Nog geen uitbreiding van de Sporthal

Image
Walter De Wulf wil absoluut een uitbreiding van de sporthal.
ZWIJNDRECHT. Raadslid Walter De Wulf is niet te spreken over het opnieuw opbergen van de uitbreiding van de sporthal. Als voormalig schepen van sport weet hij wel hoe de geschiedenis in elkaar steekt. Het is straks vijf jaar dat men er mee bezig is. In de gewone omgang zouden de mensen het een 'zottekesspel' noemen. Het blijft maar duren en ook nu heeft de begroting er geen plaats voor. En dat de uitbreiding een echte noodzaak is blijkt uit de vraag naar meer uren. Maar het mag ook niet worden vergeten dat nog steeds niet duidelijk is hoe die uitbreiding er moet komen. Waar is de geschikte plek om bij te bouwen?

Walter De Wulf vindt dat in een begroting het soms de verrassing is, wat er niét instaat. En dat is voor 2009 dus het ontbreken van kredieten voor de uitbouw van de sporthal. Reeds in de begroting 2005 werden kredieten ingeschreven.
"Stedenbouwkundig werd de mogelijkheid tot uitbreiding onderzocht en door de bevoegde diensten als uitvoerbaar verklaard. Een projectgroep werd samengesteld en de opdracht om een bestek te maken voor de aanduiding van een ontwerper werd gegeven. Maar dit is geschiedenis!", zegt De Wulf. 

Gezien de gemeentelijke financiële toestand konden de afspraken die in november 2004 binnen de toenmalige coalitie gemaakt werden, niet worden nageleefd. In februari 2005 was een afslanking van de buitengewone dienst noodzakelijk. De sport werd teruggefloten en werd zelfs in vraag gesteld. "Waarom uitbreiden, er is een sporthal, er is een mooie piste, enz.", herinnert De Wulf.

En nu weer, nog duidelijker wordt volgens de Open VLD -er  de noodzaak van de uitbreiding in twijfel getrokken. "Dit  is onder geen enkel beding te aanvaarden. De zo noodzakelijke uitbreiding van de sporthal wordt uitgesteld tot 2012 daar waar de meerderheidspartijen in hun kies beloften het als een prioriteit aanduiden." Daar zit Zwijndrecht dan. Sporters en vrijwilligers hadden hun vrije tijd gebruikt om een dossier samen te stellen. Met veel werk en bevraging waaruit dan ook weer een grote uitbreiding echt nodig bleek.

Walter De Wulf richtte zich naar Groen en CVD&V toen hij zei: "Neem nu de vele sporters die na de door u gedane beloften, nogmaals op hun honger blijven zitten. Het lijken wel ezels die de wortel achterna lopen. Om het in sporttermen te zeggen: dit is geen eerlijk spel en de fairplay is hier ver te zoeken."

Bij Open VLD keken ze ook eens naar wat er in de gemeenteraad allemaal reeds werd goedgekeurd aan besluiten. Maar die zijn dus nu in de begroting niet van tel. "In zitting van de Gemeenteraad van 22 november 2007 is het Sportbeleidsplan 2008 - 2013  goedgekeurd. Er was het 'Sport voor Allen decreet.' De gemeente legde zelf 0,75 euro per inwoner toe  als co -financiering bij de 1,50 euro die men van Vlaanderen krijgt." In de gemeentebegroting 2008 werd aan de inkomstenzijde 27.154,00 euro ingeschreven.

In het College van 15 april 2008 lag het sportbeleidsplan 2008-2013 er weer bij. Het werd aanvaard door de Vlaamse Minister van Cultuur, Jeugd en Sport, Bert Anciaux. Het college neemt kennis van de nota van de sportdienst en gaat akkoord om in de eerstvolgende begrotingswijziging extra middelen voor een bedrag van 0,75 euro  per inwoner op te nemen voor de uitvoering van het sportbeleidsplan 2008-2013, zoals was goedgekeurd in de gemeente raad van 22 november 2007. In de gemeentebegroting 2008 werd dus aan de inkomstenzijde 27.154 euro ingeschreven. De extra middelen voor de uitvoering van het sportbeleidsplan zouden bij begrotingswijziging 1 langs de uitgavenzijde opgenomen worden.

"En dan zonder enige toelichting dit democratisch goedgekeurd gemeenteraadspunt en bevestigd in het college en de commissie, naast u neerleggen, wel dit is bedriegen. Ik vraag dan ook de leden zowel van de meerderheid als de oppositie die een beetje gevoel voor democratie hebben deze begroting niet goed te keuren." De Open VLD, sp.a en Vlaams Belang keurden ze niet goed.

Dat raadslid Walter De Wulf zo uithaalde naar de sport die volgens hem wat opzij werd geduwd, nam burgemeester Minnebo zomaar niet. Hij zei: "De sportinfrastructuur die wij de laatste jaren hebben verwezenlijkt mag gezien worden. Moesten we een enquête doen, die zou dat zeker uitwijzen." (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

ZWIJNDRECHT.De begroting voor 2009 van Zwijndrecht was niet rooskleurig ook al konden de inwoners het zien op het aanslagbiljet op het kadastraal inkomen én het voelen in de geldbeugel dat er...

ZWIJNDRECHT/ BURCHT. In de gemeenteraad met de begroting op het programma klonken vanuit de oppositie ook opmerkingen in het kader van de voorliggende begroting 2009. Raadslid De Gendt (sp.a) wilde...

Schepen van Financiën Ann Van Damme die de begroting 2009 voorstelde met 'gemengde gevoelens'ZWIJNDRECHT. Een gemeenteraad waarin de begroting wordt voorgelegd en besproken is elk jaar toch wel...

Het huidige gebouw van Grondgebiedzaken dat er een verdieping bij zal krijgen.ZWIJNDRECHT.De gemeentecommissie besprak de begroting van Openbare werken of hetgeen uitgaat van Grondgebiedzaken in de...

Bij de grote wegenwerken die moeten worden uitgevoerd, zal ook het kruispunt Kruibeeksesteenweg - Krijgsbaan worden verwerkt. De Kruibeeksesteenweg loopt rechts richting centrum van...