Marcel Mels centrale figuur in 50 jaar WSC Vooruit

Image
Marcel Mels tijdens zijn toespraak, geflankeerd door burgemeester Remi Audenaert en sportschepen Chris Lippens.
SINT-GILLIS-WAAS. Wieler Supporters Club Vooruit heeft het 50-jarige bestaan uitbundig gevierd. En opvallend was ook het herinnering brengen van de figuren die aan de basis lagen van de oprichting in 1959. In het clublokaal ‘café Breydel’ kwam het bestuur samen. Ook Erik Haeck, die voorzitter was van 1991 tot aan de fusie in 1996, was bij de aanwezigen. Erik verliet de regio en woont thans in het Brusselse. Het was zeker een blij weerzien.

Als eerste programmapunt van de viering, stond een bezoek aan de gemeentelijke begraafplaats vermeld. Daar werd hulde gebracht aan de stichters voorzitter Fons Marin en ondervoorzitter Albert Dullaert. Voorzitter Raymond De Cock legde bloemen op hun graf al teken van dankbaarheid. Veel voorzitters kende de club niet. Fons Marin bleef het tot in 1973, dan volgde Jan Cammaert tot in 1982, Albert Sarron tot in 1991, Eric Haeck tot 1996. Marcel Mels volgde hem op en nu is Raymond De Cock de voorzitter.

Image
Aan het graf van stichter Alfons Marin werden bloemen neergelegd.
In café ’t Park werden daarna de genodigden verwelkomd met een ‘Bolleken Koninck’. Vandaar ging het naar het gemeentehuis waar het college van burgemeester en schepenen voor een ontvangst zorgden. Ook burgemeester en minister van staat Freddy Willockx, had er aan gehouden aanwezig te zijn. Hij was in de loop der jaren meermaals present bij WSC Vooruit en heeft steeds de sympathie voor de club behouden.

Schepen van sport, Chris Lippens, hield een toespraak die hartelijk en vooral in de stijl die het wielrennen zo kenmerkt: volks en gemoedelijk. Hij noemde WSC Vooruit niet zomaar een club. Voor Sint-Gillis, het Waasland, voor de renners hun carrière zowel voor de jongeren als voor de 31 beroepsrenners, betekende WSC Vooruit veel.
Omdat zijn vader, Herman Lippens ook in het bestuur had gezeteld wist hij wel dat er grote inzet en enthousiasme was voor de memorabele vergaderingen. Misschien wel een stukje folklore ook. Zo bracht hij naar buiten dat ieder bestuurslid zijn eigen beker, met naam op, bezat om bier te drinken. Een beker waarin, in tegenstelling met een bolleke Koninck, niet kon gezien worden of hij altijd vol was of leeg.

Image
Ook Wilbert D’Hondt van het Feestcomité overhandigde een geschenk.
In de beginperiode van WSC Vooruit was er vooral voetbal en koers. "Ofwel voetbalde je of koerste je. Het enige dat je moest hebben was ‘pure kracht’ en oefenen. En als je coureur was, dan kon je je sterk voelen door een trappist met een rauwe ei in. En dat was het eigenlijk. En misschien om de sponsor ter wille te zijn, dronk men ook een Koninckje", aldus schepen Lippens op ludieke toon.

Anno 2009,is het volgens de schepen ook niet meer zo gemakkelijk om wedstrijden te organiseren. Ook de interesse en de appreciatie is niet meer zoals vroeger. Samen met het feestcomité en Chris Rotthier in dienst van de gemeente, loopt het in Sint-Gillis nog steeds perfect als er koersen zijn.

eerbetoon

Voorzitter Raymond De Cock sprak ook dankwoorden uit in de richting van het gemeentebestuur voor de ontvangst ten gemeentehuize. Burgemeester Audenaert beloofde vanuit het gemeentebestuur het wielrennen altijd in de mate van het mogelijke te zullen blijven steunen. Zijn gemeente heeft wat sportieve ambities met o.a. wielrenners Moreno De Pauw en de zwemster Kimberly Buyl waarvan wordt gehoopt dat in 2012 naar de Olympische Spelen in Londen zal kunnen. En er is ook nog Sporting Sint-Gillis dat aan de leiding staat in 1ste provinciale.

