Grondgebiedzaken Laarstraat gaat uitbreiden

Image
Het huidige gebouw van Grondgebiedzaken dat er een verdieping bij zal krijgen.
ZWIJNDRECHT.De gemeentecommissie besprak de begroting van Openbare werken of hetgeen uitgaat van Grondgebiedzaken in de Laarstraat. Daaruit kwamen enkele cijfers die wel interessant zijn omdat de burger er gewoon niet bij stilstaat wat de kosten zijn achter bepaalde werken van onderhoud of aanleg. Kijken we even mee in de gewone dienst.

 

Zo kost in de begroting 2009, het onderhoud van het AC aan het Binnenplein 12.000 euro aan benodigdheden voor rechtstreeks gebruik maar ook 45.000 euro voor onderhoud dat wordt uitgevoerd door derden.


Voor de gemeentelijke voertuigen is ook heel wat geld nodig want ze verbruiken voor 55.000 euro aan brandstof. Het onderhoud van de voertuigen met inbegrepen de fietsen, is voor zaken voor rechtstreeks gebruik door de gemeentelijke diensten, 9.000 euro voorzien. Het onderhoud der voertuigen door derden kost dan weer 17.000 euro. Een dikke post is de 30.000 euro die nodig is voor de aankoop van klein gereedschap en materiaalvoorraad plus nog eens 30.000 euro voor aankoop, onderhoud en huur van werkkledij voor het personeel. En ze dat niet in ‘smoking’.

Nieuw in de begroting 2009 is de 90.000 euro die voorzien wordt om premies te geven bij de afkoppeling van regenwater. Dat past dan in de gescheiden riolering voor oppervlakte- en afvalwater. Op de Antwerpsesteenweg te Burcht, zal het regenwater in de richting van de Burchtse Weel worden gestuurd.

 

Ook voor het onderhoud van de gebouwen is wel een hoop geld nodig. Daar horen bij: het Jeugdcentrum, Sporthal en lokalen, de bibliotheek, OC De Mouterij, het Oud Gemeentehuis, het gebouw in de Kerkstraat 50 te Burcht, Het kaarthuis in de wijk Terlocht, de gebouwen van de kinderopvang en op de begraafplaatsen. Alles voor een totaal van 188.500 euro.

 

Ook de kunstwerken en monumenten die in de straat staan kosten aan onderhoud 4.500 euro. Het onderhoud van de beiaard in Burcht zal in 2009 voor een bedrag van 10.250 euro aan onderhoudswerk krijgen en ook schilderwerken worden uitgevoerd.

 

Image
Het gebouw met magazijn in de Zandstraat waar de gemeente een oogje op heeft om aan te kopen.
Er is ook nog de buitengewone dienst in de begroting van het Departement Grondgebiedzaken. Hier springt de uitbreiding van het gebouw in de Laarstraat 90 in het oog. Hier zijn de diensten gevestigd. Het wordt een werk dat op 500.000 euro wordt geraamd. Het stond reeds in de begroting 2008 maar het werd nog niet gerealiseerd en kwam zo in 2009 terecht. Het is de bedoeling om op het huidige gebouw nog een verdiep bij te zetten met een uitspringende ‘dakkapel’ en met metalen spanten die langs binnen zullen bekleed worden. Het huidige gebouw werd een twintig jaar geleden gezet en toen was er weinig aandacht voor een degelijke isolatie. De keuze werd nu gemaakt om in de Laarstraat te blijven en uit te breiden met duurzame materialen en duurzame energie. 
Door de uitbreiding zijn er ook nieuwe vergaderlokalen mogelijk en de verschillende diensten zullen ook meer comfort hebben. Op elke verdieping is sanitair voorzien. Er zullen twee trapkokers komen.

