 0 tot 3 jaar. Geselecteerde projecten krijgen daarvoor tot 50.000 euro subsidie. In Temse richt het OCMW een 'Welzijnscafé voor ouders en kind' op.

"We moeten helaas ook in de gemeente Temse vaststellen dat kinderarmoede voorkomt. Uit het kinderrapport van Temse bleek dat in Temse en de deelgemeenten respectievelijk 7,6% tot 7,8% van de (jonge) gezinnen in kansarmoede leven. Bij acht op de tien van deze kinderen is er een inkomensprobleem in het gezin.", zegt OCMW-voorzitter Ingrid Meeus. "Om deze gezinnen en hun (toekomstige) kinderen te helpen, richt het OCMW Temse in samenwerking met de gemeente Temse en Welzijnsschakel Temse in de Boodtstraat nummer 10 het 'Welzijnscafé voor ouders en kind' op." In dat welzijnscafé kunnen gezinnen in kansarmoede elkaar ontmoeten, helpen en leren van elkaar bij het opvoeden en opgroeien van hun kindjes. "Door hen hierbij de nodige (professionele) ondersteuning, hulp, advies, info… te geven willen we de (kinder)armoede aanpakken en het welzijn van die ouders en kind garanderen.", aldus Meeus. Het welzijnscafé zal niet de hele week open zijn, maar op enkele, nog niet vastgelegde, momenten.

Om het welzijnscafé op te starten, wil het OCMW beroep doen op een nog aan te werven halftijdse vormingswerker. Samen met vrijwilligers van Welzijnsschakel Temse moet die het welzijnscafe vanaf maart-april uitbouwen. Het welzijnscafé zal pas in de loop van de daarop volgende maanden de deuren openen. (mb)

 

Lees ook:

BEVEREN. Het OCMW van Beveren doet mee met het project 'Kinderen eerst: lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede' van POD Maatschappelijke Integratie. Het Sociaal...

TEMSE. Het Temsese stemmenkanon voor Open VLD Ingrid Meeus is lijsttrekker voor Open VLD Temse bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Meeus wist bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2006...

TEMSE. Gisteren, donderdag 29 december, werd in het Woon- en Zorgcentrum De Reiger een kerstfeest voor minderbedeelden uit Temse georganiseerd. Het is voor Temse een nieuw initiatief dat op heel...