Image
Het Guldenboek lag klaar.
Namens Wielerbond Vlaanderen voerde secretaris Johan Van Hulle van Oost-Vlaanderen het woord. "Ik ben blij dat ik Marcel Mels als collega heb gehad en dat ik hem heb leren waarderen als een mens voor de wielersport met hart en nieren."  Hij herinnerde zich ook dat WSC Vooruit destijds aan de renners een degelijke opleiding gaf en er voor zorgde dat diverse renners zijn kunnen doorstromen naar de profs.
Hij overhandigde een aandenken. Dan volgden ook de attenties van het Comité ter Heropleving van de Wielersport CHW Beveren door William Vettenburg en het Hudiko Wielerteam Waasland door Charles Verheggen. Namens het feestcomité werd door Wilbert D’Hondt een mega,- mand afgegeven waaruit de flessen champagne de kop opstaken.

Marcel Mels

De centrale figuur bij 50 jaar WSC Vooruit was ongetwijfeld Marcel Mels en zoals hij tien jaar geleden ook al zei: "Ik heb in al die jaren maar gedaan wat ik moest doen, niet min maar ook niet meer. Indien ik mij tot iets engageer, dan wil ik mij daar honderd procent voor inzetten, anders zou ik er nooit aan beginnen."

Image
Voorzitter Raymond De Cock met het aandenken van WBV Oost-Vlaanderen, overhandigd door Johan Van Hulle.

Al voor 1973 had wijlen Gilbert De Mets, toenmalig lid van de NSC hem gevraagd toe te treden tot de Oost-Vlaamse afdeling van de KBWB. "Eerlijk gezegd voelde ik daar niet veel voor. Ik was wel al eens mee geweest met Fons Marin maar ik zag dan de miserie, vooral bij massaspurten en vaak ook het onbegrip van sommige renners en vooral de verwijten van de familie en de supporters."
Maar in maart 1973, toen Fons zijn einde voelde naderen maar nog goed bij volle verstand en bewustzijn was, vroeg hij aan Marcel om hem op te volgen en hem bij de Bond te vervangen zodat Sint-Gillis verder steeds zou vertegenwoordigd zijn in deze tak van de BWB. Marcel gaf hem het jawoord en nooit heeft hij daar spijt van gehad. In 1975 begon hij samen met Albert Buyl uit Beveren aan de examens voor BWB -afgevaardigde. Hij slaagde. Hij bleef tot in 1998 actief.

Marcel werd terecht in de bloemen gezet. Nu WSC Vooruit de 50 jaar heeft bereikt kan ook gekeken worden naar de toekomst. En zo komt boegbeeld Marcel Mels bij de nodige vervanging scan de bestuursleden. Net als in andere verenigingen is dat een probleem. Vrijwilligerswerk waar de clubs op stoelen, is volgens hem bij de jeugd blijkbaar niet meer van deze tijd. Kijkend naar de toekomst zei Marcel: "Het is voorwaar 5 voor 12!"

Image
Freddy Willockx tekent het Guldenboek

Maar ook de huidige werken in het centrum baren zorgen. In 2008 werden de wedstrijden in Sint-Gillis beperkt tot deze van de wijk ’t Kalf. Maar de grote vraag is of in het centrum van de gemeente op de plaats waar vroeger de koersen hun start en aankomst hadden, nog wel zou kunnen gekoerst worden. De wegstructuur is daar zodanig dat er midden van het wegdek een gootje loopt. Daarin spurten zou misdadig zijn. Afwachten wat de experts er nog aan kunnen doen.(Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

Gedurende 23 jaar was dit het sponsorschild van WSC Vooruit.SINT-GILLIS-WAAS. Of er in Sint-Gillis inwoners zijn die de wielerclub WSC Vooruit niet kennen, valt te betwijfelen. Misschien bij de...

Een fragment uit de tentoonstelling van WSC Vooruit: De echte onvervalste koerstrui van WSC Vooruit van Bieren De Koninck.SINT-GILLIS-WAAS. Sportschepen Chris Lippens heeft op een originele manier...