 

Wat de magazijnen en opslagplaatsen betreft heeft de gemeente reeds een oog laten vallen op de gebouwen van ‘Lesire’ die momenteel in de Zandstraat ( verlengenis van de Laarstraat-Burchtsetraat) leeg staan. Er is nog steeds een curator aan het werk maar de gemeente is zeker kandidaat - koper. Er is in ieder geval al een bedrag van 25.000 euro voorzien om het gebouw een buitengewoon onderhoud te geven en in te richten. Het moet er beter worden geïsoleerd. In de toekomst kunnen materialen die in opslag liggen aan de Walle, worden overgebracht naar 'Lesire' Zandstraat.


jeugdcentrum


Voor het Jeugdcentrum Den Trechter staat voor 2009 ook in de begroting 12.500 euro klaar als 'buitengewoon onderhoud' dat eigenlijk neerkomt op de uitvoering van geluidswerende maatregelen. Er is daar immers iets met akoestiek en dat is moeilijk in orde te brengen. Het is wel afhankelijk van het volk dat aanwezig is in de zaal. Burgemeester Minnebo gaf in zijn mening te kennen als zouden er wel tientallen zalen zijn waar de akoestiek niet in orde is. Zelfs in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen hebben ze volgens hem, lang moeten zoeken. In Den Trechter werd het plafond en ook de muur al wat bijgewerkt. "Zoeken en blijven zoeken", dat was de raad van raadslid Walter De Wulf, "Een betere akoestiek in Den Trechter zal ook het meer gebruiken van de zaal meebrengen."


Voorziet men voor 2009 voor dat Jeugdcentrum voor 5.000 euro aankoop van machines en uitbatingsmateriaal, voor 20.000 euro meubilair voor de vergaderzalen, 10.000 euro voor de aankoop van bureaumeubilair en inrichtingskosten, raadslid Denis Melis - De Lamper vond dat er ook eens naar de aircoinstallatie mocht gekeken worden in de zaal want die geeft voortdurend een storend

Image
De woningen naast OC 't Waaigat zullen, na verwerving, worden ingewerkt in het centrum. Waar de afsluiting te zien is, zijn de huizen reeds afgebroken.
geluid: "Ze blijft steeds maar draaien en niemand kan het afzetten", zegt ze na haar ervaring. "En er is ook veel tocht", ging ze verder, "Iedereen deed zijn mantel aan." Er moeten dus duidelijk nog meerdere oplossingen door de trechter gegoten worden.

 

Voor OC ’t Waaigat staat 80.000 euro klaar om een studie te maken voor de uitbreiding en dat is maar 10 % van het uitvoeringsbedrag. Natuurlijk, dat dan de aanpalende woning, waarvan de bewoner klacht neerlegde voor geluidsoverlast, moet verworven zijn. De gemeente zal dan groots kunnen uitbreiden want dan is er ruimte ter hoogte van de woningen 10 tot 16 in de Kerkstraat. Op 14 en 16 zijn de huizen al weg en ligt nu een fris groen grastapijt.

 

Het gemeentelijk gebouw Kerkstraat 50 wordt in de toekomst afgebroken zodat er aan ’t Waaigat lokalen zullen nodig zijn. Kerkstraat 50 afbreken dat wel, maar in een begrotingswijziging 2008 was een bedrag van 74.000 euro ingeschreven voor het vervangen van de chauffage in het oud-gemeentehuis Dorp west en… het gebouw Kerkstraat 50 Burcht.(Rolf Duchamps)

 

 

 

Lees ook:

ZWIJNDRECHT.De begroting voor 2009 van Zwijndrecht was niet rooskleurig ook al konden de inwoners het zien op het aanslagbiljet op het kadastraal inkomen én het voelen in de geldbeugel dat er...

Walter De Wulf wil absoluut een uitbreiding van de sporthal.ZWIJNDRECHT. Raadslid Walter De Wulf is niet te spreken over het opnieuw opbergen van de uitbreiding van de sporthal. Als voormalig...

ZWIJNDRECHT/ BURCHT. In de gemeenteraad met de begroting op het programma klonken vanuit de oppositie ook opmerkingen in het kader van de voorliggende begroting 2009. Raadslid De Gendt (sp.a) wilde...

Schepen van Financiën Ann Van Damme die de begroting 2009 voorstelde met 'gemengde gevoelens'ZWIJNDRECHT. Een gemeenteraad waarin de begroting wordt voorgelegd en besproken is elk jaar toch wel...

Bij de grote wegenwerken die moeten worden uitgevoerd, zal ook het kruispunt Kruibeeksesteenweg - Krijgsbaan worden verwerkt. De Kruibeeksesteenweg loopt rechts richting centrum van...