Over wegen gesproken in de begroting!

Image
Bij de grote wegenwerken die moeten worden uitgevoerd, zal ook het kruispunt Kruibeeksesteenweg - Krijgsbaan worden verwerkt. De Kruibeeksesteenweg loopt rechts richting centrum van Burcht.
ZWIJNDRECHT. De begroting 2009 voorziet heel wat geld voor het onderhoud van de wegen. Vooral na de winter moet er schade worden hersteld. Zo is er naast de 30.000 euro voor de eigen diensten ook maar liefst 200.000 euro nodig voor prestaties door derden aan de Zwijndrechtse wegen. Er zit ook werk aan voet- en fietspaden bij zoals o.a. in de Tassijnsstraat en de Pastorijstraat, Fortlaan, Pijlstraat. Voor de wegen komt er nog eens 7.000 euro bij die nodig is om werk en materiaal te betalen voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding.

 

En dan is er nog de 100.000 euro die moet betaald worden om de ‘strepen’ op het wegdek te laten schilderen en te onderhouden plus nog de nodige verkeerssignalisatie. De eigen diensten hebben voor verkeerssignalisatie ook nog 10.000 euro nodig. Om langs de wegen een degelijke openbare verlichting te hebben betaalt de gemeente toch ook 20.000 euro voor het onderhoud.

 

De straatveegmachine onderhouden alleen al, kost 25.000 euro. In verband hiermee moet de gemeente in de buitengewone begroting ook nog 140.000 euro voorzien voor de aankoop van een nieuw veegmachine. Dat was al voorzien voor 2008 maar dat ging niet door omdat er gewacht wordt op subsidies die van de kant van OVAM mogelijk zijn. Momenteel zijn er twee veegmachines in gebruik maar één zal vervangen worden. De bevolking staat positief tegenover de straatveegmachine al kan best wel eens nagekeken worden welk traject echt nodig is om te volgen. Voorbije zomer ronkte de machine wel eens in straten die zo proper lagen dat je er ‘van de grond kon eten’. Een reinigingsbeurt die echt niet nodig was!

 

In de buitengewone dienst staan ook nog heel wat werken aangekondigd rond wegenis. De topper is de 4,4 miljoen euro voor wegen- en  rioleringswerken voor de Heirbaan - Kruibeeksesteenweg - Krijgsbaan. Dat worden dus heel belangrijke werken  waarin de gemeente inbreng heeft voor het traject van aan de zogeheten ‘Halfweg’  over Kruibeeksesteenweg - Heirbaan tot aan de Kapelstraat. Er komen hiervoor wel subsidies in aanmerking van de VLM.

De Administratie Wegen en Verkeer zorgt voor de Krijgsbaan en de Kruibeeksesteenweg tot aan Argex. Ze noemen het een ‘onderhoudsbeurt’ maar ook de aanleg een fietspad zit er in.


De gemeente werkt wel mee aan het rioleringsproject. Gehoopt wordt om in 2009 in aanbesteding te gaan.(Rolf Duchamps)

 

 

 

Lees ook:

ZWIJNDRECHT.De begroting voor 2009 van Zwijndrecht was niet rooskleurig ook al konden de inwoners het zien op het aanslagbiljet op het kadastraal inkomen én het voelen in de geldbeugel dat er...

Walter De Wulf wil absoluut een uitbreiding van de sporthal.ZWIJNDRECHT. Raadslid Walter De Wulf is niet te spreken over het opnieuw opbergen van de uitbreiding van de sporthal. Als voormalig...

ZWIJNDRECHT/ BURCHT. In de gemeenteraad met de begroting op het programma klonken vanuit de oppositie ook opmerkingen in het kader van de voorliggende begroting 2009. Raadslid De Gendt (sp.a) wilde...

Schepen van Financiën Ann Van Damme die de begroting 2009 voorstelde met 'gemengde gevoelens'ZWIJNDRECHT. Een gemeenteraad waarin de begroting wordt voorgelegd en besproken is elk jaar toch wel...

Het huidige gebouw van Grondgebiedzaken dat er een verdieping bij zal krijgen.ZWIJNDRECHT.De gemeentecommissie besprak de begroting van Openbare werken of hetgeen uitgaat van Grondgebiedzaken in de...